Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Onze stad is een meester in het van gemeentewege geld steken in de verkeerde dingen. Ik heb al sinds mijn jonge jaren hier rare zaken tot stand zien komen, waarvan ik niet begreep wie er goedkeuring had verleend en of het doel wel zo belangrijk was. Ook de laatste jaren valt dat mij geregeld op.

In de latere jaren kreeg ik wel door, dat het de gemeenteraad is die de eindgoedkeuring geeft.

Dat is een uiterst grote verantwoordelijkheid. Ik veronderstelde dan ook lange tijd dat het knappe koppen zijn die weten waarover zijn een besluit nemen. Zij moeten immers voor elke belangrijke besteding van voor ons nut bestemde gelden een goed onderbouwd standpunt innemen. Het zal toch niet zo zijn dat onze vertegenwoordigers ondeskundige besluiten nemen…

Ik heb onlangs gehoord dat de raad al jaren deskundige hulp van buiten mag inroepen om in opdracht van de raad een onafhankelijk onderzoek te verrichten. Er is daarvoor elk jaar een behoorlijk budget beschikbaar. Even was ik gerustgesteld. Ik lees echter nooit eens dat dit budget daadwerkelijk is aangewend. Nooit.

Daarentegen laat ons gemeentebestuur, zijnde B&W, voor heel veel zaken een onderzoek door externe deskundigen verrichten, vaak onder het mom van onafhankelijkheid. Dat is echter niet de enige reden. Het college van B&W en haar ambtenaren hebben klaarblijkelijk vaak niet de wijsheid in pacht. Zij laten zich dáárom adviseren door externen. Welk een wijsheid.

Ik vind daarom het besluitvormingsproces voor gemeentelijke gelden een heel raar onevenwichtig krachtenspel.

B&W komt goed beslagen ten ijs, levert door externe expertise onderbouwde dichtgetimmerde voorstellen. Die voorstellen moeten daarna eerst inhoudelijk grondig worden getoetst, want B&W moet deskundig worden bevraagd door de raad. Op korte termijn ook nog. Die raad met zijn allegaartje aan leden moet een eensluidend besluit tot akkoord of afkeuring bij meerderheid bereiken, zonder dat zij externe expertise inzet. Zo bekeken staat de raad direct al met 4-0 achter.

Het is alsof je een woest plan hebt om een topwedstrijd te organiseren. Ik zie het affiche al: Excelsior M tegen Real Madrid. Op het Robin van Persie Toernooi met jeugdteams kun je er nog om glimlachen, maar voor de topteams is het een lachwekkend idee.

Lachwekkend is dan ook het gevoel dat ik krijg over de feitelijke deskundigheid in het besluitvormingsproces van de raad. B&W speelt ze een bal door de benen zonder dat ze het zelf door hebben. En als ze al een strafschop mogen nemen, struikelen ze over de stip. Zo bekeken snap ik ineens beter waarom er merkwaardige plannen worden aangenomen. Ik kan me vergissen, maar het is een gevoel dat mij niet loslaat.

Ben ik nu zo dom of zijn zij nu zo slim?…

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 278 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | (Inval)columnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient | Als iets mij te zeer raakt, schiet ik... verbaal uit mijn slof | Afwezig op de 'socials' zoals FB en Twitter