Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Ik volg sinds de coronatijd de gemeenteraad via live broadcast op internet. Dat is iedere keer een uitdaging, want wat daar gebeurt en besproken wordt, is veelal slaapverwekkend en voorspelbaar. Je hoeft dan ook niet jaloers te zijn op gemeenteraadsleden.

In mijn opinie moet je een beetje masochist zijn, want je doet het nooit goed.

Raadslid zijn is lastig want je bent een mogelijk struikelblok voor de wethouder, een luis in de pels voor de gemiddelde gemeenteambtenaar, staat dwars op de opinie van raadsleden uit de coalitie/oppositie… en voor de burgers die op je gestemd hebben, sla je elke plank mis. Je reinste Lose-Lose.

Misschien moet je zelfs sadomasochist zijn.

Aan de andere kant van elk debat vinden we de wethouder(s) per onderwerp of thema. Tijdens de corona periode viel het mij menigmaal op dat de wethouder van verkeer (en meer) merkwaardig formuleerde. Eén keer leek het dat hij straalbezopen was. Ik krijg dat idee niet uit mijn geheugen. Later vond ik vele malen dat hij nog steeds merkwaardig, aarzelend, hakkelend en onsamenhangend antwoordde. Ik denk dat hij onderhand tegen zichzelf beschermd zou moeten worden. Ondertussen schoof hij heel veel actiepunten en beloftes door naar de ambtenarij.

Deze punten verdwenen in de onderste lade tussen de verdwaalde en vergeten stukken.

Ik snap intussen wel waarom hij al die acties uitstelt. Onlangs gaf hij een toelichting op het ravijnjaar. Dat is de naam die landelijk is gegeven aan het jaar 2026, omdat er dan veel landelijke gelden voor de gemeenten wegvallen. Maassluis had op zijn advies allerlei uitgaven voor wegen-, kade- en bruggenonderhoud op de lange baan geschoven. En op dat terrein zitten we inmiddels met ellende. Hij zei overigens dat er een piepsysteem geldt (“als er onverwacht iets fout dreigt te gaan dan zullen we met spoed geld ervoor vrijmaken”).

Dat is je reinste brandjes blussen. Dat kan alleen werken als je genoeg geld achter de hand hebt.

Gezien de flinke reprimande die hij deze week van de raad kreeg, zal hij nog een flink aantal borrels achterover moeten slaan, hij weet immers dat wij al vóór 2026 in het ravijn donderen…

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 162 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | (Inval)columnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient | Als iets mij te zeer raakt, schiet ik... verbaal uit mijn slof | Afwezig op de 'socials' zoals FB en Twitter