Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

‘Het is hier fijn wonen! We konden het slechter treffen!’ Zomaar wat zinnen die we vaak gehoord hebben met onze huis-aan-huis acties.

Uiteraard is Maassluis een fijne stad om te wonen. En toch kunnen en moeten er een hoop zaken beter. Waarover we het meeste hebben teruggekregen, is de woningnood die erg schrijnende gevolgen heeft aangenomen. Diverse schrijnende verhalen komen bij ons binnen over mensen die geen woning kunnen vinden.

Met ons huis-aan-huis bezoek hebben we een stel gesproken die nu een rijtjeswoning huren maar waarvan de vrouw slecht te been is. Dat is een probleem omdat er diverse trappen in de woning zijn en je voor de wc naar beneden de trap af moet.

Zij kunnen nu niet verhuizen naar een gelijkvloers appartement omdat deze simpel weg erg schaars zijn. Ze zijn er al jaren mee bezig zonder succes.

Er is momenteel een schreeuwend tekort aan betaalbare gelijkvloerse woningen. Dat is wel duidelijk!

Ontzettend veel mensen hebben tijdens het huis-aan-huizen aangegeven prima te wonen maar wel op zoek te zijn naar een gelijkvloers appartement. Deze zijn nu zo ontzettend duur dat inwoners deze afslaan.

Maar er zijn ook gewoon te weinig gelijkvloerse woningen, want ze gaan ondanks de hoge prijzen vreemd genoeg weg als broodjes bij de bakker. Wij willen dat dit verandert en dat mensen wel kunnen doorstromen! GroenLinks wil daarom flink meer woningen bouwen in Maassluis.

We willen dan daar waar het kan de hoogte in zodat het groen gespaard kan blijven. Verder willen we dat de gemeente stopt met stadsverdunningsprojecten! Dit zijn projecten waarbij er meer woningen gesloopt worden dan dat er teruggeplaatst worden. Dat is zéér onverstandig in tijden van grote woningnood.

Als er woningen gesloopt worden moeten er meer woningen teruggebouwd worden zonder dat dat ten koste gaat van het groen.
Goede effecten van juiste keuzes!

Door het toevoegen van gelijkvloerse woningen kunnen ouderen die dat willen hier naartoe verhuizen. Zij laten dan weer andere woningen achter voor bijvoorbeeld gezinnen. Die laten op hun beurt dan weer een starterswoning achter.

GroenLinks wilt niet alleen maar bouwen voor ouderen maar juist ook voor jongeren. Denk bijvoorbeeld aan de zeer gewilde plekken bij station centrum waar nu nog garageboxen staan. GroenLinks Maassluis wil hier studentenwoningen realiseren! Zij kunnen nu nergens terecht in Maassluis en zijn verplicht als zij op kamers willen uit te wijken naar andere gemeente.

GroenLinks wil dat de wijken beter gemengd worden en niet zoals nu het geval is in het Wilgenrijk, met bijna alleen maar onbetaalbare woningen. GroenLinks wil van alle partijen het meeste woningen toevoegen in Maassluis, zodat starters weer kunnen starten en mensen die uit elkaar gaan zich geen zorgen meer hoeven te maken over huisvesting!

In de afgelopen vier jaar heeft GroenLinks Maassluis als enige tegen stadsverdunningsprojecten gestemd.

Behalve woningbouw geven bewoners aan groen een belangrijk thema te vinden. Ook dan is GroenLinks een uitermate geschikte partij. Wij willen: dat er voor iedere geboorte in Maassluis een boom geplant wordt, dat we als gemeente meer inzetten op biodiversiteit. Dit doen we door bijvoorbeeld kleine bossen te planten (Tiny forest) maar bijvoorbeeld ook door een voedselbos aan te leggen én we willen dat iedere boom die wel weggehaald wordt ruimschoots gecompenseerd wordt.

Andere belangrijke onderwerpen in kort:

Maassluis is vanuit Rotterdam nu goed bereikbaar met de metro. Maar, naar Den-Haag en het Westland reizen met het openbaar vervoer is nu echter zeer omslachtig. Daarom willen we een lightrailverbinding door het Westland naar Den-Haag, zodat Maassluis ook die kant op goed ontsloten is. Verder willen we dat de metro ook in de avonduren blijft rijden om reizigers veilig op plaats van bestemming te laten komen.

Uiteraard willen we deelvervoer zoals deelauto’s, deelfietsen en deelscooters meer stimuleren. Daar zetten we ons wederom voor in.

Dan is er in onze stad geen plaats voor discriminatie en uitsluiting, én mensen met schulden moeten actief worden geholpen!

We blijven tevens staan voor een ambulancepost in Maassluis en als dat niet lukt dan moet deze vlakbij Maassluis komen. De aanrijtijden van de ambulance moeten namelijk echt beter.

Maassluis stelt zichzelf als doel om energieneutraal te zijn in 2040. Met het huidige tempo gaat dat zeker niet lukken. Daarom willen wij het aanvragen van een vergunning voor plaatsing van zonnepanelen in de binnenstad afschaffen. Wat ons betreft benutten we alle daken van de gemeente voor stroom en/of groene daken en willen we een windmolen op bedrijventerrein de Dijk naast het toekomstige windmolenpark van Vlaardingen.

Uiteraard willen we dat meer bewoners kunnen meeprofiteren van duurzame energie. Daarom willen we voor Energiecollectief Waterweg een prominente rol met aanbestedingen.

Uiteraard hebben we nog veel meer plannen om de stad, groener, gezelliger en socialer te maken.

Wil je al onze plannen weten of uitgebreider lezen over bepaalde thema’s, kijk dan in ons verkiezingsprogramma!

Verkiezingsprogramma GroenLinks Maassluis.

En niet vergeten natuurlijk stem 14, 15 of 16 Maart GroenLinks!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 91 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis