Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


We zien bij semioverheidsinstellingen als de NOS en BNN-VARA dat mensen bij chronisch slecht functioneren op non-actief worden gezet of zelfs moeten vertrekken. Soms pas na grote druk van buitenaf, nadat interne signalen lang waren genegeerd.

Bij een gemeentebestuur zien we geregeld dat een wethouder tot aftreden gedwongen wordt, omdat de gemeenteraad haar vertrouwen opzegt. Dat komt voor bij malafide handelingen, zich niet houden aan de koers die door de raad is gedicteerd of wanneer er sprake is van incompetentie.

Dat laatste aspect zou wat mij betreft bij burgemeesters een goed argument zijn als er sprake is van slechte opvatting van het takenpakket.

In het bedrijfsleven vlieg je dan eruit of je nu schoonmaker bent of CEO. De raad van commissarissen heeft bij slecht functioneren van de CEO het laatste woord. Dat is feitelijk ook wat de gemeenteraad zich zou moeten toe-eigenen. Het is ondoenlijk om die toetsing aan de Commissaris van de Koning over te laten. Die zal het advies van de gemeenteraad respecteren. Het maakt in deze niet uit of het een tijdelijke invaller is. Ook die moet je in de gaten houden.

Hoe is dat in Maassluis?

Het thema ‘integriteit’ is een wapen dat als een boemerang in de eigen nek dreigt te caramboleren.

Deuk 1 Kiezers schofferen

Onze burgemeester schoffeerde per column een groot deel van de lokale kiezers. Dat was een uitglijder eerste klasse. Na een “foei” uit de raad trok deze zijn colon, pardon column terug. Zijn eigen integriteit liep een eerste publieke deuk op.

Deuk 2 Monddood maken

De burgemeester riep een (steun)raadslid van FvM bij zich en verbood deze dame het woord te voeren op het dossier Jeugdzorg terwijl zij dé lokale expert is op dit terrein. Wiens integriteit staat hierbij op het spel? Niet die van het raadslid dat de gemeente al jaren wijst op wederrechtelijke stappen binnen het zorgdomein!

Deuk 3 Veiligheidsbeleid

Het is al jaren hommeles op de Dr. Kuyperkade en de Zuidvliet tussen (brom)fietsers/ e-bikers in overtreding en het winkelend publiek te voet gesteund / vertegenwoordigd door de winkeliers. Het verkeersbord dat fietsers er op attendeert dat zij moeten afstappen omdat het een wandelgebied is, was tot voor kort qua tekst onbegrijpelijk. Het leek wel een waterdichte ambtelijke procedure. Dat is sinds enige weken drastisch versimpeld naar Jip &Janneke taal.

Helaas staan die borden op veel te hoog niveau, niet op in-your-face niveau. Ik heb zelf regelmatig met een akkevietje te maken en spreek dan de fietser aan. Er zijn drie categorieën: de oprecht onnozele, de gespeeld onnozele en de dwarsligger pur sang. Ik was een keer getuige van een voorval waarbij een jonge fietser in de Vliet belandde door toedoen van een stevige wandelaar. Ik zie steeds meer winkeliers die stoepborden, straatmeubilair en meer plaatsen om de vrije ruimte te beperken. En dan zie je vervolgens dat de fietsers het spul opzij trappen. Aanspreken gebeurt met het risico van een gebroken neusbeentje.

Winkeliers en wandelaars worden volgens uitspraak van B&W geacht zelf de fietser in overtreding aan te spreken. Portefeuillehouder voor Veiligheid is de burgemeester en die verdomd het chronisch om BOA’s in te zetten. Ik zie ze nooit in dit terreurgebied. Laat ik de rotonde problematiek en de snelheidsduivels op de doorgaande wegen hier nog rusten.

We kunnen concluderen dat er hier in onze stad gewoon geen flikker wordt gehandhaafd. En de gemeenteraad doet er geen flikker aan om dit recht te trekken.

De vierde macht (de pers) is de enige die de gemeenteraad onder het vergrootglas legt.

Wat moeten gemeenteraadsleden doen?

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 389 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Satiricus | Sarcast | Zoeker | Cynicus |Mens | Relativist | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist
■ ■ ■ ■
■ Kritisch bij falende uitvoering van beleid
■ SCHERP AAN DE WIND ZEILER
■ subtiliteit & humor tegen benauwde kaders
■ Wereldburger in een stadje met dorpse denkbeelden.
■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■

1 Reactie

  1. Mos
    15 maart 2024 at 13:00

    Ik ben het wel vaak met je eens