Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


We zitten alweer in januari van 2022. Dat betekent dat er binnenkort weer wat te kiezen valt en wel over het beleid van de gemeente. Dit jaar mag er namelijk weer gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen zijn in maart dit jaar.

Alle politieke partijen zijn al druk bezig met de voorbereidingen. De kieslijst op orde maken, het verkiezingsprogramma schrijven en presenteren. Verschillende procedures doorlopen om te zorgen dat er überhaupt meegedaan mag worden, voor de komende verkiezingen.

Dit jaar gaat Maassluis ook meedoen met de stemhulp. Een soort stemwijzer op internet die jou adviseert aan de hand van stellingen waar je het beste op kan stemmen naar aanleiding van de keuzes die je hebt ingevoerd. GroenLinks Maassluis heeft al vanaf de oprichting gepleit om deel te nemen aan een stemhulp. Wij begrijpen namelijk best dat niet iedereen de tijd neemt om alle verkiezingsprogramma’s door te nemen.

Een stemhulp is eenvoudig, overzichtelijk en vooral gemakkelijk in gebruik. Aan de hand van stellingen kun jij aangeven waar je het wel en niet mee eens bent. Vervolgens krijg je dan te zien welke partijen voor het grootste gedeelte op dezelfde lijn zitten.

Helaas spreek ik regelmatig mensen die nog steeds zeggen: “Ach joh, de gemeenteraad? Wat kan mij dat schelen, joh!” of “ik heb wel wat beters te doen dan me druk te maken over een paar stoeptegels en parkjes.”

Ik verbaas me altijd over dit soort uitspraken. Juist de gemeenteraad is belangrijk! De gemeenteraad heeft zeer grote invloed op jouw directe leefomgeving. Komt er bij jou in de wijk een speeltuin, extra groen of komen er extra parkeerplaatsen?

Op sociaal en groen gebied worden er belangrijke keuzes gemaakt door de gemeenteraad. Kiezen we voor betaalbare en sociale woningen of meer dure twee-onder-een-kap en rijtjeswoningen zoals in het Wilgenrijk? Kiezen we ervoor om armoede te bestrijden of laten we iedereen dat zelf uitzoeken? Kiezen we voor meer groen in de stad of knallen we een extra driebaansweg door de stad heen?

Allemaal keuzes die direct invloed hebben op jouw directe omgeving. Ik hoop met deze column duidelijk te maken dat de gemeenteraad niet alleen maar gaat over stoeptegels en perkjes. De volksvertegenwoordiging in de vorm van de gemeenteraad gaat over belangrijke maatschappelijke onderwerpen voor de toekomst van Maassluis. Sterker nog gemeenteraden worden steeds belangrijkere bestuursorganen omdat er steeds meer taken bij komen vanuit het rijk. Neem nu bijvoorbeeld: jeugdzorg, Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en vrij recent nog inburgering.

Jouw mening doet er toe; maak dus in maart gebruik van het stemrecht en beïnvloedt zo het beleid van de gemeente.

 

 

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis