De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


DULDEN WE GEDULD?

Wanneer ik een museum bezocht heb, blijft altijd de verwondering bij mij hangen. Het betreft dan niet alleen de waardering voor het vakmanschap dat een werk tot mijn favoriet maakt. Dan gaat het mij ook om de liefde voor het vak, de bezieling en de geëngageerdheid waarmee de kijk op de maatschappij wordt uitgedrukt.

Zo schetsend raken we meteen de kenmerken van goed ondernemerschap. Want, een goed ondernemer is bezield met zijn werk bezig, verstaat het vak en is ongekend gedisciplineerd. Dat laatste hoeft zich voor een kunstenaar niet vanzelf in maatschappelijke betrokkenheid te uiten. Het kan evenzo gaan om de voorliefde voor een bepaald thema, materiaal of techniek.

Wat ik centraal wil zetten, is het geduld waarmee een kunstwerk (of het nu geschilderd, gebeeldhouwd of technische geconstrueerd is) tot stand is gekomen. Mogelijk is dát nu juist wat de waardering oproept. Wanneer de discipline, de bezieling en het vakmanschap niet ter discussie staan, omdat het ‘zichtbaar’ is, heeft de kunstenaar mijn waardering gewonnen. Vind ik het werk dan ook nog mooi of raakt het mij, dan maakt dat het de waarneming van het kunstwerk extra waard. Het kunstwerk maant mij dan tot geduld. Kortom, het geduld van de kunstenaar wordt beloond met mijn geduld. Daarmee wordt geduld iets wederzijds!

De vraag is of we in het dagelijks leven veelal constateren dat geduld, voor het iets tot stand brengen, tegelijk geduld oproept. Het eerste wat mij te binnen schiet, is dat we geduld hebben als iemand wat mankeert en een helpende hand diegene goed doet. Het geduld van iemand die een beperking heeft en zelf geduld nodig heeft voor de dagelijkse handelingen, roept meestal een reactie van begrip op om bereid te zijn een helpende hand te bieden. Of het nu geduld is voor iemand die tijd nodig heeft om over te steken óf voor iemand die geen vlugge vingers meer heeft om de betaalpas uit de tas te halen óf voor een cliënt in de zorgsector, waar geduld een dagelijks credo is voor iedere professional.

Om het woord geduld een breder begrip te geven, maak ik gebruik van het woordenboek. We kunnen dan onze interpretaties van geduld op de bovenstaande voorbeelden wat verrijken.

Geduld is: Het vermogen lang te kunnen wachten zonder boos te worden; Berusting; De eigenschap om kalm, rustig de dingen af te wachten; Gemak; Bedaardheid; Volharding.

Kijk, wat gelijk opvalt is dat geduld een relatie heeft met het omgaan met onze emoties. Geduld helpt ons als het ware om ergens vrolijk van te worden. Daarin is het een prachtige menselijke kwaliteit en bovendien iets wat ons actief maakt. Want, geduld komt niet uit de lucht vallen. Je moet er iets voor doen om de rem op het handelen te krijgen. Geduld is daarmee zeker niet passief en eerder een actief bezig zijn. Dit is gewenst; of het nu gaat om het zeer waarderen van een kunstwerk of om het voor iemand klaarstaan.

Met deze aansprekende voorbeelden is het echter toch de vraag of we dagelijks zo makkelijk geduld dulden. Het is een kleine moeite om voorbeelden te bedenken waarbij we niet zomaar geduldig zijn. Het gemiddelde gedrag in het verkeer komt mij niet als geduldig over. Evenzo de luistervaardigheid van een gemiddelde politicus, daar de drang om een punt te maken van het eigen gedachtegoed eerder onrust inboezemt. Maar gelukkig zijn er fantastisch onderscheidende politici met gespreksvaardigheden waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen. Zo kan ik met geduld luisteren naar welbespraakte criticasters in de Tweede Kamer. Daarvan hoop ik dan dat de duidelijk op macht georiënteerde politici het geduld kunnen opbrengen hun eigen verantwoordelijkheid eens geduldig tegen het licht te zullen houden.

Terug naar het museum met aldaar geduld en de volle aandacht voor het schone. In de onderlinge relatie tussen mensen uit geduld zich, zoals we zagen, in extra tijd én oor voor de ander. Feitelijk hebben we het met geduld over een deugd. Geduld doet ons namelijk matigen en matigheid is niet voor niets één van de kardinale deugden. Het nodigt ons uit tot zelfbeheersing en daarmee het verstandig omgaan met onze emoties.

Of je nu het kijken naar en beleven van kunst fantastisch vindt of niet, het nodigt je altijd uit tot geduld en dus tot matigen. Dus bezoek met regelmaat in eigen geduldige tred ons Museum Maassluis of bezoek een galerie of eetgelegenheid met kunst aan de muur. Voor de minder op luisteren ingestelde politicus heeft een bezoek aan een dergelijke omgeving het in zich de culturele sector te kunnen waarderen. En … het is belangrijker dán te worden uitgenodigd tot het dulden van geduld!


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 114 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber