Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Door het stadshart lopend om Sinterklaascadeautjes te kopen, tref ik zowaar Sint met zijn Pieten. Ze kwamen kinderhanden vullen en polsen of in de winkels de zaken wel goed liepen. Zo gingen ze winkel in en winkel uit om iedereen eraan te herinneren dat er de komende week wat te vieren valt. Ik bof, want ik ben zowaar getuige van een belangrijke kant van Sinterklaas. Namelijk een verhaal levendig houden, in dit geval van deur tot deur!

Wanneer we verder nadenken over het belang van verhalen, dan brengt ons dat onder andere bij ‘graag ernaar willen luisteren’, ‘een herkenning hebben omdat het al zo vaak is doorverteld’, ‘blij worden omdat het ons herinnert aan prettige gebeurtenissen’, maar ook ‘een helende werking omdat het delen van verhalen vervelende dingen kan doen verwerken’. Mooi is dat door dergelijke betekenissen van verhalen we een sociale rode draad zien lopen.

Verhalen zijn vaak dus niet alleen van jou, maar ook van een ander of zelfs van velen!

Zonder al te diep op het Sinterklaasfeest in te gaan maar wel op verhalen in het algemeen, dan pakken deze ons. Dat komt onder andere omdat ze een herkenbare opbouw hebben. Dan, maakt er meestal iets kwetsbaars deel van uit of juist een succes. Maar ook is er meestal een continuïteit te herkennen, omdat het verhaal weliswaar de nodige variaties kan hebben maar toch een zekere herkenbare kern heeft. Dat laatste is mogelijk wel waarom Sint en Piet al zo lang populair zijn! Want, geschriften laten weten dat Sinterklaas ergens in de derde eeuw van onze jaartelling werd geboren. En, dat er al in 1427 schoenen werden gezet op 5 december. En, dat aan het einde van de zeventiende eeuw Sinterklaas drie karakters kon aannemen: namelijk die van weldoener, huwelijksmakelaar en een schimmige boeman. En, jawel, dat er in 1850 een kinderboek ‘Sint Nikolaas en zijn knecht’ verscheen. Hé, we zien hiermee dus dat Piet ook al even in beeld is!

We zien dat Sinterklaas al, op zijn zachts gezegd, de nodige jaren voor verhalen zorgt en dat de Pietenpersonages ook al de 100 jaar zijn gepasseerd. Niet voor niets maken de in onze geschiedenis gebeitelde Sinterklaasverhalen het tot een volksfeest, toch! Die lange geschiedenis maakt het mogelijk een verhaal toch weer iets meer ‘van nabij’ te bekijken. Zo is het nuttig ons te realiseren dat verhalen ons vaak over ‘een drempel’ heen helpen. Vanuit een visie op een overwinning, verlies, een onverwachtse situatie, of een gebeurtenis die oproept tot een andere wijze van kijken, proberen we vanuit een blijvend herhalen als het ware ons (geestelijk) medicijn te creëren. Wanneer we dan helemaal gelukkig zijn met het ontstane verhaal, dan ontstaat ons glunderen door waarover we graag overtuigd raken. Een werelds verhaal waarin iedereen gelukkig is misschien? Oei, een dergelijke grote ambitie is natuurlijk prachtig, maar voor ‘een te vullen kinderhand’ is het genoeg zich ieder jaar te kunnen verheugen op Sinterklaas. Of hij nu te paard over de daken rijdt of niet!

Dat Sint zijn verhaal niet laat uitdoven bleek evenzo toen Sint en Piet in het stadshart hun ronde deden. Want een Sint-straatdrumband zette de boel op stelten. Gekleed op de regen ramden ze er op trom en snaredrum flink op los. Heerlijk om de cadeau-koopsfeer zo te mogen opjagen. Voor treurige zeurpieten is daarmee even geen plaats. Het is een kwestie van genieten van die herrie of maken dat je wegkomt! Kortom, er is niet alleen een verhaal (door) te vertellen, maar er wordt ook een diep in ons geheugen gegrift verhaal letterlijk ten gehore gebracht. Het past ook bij waar het kinderhart van gaat bonzen: ‘nieuwsgierig en verwachtingsvol kunnen zijn voor Sinterklaasavond’. Al met al trekken Sint en zijn Pieten er met hun drummend ‘achtergrondkoor’ nog een week op uit.

Voor ieder is het een kans zich verder in de geschiedenis van Sinterklaas te verdiepen. Een verhaal met diverse culturele kanten, met de vele kleuren die iedere samenleving eigen is.

Sint is het gelukt zijn verhaal al eeuwenlang in de herinnering te brengen. Dat kan alleen met een levendig verhaal. Passend bij de sterkste verhalen ondervond hij tegenslagen en successen. Dat het verhaal van Sint, en zijn Pieten niet te vergeten, ruimte biedt voor een boodschap, les of idee behoeft geen uitleg. Zijn personage is populair en wordt door kinderen bij volwassenen telkens opgeëist.

Dat het Sinterklaasverhaal herkenbare waarden raakt, treft helemaal de kern van een goed verhaal. Of het verhaal over Sint en Piet nu schuurt of niet, Sint brengt ieder jaar uiteindelijk altijd iets verzoenends. Dat maakt het verhaal zó levendig dat de stoomboot volgend jaar gewoon weer de haven invaart. Sint moest eens weten!


 

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber

1 Reactie

  1. 1 december 2021 at 11:16

    Dit is een leuk verhaal, een van de meest historische en duurzame. Het hart van eenieder gaat sneller kloppen als het over Sinterklaas gaat. Interessant ook te horen over de geschiedenis. Een opsteker!