Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipediaVele politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma klaar. Wij uiteraard ook. Bijna alle partijen zeggen zich te willen inzetten voor het toevoegen of op peil houden van sociale huurwoningen. Helaas zien we dat nu niet terug in de praktijk. De raad gaat in tijden van woningnood verschillende keren akkoord met stadsverdunningsprojecten. Dat zijn projecten waarbij er meer woningen verdwijnen (gesloopt worden) dan dat er teruggebouwd worden. Het meest recente voorbeeld daarvan is de Vlietlocatie. Dinsdag 1 februari hadden we hier een debat over in de raad.

Even wat feiten op een rijtje: De huizen zijn nu 20% duurder dan vorig jaar rond deze tijd. Een gemiddeld huis kost nu 438 duizend euro. Een nieuwbouwhuis kost zelfs gemiddeld 466 duizend euro. Dat zijn prijzen die maar weinig starters kunnen betalen, zeker starters die alleen zijn. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het overbieden, wat bij 81 procent van de verkochte huizen het geval is geweest. Er is dit jaar nog eens een stuk minder aanbod van woningen als vorig jaar. Zowel in de huur- als koopsector zie je dat terug. Kijk maar eens op Funda of Woonnet Rijnmond. Het aanbod slinkt terwijl de vraag steeds groter wordt.

Onlangs verscheen dit artikel nog in de krant over dat 1 op de 3 huizen wordt verkocht voor een halve ton boven de vraagprijs:

1 op 3 huizen verkocht voor halve ton boven vraagprijs (metronieuws.nl)

De wachttijd voor een sociale huurwoning is ongeveer 7 jaar. Deze wachttijd neemt nog altijd toe.

Het aantal daklozen is verdubbeld!

Met deze cijfers en alle schrijnende verhalen kun je je toch niet voorstellen dat politieke partijen in Maassluis voor stadsverdunningsprojecten gaan stemmen. Helaas is dit wel het geval in Maassluis. GroenLinks was de enige partij die tegen de sloop van de oude Vlietlocatie heeft gestemd om van 110 sociale huurwoningen 61 woningen te maken, waarvan slechts 24 sociale huurwoningen.

Wij waren, een week voordat het debat begon, voornemens een amendement in te dienen om het aantal woningen op deze locatie omhoog te krijgen. Helaas was hier geen steun voor. Helemaal opmerkelijk in het debat was dat Ton Luijendijk van de VSP vond dat: “GroenLinks het wel erg bont wil maken met extra woonlagen op de PC Hooftlaan”. Een opmerkelijke uitspraak. Er is juist zoveel behoefte aan extra betaalbare koop en sociale huurwoningen.

Wij waren voornemens een amendement in te dienen om het plan minder slecht te maken. Wij wilden van de rijtjeswoningen aan de PC Hooftlaan gelijkvloerse appartementen maken met twee extra lagen om zo meer mensen van een woning te kunnen voorzien. Niet alleen vanwege de enorme woningnood maar ook vanwege de uitkomsten van de diverse bewonersavonden. Bij de diverse bewonersavonden gaven bewoners en geïnteresseerden namelijk aan vooral behoefte te hebben aan gelijkvloerse woningen. Hier is niet naar geluisterd.

Maar dit plan is niet alleen slecht omdat er nauwelijks gelijkvloerse woningen terugkomen en het aantal (sociale huur)woningen flink verminderen. Het groen langs de vliet en het parkje achter de vliet verdwijnen en komen ook niet meer terug in de huidige vorm. Er komt veel minder groen terug verspreid langs het project. Dit staat niet in verhouding tot wat er nu staat aan groen. De wethouder is daarin ook naïef want hij denkt dat mensen hun tuin over het algemeen groen gaan inrichten. Wij betwijfelen dat en zelfs al doen mensen dat, dan nog staat dit niet in verhouding tot het groen wat er nu is op deze locatie.

Het project is niet duurzaam. Er zijn geen zonnepanelen en groene daken ingetekend met uitzondering van de Jumbo. Een gemiste kans wat ons betreft.

Het winkelrondje is weg. Dit is er namelijk uitgehaald omdat er ineens geen behoefte meer aan zou zijn en zo konden er extra parkeerplekken gerealiseerd worden.

Het verlengen van het oude centrum lukt niet met de huidige plannen. De vlieten zijn niet autovrij en je kunt nog steeds langs de vliet parkeren. Het doortrekken van het oude centrum lukt niet op zo’n manier.

De auto is ouderwets de baas in deze plannen. Alsof mensen alleen maar naar het oude centrum komen omdat er goede parkeervoorzieningen zijn. Wij vinden dat het college en de rest van de raad het centrum daarmee tekort doen!

Een slecht plan waarbij de weinige voordelen die er waren overboord zijn gegooid om zo meer parkeerplaatsen te realiseren. Een wens overigens van vele partijen in de raad. Zij vinden het blijkbaar belangrijker dat er voor de deur geparkeerd kan worden inplaats van voldoende groen en voldoende woningen voor mensen die minder te besteden hebben.

GroenLinks heeft als enige partij tegen dit plan gestemd.

 

 

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 224 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis