Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Als gemeenteraadslid krijg je regelmatig signalen vanuit de stad. Soms kun je ze direct oppakken, soms duurt het wat langer voor je een geschikt moment hebt om een onderwerp uit te zoeken en aan te kaarten.

Zo was er ook het pijnlijke signaal dat een aantal ouderen graag, als de tijd gekomen is, begraven zouden willen worden op de oude begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat. Of graag op deze plek hun partner zouden willen begraven.

Echter, op de oude begraafplaats kun je alleen een graf kopen en niet huren.

Dat is heel vreemd. En naar mijn mening is dit ook een ongelijkheid die je als een gemeente niet zou moeten willen hebben in je stad. Dat alleen als je geld hebt….

Tijdens de voorbereiding op de begroting 2023 was het een geschikt moment om te vragen of het inderdaad klopt dat je op de oude begraafplaats alleen een graf kunt kopen en niet kunt huren.

Inderdaad is dat het geval. Toen ik dit aankaartte in het debat kwam er geen opening vanuit de wethouder om dit aan te pakken.

Soms heb ik vrede met het antwoord dat iets niet kan of geen prioriteit heeft.

Maar omdat het hier gaat om een ongelijkheid tussen aan de ene kant inwoners met genoeg geld om een graf te kopen en aan de andere kant inwoners die dat niet zomaar kunnen betalen, gaan bij mij toch alarmbellen af.

Als het gaat om zoiets kwetsbaars als het begraven van je dierbare, dan mag dat toch geen verschil maken?

Ik ging er eigenlijk vanuit dat we als gemeenteraad destijds deze keuze hebben gemaakt. Dan zouden we als fractie goed in de spiegel moeten kijken waarom we hiertoe besloten hebben. Maar als ik terugzoek in de raadsvergaderingen dat zie ik op 2 december 2014 stukken van de gemeenteraad met daarbij ook een voorbeeld verordening. Daar lees ik niets over de verschillen tussen de oude en nieuwe begraafplaats. Mocht iemand geïnteresseerd zijn om mee te lezen dan kunt u de stukken hier vinden:

https://maassluis.notubiz.nl/vergadering/100892

Agendapunt 9 en 8.

Ergens in de verordening staat een clausule “voor zover er ruimte is”. Zou dat dan de clausule zijn waarom je geen graf kunt huren op de oude begraafplaats maar wel kunt kopen?

Maar volgens mij maakt dat uiteindelijk geen verschil in het vol raken van de begraafplaats.

Of is er ergens in de besprekingen toch om andere redenen afgesproken dat de algemene graven alleen nog aan de Hooge Zeedijk komen.

Enfin, genoeg redenen om aanvullende vragen te gaan stellen aan het college over dit onderwerp.

Wordt vervolgd!

Uitgangspunt in het beleid moet zijn dat alle inwoners evenwaardig zijn en gelijke rechten hebben. Als daarvan afgeweken wordt dan moet daar een heel gegronde reden voor zijn. Dat mogen naar mijn mening in dit geval geen bedrijfsmatige argumenten of iets dergelijks zijn.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 165 lezers


Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

1 Reactie

  1. Koos Hofman
    1 december 2022 at 11:51

    Beste Klarie, in de verordening en prijslijst zijn in de loop der jaren wel meer slippertjes gekomen. Ik heb daarover ooit Ton Luyendijk aangesproken hoe zo maar drastische veranderingen in tarieven kunnen komen ( b.v. Het met 10 jaar verlengen van grafrecht is nu net zo duur als een graf kopen voor 20 jaar. Dat is 4 jaar geleden ineens heimelijk zo aangepast, het was de helft). Luyendijk gaf aan dat dit in feite hamerstukken zijn en er in de commissie te veel stukken zijn om in te lezen. Daar is een rol weggelegd voor steunraadsleden om aperte fouten, glijpartijen enz. eruit te halen en dat in 2 regels samen te vatten voor degene die de commissievergadering bezoekt.