Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

In januari van dit jaar schreef ik al eens over de besluitvorming rond extra woningbouw op De Kade als een ouderwetse vissenfuik. Dat partijen steeds een stukje verder meezwemmen in de woningbouwplannen om daarna bijna niet meer terug te kunnen.

Column (46): Besluitvorming op De Kade als ouderwetse visfuik | MAASSLUIS.NU

We naderen de ontknoping! Politiek gezien is het enorm interessant om te kijken wat er gebeurt. Er worden besluiten genomen die van grote invloed zijn op onze stad. Blijven partijen die voorheen kritisch waren ook nu kritisch, alleen met woorden of ook met daden?

In de planning staat binnenkort het nieuwe bestemmingsplan voor De Kade op de agenda. Ondertussen maakt extra woningbouw op De Kade ook deel uit van een groter plan.

In de regio is aan iedere gemeente gevraagd nog eens goed te kijken naar de woningbouwplannen. Gevraagd is om te onderzoeken of meer woningbouw mogelijk is.

In 2019 zijn we als gemeenteraad van Maassluis akkoord gegaan met de woonvisie. Daarin worden tot 2030 ongeveer 2000 woningen gebouwd in Maassluis. Dit betreft de projecten van onder andere Balkon, Wilgenrijk en De Kade.

In een nieuw onderzoek doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor nog eens 2500 woningen. Deze woningen moeten dan vooral komen op De Kade, in de Kapelpolder en bij de Koningshoek.

Het was goed dat de discussie nu breed is gevoerd over alle mogelijke locaties van de extra woningbouw. Zoals ik in mijn vorige column schreef was dit eerder nog niet aan de orde. Het is belangrijk dat de gemeente transparant is in de plannen.

Met uitzondering van Forum voor Maassluis en de ChristenUnie zijn alle politieke partijen akkoord gegaan met dit extra aanbod aan de regio.

Sommige partijen houden zich eraan vast dat dit een inspanningsverplichting is, maar geen resultaatverplichting. Naar de mening van deze partijen zou het bij het bespreken van de definitieve bouwplannen minder kunnen worden. We gaan het zien!

Om die extra woningen mogelijk te maken moet gekeken worden naar de wegenstructuur van Maassluis. Dinsdag 11 oktober zal hierover een debat gevoerd worden in de gemeenteraad. Ook wordt dinsdag in een commissie vergadering gesproken over de parkeernormen in Maassluis. Want om deze woningen te kunnen realiseren moet de parkeernorm omlaag. Het college is van mening dat dit kan omdat veel inwoners met de metro naar hun werk of school kunnen.

Tja, wat zal ik hiervan zeggen. Ik vind het vooral op een wonderbaarlijke visvangst lijken.

Misschien kent u het Bijbelverhaal wel. De discipelen van Jezus waren de hele nacht aan het vissen maar hadden niets gevangen. Tot Jezus hen vanaf de oever de opdracht gaf om het net aan de andere kant uit te gooien. De netten zaten toen tjokvol met vis maar wonderbaarlijk genoeg scheurden de netten niet.

Het college wil 5000 vissen (woningen) vangen. Maar, naar mijn mening, zit het visnet niet heel deugdelijk in elkaar. Om al die vissen aan land te krijgen is een wonder nodig.

De wegenstructuurvisie gaat vooral over de doorstroming. Het onderwerp veiligheid wordt wel genoemd maar niet consequent uitgewerkt. Neem nu de rotonde bij de Mozartlaan. Nu al een gevaarlijk punt. Met een beetje gezond verstand weet je dat met 5000 extra woningen in de stad hier sowieso een toename van verkeer gaat plaatsvinden. Met nog meer risico op ongelukken.

De mobiliteitstransitie is in alles het toverwoord. Echter, in de gebruikte computermodellen is vooral gekeken naar de plannen van de regio op dit vlak, veel minder naar de praktijk. OV wordt deze winter duurder, de metro gaat minder rijden, in onze eigen stad hebben we nog geen actief beleid rond deelmobiliteit en veel inwoners werken richting het Westland of in de industrie, daar heb je toch vaak een auto voor nodig. Ook goede fietsplannen komen niet goed uit de trappers.

Als het verminderen van het aantal auto’s niet lukt en we toch alle 5000 woningen gaan bouwen zal Maassluis vastlopen. Dat is wel duidelijk geworden tijdens de thema-avond en de commissie vergadering over dit onderwerp. Oftewel, het visnet zal gaan scheuren.

Het probleem is alleen dat we dan te laat zijn. Er zijn geen mogelijkheden om extra wegen aan te leggen in Maassluis.

Ben ik pessimistisch? De tijd zal het leren!

Dan hebben we nog De Kade. In de wegenstructuurvisie staat duidelijk weergegeven dat er geen knelpunten zijn in de doorstroming wanneer er extra woningbouw plaatsvindt op De Kade.

Dus wanneer politieke partijen met deze wegenstructuurvisie akkoord gaan is het college weer een stapje verder in de richting van de verdere bouwplannen.

En dan het geld! Er is een groot bedrag aan subsidie welke we als gemeente kunnen ontvangen bij het verdichten van onze stad. Officieel is het geld geen onderwerp van discussie, want de wethouder heeft aangegeven dat het om de extra woningen gaat en niet om het geld. Het geld mag dus geen doorslaggevende rol hebben om plannen door te zetten.

Als u zich verveeld op dinsdagavond dan kunt u uw Netflix serie laten schieten en online meekijken en meeluisteren met de gemeenteraad. Het script van de komende gemeenteraadsvergaderingen is zeker boeiend!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 319 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

2 Reacties

 1. Cindy vd Houven
  6 oktober 2022 at 12:57

  Overigens: met al die bebouwing krijgt maassluis meer problemen met de opvang van water. Wordt dat in de plannen meegenomen?

 2. Cindy vd Houven
  6 oktober 2022 at 12:55

  Ben ik de enige maassluizer die de volbouw-manie niet alleen met argwaan beziet maar een zekere afkeer heeft ontwikkeld? Sinds wanneer is ‘groen’ een vies woord? Er bestaat nog iets als welzijn en woon plezier, en niet alleen geld. Want laten we eerlijk zijn, uiteindelijk gaat t om geld. Bebouwde grond levert geld op, groen niet.