Column(54): juffen op school doen echt niets!

Ik neem mijn petje af voor het beroep juf of meester vooral daar ouders het tegenwoordig allemaal beter weten dan de leraar.