column nr 5

Misschien heeft u die reclame wel eens gehoord waarbij een manager wordt uitgenodigd één van zijn vele petten over te laten aan een ander bedrijf? Ik moet dan altijd denken aan al die petten die men opheeft in het dagelijks leven: de familiepet, een bedrijfspet, een straatpet, een buurtpet, een stadspet, een verenigingspet, een belangengroepspet, een vriendschapspet en ga zo maar door. Dat vinden we allemaal normaal, totdat je iets gaat doen met politiek. Dan gaan petten knellen. Op het hebben van meerdere petten word je aangesproken. Of men verwijt je juist dat je niet die pet opzet van die groep die iets wil hebben en waar je nou net een andere mening over hebt.

De Raadspet

Om je raadspet te krijgen leg je als raadslid of steunraadslid een eed af. Daarin verklaar je dat je geen gift of gunst hebt aangenomen om in de raad te komen. Ook beloof je daarbij dat je dit niet zal doen bij het uitoefenen van je raadswerk en dat je je plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Je raadspet krijgt daarmee een speciale kleur: je moet integer handelen. Tegelijkertijd wordt van je verlangd om verschillende belangen af te wegen en dat naar eer en geweten te doen. .

Integriteit

Over integriteit zijn we het in zijn algemeenheid vaak snel eens. Wanneer je raadswerk knelt met een andere pet die je draagt en die pet wordt er beter van wanneer je je raadspet daarvoor gebruikt, dan ben je niet integer bezig. Een beetje integer is, wat mij betreft, daarbij niet mogelijk. Graag houd ik mij aan de stelling van toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales. Zij vergeleek ooit integriteit met ‘zwanger zijn’: dat ben je wel of niet!

Belangen afwegen

Petten bij het afwegen van belangen is echter wel wat ingewikkelder. Je zit in de gemeenteraad vanuit een bepaalde overtuiging, Je bent gekozen op basis van een verkiezingsprogramma en je hebt je wel of niet verbonden aan een coalitieprogramma dat wordt gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Voor mij is het belangrijk dat iedereen in Maassluis het goed heeft en hier met plezier kan wonen. Maar tegelijkertijd weet ik dat de bomen niet meer tot aan de hemel groeien en er dus keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die vragen om sommige petten even af te zetten, de klep van de pet naar achteren te zetten of die klep ver over je gezichtsveld te trekken. Dat is ingewikkeld maar zolang je dat naar eer en geweten doet en kan uitleggen waarom dat zo is gegaan draag ik mijn raadspet graag met al die andere petten die ik heb en de pet waar ik de komende weken druk mee ben.


Poli Quote

Hans de Bruin

Hans de Bruin

Hans de Bruin | Steunraadslid PvdA 2018-2022 | Voorzitter Stichting Maassluis Maritiem @Furieade | senior adviseur sociaal domein

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    21 augustus 2018 at 09:21

    “Furieade-Openingsp(r)et!”

    Beste Hans

    Ik Geef Jou ‘n Hintje, Geef ‘t Een Spaans Tintje!