De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 47

[ ook verschenen bij Adviesgroep Multiraedt  ]

Onze verwachtingen worden permanent geprikkeld. Dat is lastig, want zij leiden bijna altijd tot teleurstellingen. Het is een lucky shot wanneer deze volledig uitkomen. De werkelijkheid toont zich altijd anders dan hoe onze beelden en emoties ons in de greep houden.

Eigenlijk zijn deze menselijke eigenschappen een weldaad. Want, het maakt de keuze om verwachtingen niet te koesteren eenvoudig, toch? Niets verwachten dus.

koester geen verwachting
En je niet laten ringeloren door perspectieven over een maakbaar leven of maakbare samenleving!  Wij kunnen ons ontdoen van terneergeslagenheid na een ontgoocheling door een te hoog gespannen verwachting. Dat kan door om te gaan met wat zich voordoet én een sobere benadering van het leven.

Tja, eenvoudig? Zie het maar eens te accepteren wanneer je, als gevierde favoriet net geen lijsttrekker wordt van een politieke partij. Of, wanneer een ander resultaat voor jou al als koek en ei in je hoofd zit. Probeer het maar eens te nemen voor wat het is, wanneer je vlak voor de finish op kop rijdt op het WK-wielrennen en jij 50 meter voor de finish een lekke band krijgt. Denk, maar eens ‘Ach, jammer dan!’ als jouw klapschaats blijft hangen in de laatste bocht met een valpartij tot gevolg. Dit terwijl jij dacht dat de WK-titel jou niet meer zou kunnen ontgaan.

Waar gaat dit heen? zul je denken. Wel nu, de overeenkomst tussen deze gevallen is dat er telkens iets is waar je geen greep op hebt. De uitkomst zal jou uit het lood slaan!

Hoe zou het zijn wanneer je er gewoon van uitgaat dat er altijd wat mis kan gaan en het daarmee extra feest is als een wens toch uitkomt?

maak van misser geen punt
Dat laatste laat het verschil zien tussen HEBBEN en ZIJN. Het doet mij denken aan de circusartiest die met hard werken en lol in zijn werk heel goed weet dat een act, met een jaar lang vele malen uitvoeren, een keer in duigen kan vallen. Zijn improvisatie zal dan vast de boel redden en het publiek zal van de misser geen punt maken. Zo is er ook geen muzikant die een foutloze CD maakt, omdat het bij het (muzikale) leven hoort dat je niet al jouw vaardigheden permanent onder controle kunt hebben. Natuurlijk hoopt de muzikant dat alles als een zonnetje verloopt.

Zo zijn we tot een nadere beschouwing van de woorden voorzichtig, verwachting, wens en hoop gekomen. Voorzichtig zijn doet aanspraak op het vinden van een balans tussen de andere woorden. Het tempert de verwachting, ontdoet de wens van de verwachting en geeft hoop meer de sfeer van ‘het zou toch mooi zijn als het lukt’ in plaats van ‘wat zou het een ramp zijn als we teleurgesteld worden’.

wens en hoop niet in iedere situatie hetzelfde
Dat we voorzichtigheid niet in acht nemen, zien we bij het vluchtelingenvraagstuk. Met voor-zicht weet het Europees Parlement, met een héél realistische verwachting, dat grensafspraken niet zomaar zullen worden nagekomen en dat vluchtelingen met pushbacks te maken zullen krijgen. Hier zien we dat wens en hoop bij de vluchtelingen een heel andere dimensie kennen dan de eerder in deze column genoemde voorbeelden.

Bij het vluchtelingenvraagstuk zien we dat overheden en burgers mijlenver van elkaar af staan. ‘Sinds het begin van de coronacrisis zijn meer dan tweeduizend vluchtelingen om het leven gekomen. Dit als gevolg van illegale terugstuuracties van Europese lidstaten’, zo meldde The Guardian begin mei. Gelukkig geeft het Europees Parlement (EP) het signaal af dat de EU haar verantwoordelijkheid neemt voor de bescherming van vluchtelingen.

Een grote winst dus, want veel huidige migratiedeals leiden momenteel tot grove mensenrechtenschendingen. Eén van de voorstellen waar het EP mee instemde om mensenrechten te respecteren betreft: ‘Verbeterde toegang tot rechtspraak voor migranten en vluchtelingen in het geval van schending van mensenrechten om zo landen direct aansprakelijk te stellen.’

Voor vluchtelingen is hoop met recht een onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Dat betekent dat voorzichtigheid geboden is. Want we zien maar al te vaak de wanhoop over de kans dat de wens voor een toekomst nog zal uitkomen. Sterker nog: het resulteert vaak in de dood!

Voorzichtig zijn is voor vele vraagstukken aangaande onderlinge zorgzaamheid een nuttige oproep opdat mensen niet het onderspit delven als gevolg van bestuurlijk gerommel. Op voorzichtigheid aangaande mensenrechten kan niet genoeg beroep wordt gedaan. Met dan vragen als ‘Zijn jullie bedachtzaam, behoedzaam, beraden, doordacht en genuanceerd?’ wordt duidelijk dat er een aanspraak wordt gedaan op voor-zicht om een wens en hoopvolle verwachting niet in rook te zien opgaan.

Ik stel nogmaals dat we het verschil zien tussen HEBBEN en ZIJN als wij ‘ervan uitgaan dat er altijd wat mis kan gaan (ten aanzien van hetgeen waarop je geen greep hebt) en dat het zonder verwachting extra feest is als een wens toch uitkomt’.

We zien dat de kans van het net mislopen van een lijsttrekkerschap, een lekke band en een defecte klapschaats niet in verhouding staan tot het zijn ontnomen van schoenen zoals bij een vluchteling.

Bestuurlijk voorzichtig ZIJN voor het kunnen HEBBEN van een toekomst voor burgers. Dát lijkt mij de wens waaraan wij een zekere verwachting kunnen en moeten verbinden!

Wil je de publicatie lezen die voortkwam uit deze column klik dan HIER!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 110 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber