Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Ik gun ieder zijn eigen wijsheid omtrent samenzweringen. Waar ik hier, nu voor eens en voor altijd een eind aan wil maken, is de hardnekkig niet onderbouwde praat van simplisten die geen enkel fiducie hebben van natuurkunde, physica en chemie. Als je er weinig vanaf weet, stop dan met napraten van anderen.

Lees vooral ook eens deze column van Ko over De Grote Leugen, heel verhelderend hoe hij laat zien hoe de makke schapen elkaar nablaten zonder heldere onderbouwing met betrouwbare bronnen.

Waarom chemtrails onzin zijn?

Chemtrails, ook wel bekend als het idee dat vliegtuigen chemicaliën in de lucht verspreiden voor duistere doeleinden, is een hardnekkige samenzweringstheorie die wijdverspreid is maar gebaseerd is op misvattingen en onjuiste informatie. Er zijn verschillende redenen waarom chemtrails als een hoax moeten worden beschouwd.

1. Het mist elk wetenschappelijk fundament: Chemtrails worden vaak geassocieerd met de bewering dat de overheid chemicaliën zoals barium, aluminium en andere giftige stoffen in de lucht sproeit. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs om deze beweringen te ondersteunen. De lucht- en ruimtevaartgemeenschap heeft een uitgebreide literatuur die de condensatiestrepen (contrails) van vliegtuigen verklaart als normale uitstoot van waterdamp en ijskristallen bij hoge hoogten. Er is geen bewijs van buitengewone chemicaliën in deze contrails

2. Contrailvorming: Contrails ontstaan wanneer de uitlaatgassen van vliegtuigen in koude en vochtige luchtlagen condenseren en ijskristallen vormen. Dit proces is vergelijkbaar met het ontstaan van wolken. Het is een natuurlijk fenomeen dat al tientallen jaren wordt waargenomen en bestudeerd. Er is geen reden om aan te nemen dat dit fenomeen plotseling is veranderd in een schadelijke activiteit.

3. Gebrek aan bewijs: Ondanks talloze beweringen over chemtrails en grootschalige sproeiprogramma’s, ontbreekt overtuigend bewijs om deze theorieën te ondersteunen. Er zijn geen concrete monsters genomen van vermeende chemtrails die de aanwezigheid van schadelijke stoffen aantonen. Bovendien zijn er geen klokkenluiders […] uit de luchtvaartindustrie naar voren gekomen met hard bewijs om de beweringen te ondersteunen.

4. Logistiek onuitvoerbaar: Het idee dat de overheid of andere entiteiten grootschalige chemische sproeiprogramma’s uitvoeren, zou enorme middelen en medewerking vereisen van duizenden mensen in de luchtvaartindustrie, de overheid en andere sectoren. Het is onwaarschijnlijk dat een dergelijk complex complot geheim zou blijven in de moderne samenleving, waarin informatie snel wordt verspreid.

5. Verwarring met geo-engineering: Sommige aanhangers van de chemtrails-theorie verwarren het vaak met het concept van geo-engineering, waarbij wetenschappers hypothetische methoden bespreken om het klimaat te beïnvloeden. Deze discussies zijn echter theoretisch en bevinden zich in een vroeg onderzoekstadium. Ze hebben geen direct verband met de vermeende chemtrails.

6. Psychologische factoren: Mensen hebben de neiging om patronen te zien waar deze er niet zijn en zij zoeken verklaringen voor de (voor hen) onverklaarde gebeurtenissen. Dit kan leiden tot het ontstaan van samenzweringstheorieën zoals chemtrails. Het is belangrijk om kritisch na te denken en wetenschappelijk bewijs te zoeken voordat men dergelijke beweringen accepteert

Afsluitend concludeer ik dat het idee van chemtrails een samenzweringstheorie is zonder solide wetenschappelijke basis. De vermeende ‘bewijzen’ zijn gebaseerd op misverstanden over contrails, zonder concreet bewijsmateriaal en met onwaarschijnlijke logistieke aannames. Het is belangrijk om de feiten en wetenschappelijke consensus te volgen bij het beoordelen van dergelijke beweringen. Laat je niet misleiden door samenzweringstheorieën die geen geloofwaardige basis hebben.

… en weet dat ik jou anders veel minder serieus neem.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 317 lezers


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

4 Reacties

 1. M. de Jong
  30 september 2023 at 12:33

  Misschien ben ik te ongeduldig…….maar ook misschien niet….

  Want tot zover erg teleurstellend dat ik nog geen voorbeelden van de heer J. Ravestein heb ontvangen waar ik om gevraagd heb, want zo moeilijk kan het toch niet zijn gezien het scala aan Hoaxen alleen al van de heer T. Baudet…aldus de heer J. Ravestein.

  Daarom nog een keer: Ik zou graag van de heer J. Ravestein weten wat dan geen Hoaxen zijn die de heer T.Baudet gezegd / beweerd en verspreid heeft. (en vergeet zijn boeken niet!)

  Duidelijk en voorop gesteld wil ik toch even melden dat mijn stem in november niet naar FvD gaat.
  Misschien gaat dit helpen om de heer J. Ravestein te verlijden, zijn antipathie tegen de heer T.Baudet opzij te zetten en zijn best te doen en mij te voorzien van zijn wijsheid c.q.info omtrent de waar en onwaarheden van de heer T.Baudet.

  En vergis u niet, ik heb geen enkel bezwaar tegen een ietwat populistische stijl, maar er mogen beslist geen onwaarheden worden verkondigd zoals dat zo vaak gebeurt in elk kamp!

  Typ-fouten en woordenkeuzes daargelaten, was het mij zoals altijd een grote eer en een groot genoegen Maassluis.nu te woord te staan!

  • 30 september 2023 at 12:42

   We kregen deze reactie:
   “Beste troll met 5 emailadressen, u hoeft maar naar een bewering van Baudet te luisteren om weer een hoax aan te horen. Dat lijkt mij voor u een koud kunstje, gezien het grote aantal dagelijkse mails en (weg gemodereerde) reacties van uw hand.

   Het ware beter als u andere instanties ging vermoeien met uw zeurterreur”

 2. M. de Jong
  29 september 2023 at 12:02

  Eens, net als een koude start s’winters die een paar kilometer witte rook voortbrengt totdat de motor warm is, wat waterdamp (condensatie)is.
  Dan niet op grote hoogte, moet ik erbij zeggen.😂
  Maar dan wil ik wel graag van de heer J. Ravestein weten wat geen hoaxen zijn…want er bestaan nogal wat beweringen.

  • 29 september 2023 at 14:28

   We hebben het hem gevraagd.
   “Luister naar Baudet en je hebt een scala aan hoaxes. Daarnaast zijn er zoveel hardnekkige onwaarheden dat er haast geen doorkomen aan is”.