Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

We worden steeds meer op afstand geplaatst door alle digitale gedoe onder het mom van vooruitgang. Ik ben er geen echte fan van omdat de mens en de onderlinge menselijke verhouding aan gort gaat. We zijn met zijn allen eentjes en nullen aan het rondsturen zonder het besef waarvoor die staan.

Neem nu de zorgsector.

Onder het mom van kostenefficiënt werken zijn alle zorginstanties gekoppeld aan zorgverzekeraars. Die laatsten hebben de macht samen met de Zorgautoriteit. De Autoriteit dicteert wat mag en niet mag. De zorgverzekeraar volgt deze klakkeloos. De zorginstanties (ziekenhuizen, klinieken, huisartspraktijken) ondertussen pakken aan alle kanten alle mogelijkheden met beide handen aan om maandelijks vaste bedragen te declareren en apotheken doen dat extra bij elk medicijn dat ze overhandigen (kassa) en erover voorlichten (nog een keer kassa).

Ziekenhuizen lopen vaak een half jaar achter waardoor je betaalt voor iets wat allang achter je ligt. Mogelijk lig je ondertussen zelf al lang onder de zoden…

Zo hebben wij CZ als ziektekostenverzekeraar, Parkhof als huisartsenpraktijk en Rijnmond Benu als apotheek. Wat er onderling allemaal gebeurt, kún je inzien en hopelijk snap je wat er staat, maar het is wel een hele exercitie. Ik volg dat dus sinds afgelopen jaar via MijnCZ.

Ik heb eens gekeken naar de eerste helft van dit jaar welke kosten er betaald zijn. Ik zie dat er aan alle kanten kleine vergoedingen elke maand worden betaald. Niet dat er zorg voor wordt verleend, nee dat zijn kosten voor het deelnemen aan administraties, vergoeding voor de omvang van de praktijk en andere ongein.

Bij mijn vrouw is het nog erger. Zij is al meer dan 24 jaar ziek, krijgt periodiek op herhaalrecept een aantal medicijnen, waarvoor zij overigens soms moet soebatten omdat aan de andere kant van de lijn dan onwetendheid (verloren kennis) heerst. Op haar verzekering worden “voorlichtingskosten” en “overhandigingskosten” in rekening gebracht door de apotheek. Bedragen tussen de 7 en 15 euro. Ze krijgt helemaal geen voorlichting! Sterker zij moet regelmatig aan medewerkers van de huisartsenpraktijk en van de apotheek uitleggen waarom zij die middelen heeft en hoe zij die inzet…

Ik denk er nu over om zelf ‘behandelingskosten” te declareren aangezien ik iedere keer haar verhaal moet aanhoren over hoe het deze keer weer fout ging. Ik ben dan vijf minuten bezig om haar weer te kalmeren. Een tarief van 10 euro lijkt me schappelijk.

Nog even serieus.

Het gebeurt achter je rug, als je niet oplet. Kun jij ook online bekijken welke kosten er zijn – los van ziektegeval – bekijk deze dan eens. Ik heb in het afgelopen half jaar kennelijk al meer dan 300 euro bijgedragen zonder dat er enige vorm van zorg is verleend.

Mijn vrouw heeft op deze manier declaraties nagelopen en al een declaratie laten terugdraaien. Het kostte een wachtrij en heel veel overredingskracht [ik betaal alleen voor iets wat geleverd is!] maar ze kreeg het voor elkaar.

En weer moest ik haar tot kalmte brengen. Ketsjing. Ik loop binnen.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 363 lezers


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist