Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Meestal heb ik in mijn agenda wel wat krabbels staan met ideeën voor een column. Maar deze keer bladerde ik op het moment suprême door mijn agenda en zag ik tot mijn schrik dat de pagina van de column deadline blanco was!

Dat symboliseert misschien ook wel de periode waar we nu als gemeenteraad in zitten. De verkiezingen zijn geweest, de verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden en op dit moment zijn CDA, PvdA, VVD en Leefbaar Maessluys verdere inhoudelijke gesprekken aangegaan.

Ondertussen is voor de nieuwe gemeenteraadsleden de introductieperiode begonnen. Kennismaken met de gemeentelijke organisatie, een stukje wetgeving, regionale samenwerkingen, alles komt er langs. Ook als gemeenteraad beginnen we op een nieuwe bladzijde.

Ik hoop dat een nieuw college straks meer gas weet te geven dan het vorige college.

Er is namelijk een soort van gouden regel voor colleges: In jaar 1 bedenk je de plannen, in jaar 2 maak je het beleid en start je met de uitvoering, jaar 3 uitvoering en jaar 4 oogsten.

In de afgelopen vier jaar heb ik het als volgt ervaren (voor wat betreft de meeste dossiers):

Jaar 1: het college was plannen aan het bedenken, Jaar 2: er kwam geen beleid, ik vermoed vanwege grote veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie, Jaar 3: toen kwam corona, Jaar 4 ook nog steeds corona. In jaar 3 en 4 kwamen er wel dingen los, maar niet enorm.

Ik had dit nog nooit eerder meegemaakt. Vooral het tweede jaar toen we als gemeenteraad echt met een te lege agenda zaten.

Ik hoop dan ook dat het nieuwe college straks echt werk weet te maken van uitvoering. Dat de gemeenteraad dit graag wil zie je ook terug in het eindrapport van de verkenner met het woordje “Doen!”

Voor nu wachten we even af tot er witte rook uit de schoorsteen van het stadhuis komt en er een coalitieakkoord ontstaat, waarin hopelijk ook veel raadsbreed gedragen onderwerpen te vinden zijn!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 189 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

5 Reacties

 1. Gerry de Jong
  22 april 2022 at 14:47

  “….De vragen heb ik niet voorbij zien komen dus vermoed ik dat de stukken niet zijn gelezen….” Waarom heb je dan zelf niet je vermoeden tijdens een commissie- of raadsvergadering naar voren gebracht?

  • Desiree van Doremalen
   23 april 2022 at 00:37

   @Gerry de Jong als nog niet beëdigd steunraadslid kan ik nog geen vragen stellen

 2. Dick.Pasterkamp.
  22 april 2022 at 10:47

  Beste Klarie. Hand in eigen boesem steken.

 3. Desiree van Doremalen
  22 april 2022 at 09:28

  Of, hoe en in welk tempo het college haar werk doet ligt voor een groot deel in handen van de gemeenteraad. Er liggen naar mijn idee genoeg uitdagingen. Onlangs kreeg ik tijdens een van de introductie dagen voor nieuwe (steunraadsleden) het blad Notubiz uitgereikt. Na het voorwoord en de inhoudsopgave komt een artikel met de titel “Een sterke gemeenteraad doet er toe”!

  Het artikel omschrijft precies het belang van een sterke gemeenteraad inclusief de negen stappen hoe je tot een sterke gemeenteraad kunt komen. Die stappen bestaan natuurlijk al wat langer maar helaas vind ik daarin geen herkenning ten aanzien van de raadsperiodes die achter ons liggen. De belangrijkste taak van de gemeenteraad is misschien wel het controleren van het college. Het stringent in de gaten houden of het college de gemaakte afspraken nakomt. Wat de controlerende taak in de weg zit is de zgn. fractiediscipline raadsleden uit de coalitie die menen dat ze altijd in lijn met het coalitie akkoord moeten stemmen. Staatsrechtelijk is dit een onjuist uitgangspunt. Stemgerechtigden stemmen namelijk niet op een partij maar op een persoon waarvan zij denken dat die hun belangen in de aankomende raadsperiode het beste kan behartigen. Om die reden moeten raadsleden zonder last of ruggespraak kunnen stemmen en past het niet om gekozen raadsleden in de fractiediscipline te drukken. Een nieuw sociaal contract het boek van Pieter Omzigt geeft een heel duidelijk beeld over hoe je staatsrechtelijk zou moeten besturen. Het maakt daarbij niet uit of je dit doet als lid van de Staten Generaal of als gemeenteraadslid. Wat staatsrechtelijk ook not done is is dat wethouders (het college) tijdens de fractievergaderingen mee vergaderen met hun fractie.

  Wat ook een ding is het niet adequaat lezen van ingekomen stukken. De afgelopen periode (maart april) kwam ik tussen de ingekomen stukken in elk geval twee interessant stukken tegen waarover vragen gesteld hadden moeten worden. De juiste implementatie van deze stukken zouden kunnen leiden tot een enorme besparing. De vragen heb ik niet voorbij zien komen dus vermoed ik dat de stukken niet zijn gelezen.
  We gaan zien wat de komende raadsperiode gaat brengen maar of de raad een sterke positie heeft hebben zijn ook zelf in de hand.

 4. Hans vd Burg
  21 april 2022 at 18:29

  Mooie column Klarie. Misschien is het ook nu nog te lang te stil. Pasen achter ons en meivakantie ( begint in april dat weer wel ) ligt vlak vóór ons. Het uitgestelde oogsten zou binnenkort al kunnen beginnen maar het plan om wat nieuw in te zaaien is nog niet afgerond lijkt mij.