Ik was ooit van plan om met een gestrekt been columns te schrijven omdat diverse mensen in mijn ogen erom vragen, maar ik had destijds tijdig begrepen dat dit leidt tot bedreigingen van het ergste soort. Zo ver is het echter toch wel gekomen. Niet aan mijn adres weliswaar, maar je ziet ze geregeld wel in reacties op facebook.

Ik heb het sterke vermoeden dat dit een gevolg is van ‘alles wat fout gaat’ in dit land. Velen zijn opgevoed en opgeleid met de gedachte dat alles maakbaar is als je het maar echt wil. Helaas, door het dertien jaar durende geploeter zonder visie van de Meester Bandenplakker is de frustratie curve van Jan-met-de-pet gestegen naar ongekende hoogte. Jan is snel op zijn pik getrapt en bovendien door frustratie boos op alles en iedereen en reageert dat af met (loze?) dreigementen en onaangename reacties

Dus mijn beste Mark: ook een herhaaldelijk geplakte fietsband is op een gegeven moment versleten, zo niet verrot en dat leidt dan tot fatale ongelukken. Bedankt voor alles wat je tot stand bracht en de deur naar buiten staat open.

De voornoemde wederzijdse verruwing – want ja de politici geven het voorbeeld – is een rechtstreeks gevolg van het gekonkel en geploeter. Verkeerd voorbeeld geven, leidt ook tot verkeerd voorbeeld volgen.

Vele Jannen-met-de-pet schermen met kreten als ‘we leven in een democratie’, ‘vrijheid van meningsuiting’. ‘ik bepaal zelf wat ik wel of niet mag’. Toch is het weinigen gegeven om daarbij ook nog eens fatsoenlijk te blijven in hun communicatie naar anderen, laat staan dat zij de spelregels van de democratie kennen en toepassen.

Democratie

Voor de definitie van democratie moet we terug naar de 18e eeuw, naar de filosoof Charles de Montesquieu die daarover heldere stellingen en definities heeft geformuleerd. Ik wil de lezer niet vermoeien met een hele verhandeling. Wel zal ik een aantal citaten met u delen opdat u wakkere momenten (nee, niet woke) moge beleven.

Een belangrijk, maar geen cruciaal kenmerk van een democratie is dat zij in haar instellingen en wetten vele uiteenlopende waarborgen kent tegen een ongezonde machtsconcentratie. Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht kunnen worden onderscheiden. Dit staat bekend als de trias politica.

NB: De pers wordt in democratische landen soms wel de vierde macht genoemd vanwege haar cruciale rol bij het informeren van de burgers. Vermoord daarom nooit de boodschapper (journalist monddood maken), die doet slechts zijn taak. Als de persvrijheid onder druk raakt, staat de democratie op het spel. Gelukkig mag er wel gefundeerd kritiek gegeven worden op het werk van de journalist. Kritiek in de vom van holle kreten of anderen napraten is daarbij geen eigen zelfstandig gevormde mening, doch slechts populistisch kuddegedrag.

Citaten

Wat een tijd beleven wij toch, die zoveel critici en rechters heeft en zo weinig lezers.

De strekking is duidelijk: wie niet belezen is, heeft onvoldoende kennis tot zich genomen. Velen willen kritiek leveren en oordelen zonder de moeite te nemen zich eerst te verdiepen in het onderwerp.

Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.

Dit veronderstelt dat degene die de grens tussen betamelijk en onbetamelijk opzoekt, weet wat hij doet én die grens niet overschrijdt, anders is hij buitenwettelijk actief. Dat geldt óók voor de wetgever …

Ik houd van de boeren; ze weten niet genoeg om verkeerd te redeneren.

Dit past in het toenmalig beeld wat men had van de onwetende, beperkt denkende boeren. Tegenwoordig zijn er wel slimme boeren maar als we naar de vele ondoordachte uitingen van de BBB luisteren, vrees ik dat het buskruit niet door hen is uitgevonden.

De nutteloze wetten verzwakken de noodzakelijke.

Hier zien we concreet benoemd waar onze hedendaagse democratie al jaren op stuk loopt; zowel lokaal, provinciaal en landelijk.

De moraal zorgt altijd voor betere burgers dan de wetten.

Daar de meeste mensen deugen, mag je veronderstellen dat zij zichzelf informeel regels opleggen, persoonlijke wetten uit fatsoen.

Extreme gehoorzaamheid veronderstelt onwetendheid bij degene die gehoorzaamt.

Houd het volk dom, biedt ze Brood&Spelen ofwel een overdaad aan entertainment en betaalbare voedingswaren, opdat ze niet morren.

Een onrechtvaardigheid jegens een enkeling begaan is een bedreiging voor allen.

Enerzijds kunnen wij dit toepassen op de overheid; toeslagenaffaire, de Groninger gas ellende en meer. Anderzijds ook op de burger die een onwettige actie (misdaad) begaat, want voorbeeld doet volgen.

Men moet de vooroordelen van zijn tijd goed kennen, om er geen aanstoot aan te geven en ze niet te zeer te volgen.

De gemiddelde Nederlander met zijn argumentatie en kritiek op asielbeleid bestaat niet. We zien wel uitwassen, neigend naar extreem rechts gedachtengoed. Het is voor de overheid de enige weg om hier objectief beleid te maken. En daar dan ver wegblijven van linkse of rechtse signatuur.

Met moet een onderwerp niet zozeer uitputten, daar men dan niets aan de lezer overlaat. Het gaat er niet om, te doen lezen, maar te doen denken.

Deze doordenker, zegt het wel heel duidelijk. Ik laat de lezer dan ook vanaf hier over aan diens eigen gedachten.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 305 lezers


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist