Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Wanneer we kranten openslaan of online op maassluis.nu door de berichten scrollen dan toont december geen gebrek aan artikelen voor ‘een riem onder het hart steken’. Dit als mooie opmaat naar het nieuwe jaar. Zo kunnen we ervoor zorgen dat enerzijds niets ontmoedigt en anderzijds momenten die het positieve onderstrepen worden benut.

We zijn gewend de laatste maand van het jaar gewoontegetrouw in te vullen met het platlopen van de winkels voor voorraad. Het is echter het tweede jaar dat onze sociale verbanden op de proef worden gesteld en snackinkopen moeten worden gematigd. Zo is het nadenken geblazen in welke familie- of vriendensamenstelling we de feestdagen kunnen doorbrengen om het toch een ‘feest’ te kunnen laten zijn. Maar ook Oud en Nieuw als knalfuif zal, naar verwachting voor meerdere jaren, vragen om een ingetogenheid die dan toch ‘achteraf gemeten’ beoordeeld wenst te worden als een oergezellige jaarwisseling.

Een vraag is: Waarin brengt deze maand een opperbeste stemming? Zodanig, dat een terugblik in het nieuwe jaar een gemoed oplevert als ‘dat was nu met recht een riem onder het hart!’ We zien dan extra aandacht voor de voedselbank, omdat we een te constateren toename in gebruik daarvan willen temperen.

Zo pakken kinderen op school daarom de handschoen op voor het inzamelen van voedsel, speelgoed, huisraad en kleding. Maar ook bewoners ondernemen actie met ‘Kerst voor de voedselbank’ en de Badminton Club doneert verenigingsshirts aan de voedselbank. Het hart laat men daarmee letterlijk spreken, omdat er geen twijfel is het nuttige en de gezamenlijke gezelligheid te zullen verenigen.

We lezen ook uit zakelijke hoek dat de handen uit de mouwen zijn gegaan, door als Rotary Club kerstbomen te verkopen voor het goede doel. Tevens zien we dat Bibliotheek de Plataan voor januari een cursus heeft opgezet om geldproblemen te voorkomen. Een blik vooruit, voor een positief saldo al vóór december 2022!

Met het komende jaar voor ogen blijkt uit de voorbeelden dat we weer zijn aangeland in de maand die een brugfunctie vervuld naar 2022. Wat mij hierin aanspreekt is het DOEN. Met het vele gedebatteer over de pandemie, dat deze tijdspanne kenmerkt, is het heerlijk onze creaties met een concreet gebaar naar elkaar de vrije loop te laten. Vanzelf ontbreekt het college daarbij niet, door op bezoek te gaan bij de bewonerscommissie van Ontmoetingscentrum De nieuwe Vliet om met een opkikkertje langs te gaan. Dít met proviand gekocht bij ondernemers in de binnenstad, om het budget voor eenzaamheidsbestrijding effectief in te zetten. Al met al worden er zo de nodige pogingen gedaan om hiaten in het welzijn verleden tijd te laten zijn. Dit zowel in onze mogelijkheden om tijdens de komende weken niemand aan het lot over te laten als in het wegnemen van tekortkomingen aan dagelijkse behoeften van mede-inwoners.

Met de opkikkers voor de verbetering van het onderlinge maatschappelijke verkeer zijn er ook de hartstrelende woorden en klanken die deze maand typeren. Althans, we houden ook van een ander sfeertje, dat ons om de hoek het nieuwe jaar in doet kijken:

Ook al zijn de kerstgezangen nog vaak livestream
We kunnen elkaar tenminste wel zien
En, omdat we onze maatjes zelfs nog kunnen horen
Heeft het zin om energie te geven aan onze koren

Zo gaan de klanken wel degelijk nog in de ether
Maar natuurlijk verlangen we voor de pakkerd naar beter
Ook al is de handdruk nog op een heel laag pitje
Echt, het nieuwjaar zal volzitten met een vriendenritje!

Deze nood om te dichten komt onder andere voort uit een maatregelenpauze voor zowel Woordkunst ‘poëziecafé tussen de vlieten’ als Literair De Lier. Want, elkaar zien kan helaas tijdelijk livestream!

Menigeen zal dit geen kerstfluit kunnen schelen
Maar, heel wat dichters kunnen een dergelijk pauze inmiddels niet meer velen
Gelukkig gaat het strooien na 5 december gewoon door
Dán, met woorden voor ieders gewillig oor

Daarom zijn er, voor meer vertier, kinderboeken verschenen
Wat wil je meer, dan deze dichterlijke woorden te lenen
Met ook nog een boodschap om op voort te bouwen
Mooi zo, door de rijmende en kleurige boekvorm, zinnenprikkeling daadwerkelijk te onthouden

 

De krantenlezer weet nu dat Irma Moekenstorm zich heeft gepresenteerd. Met ‘Lieve Lief’ over ‘niet perfect hoeven zijn, als je een gouden hartje hebt’ en ‘Sammie zoekt de Koning’ als ‘een kerstverhaal over een lief lammetje’ worden de oren van kinderen gespitst.

Deze uitnodigingen voor aandachtig luisteren zijn een oprechte opkikker om graag te mogen voorlezen. Meer in de Irma-sfeer vind je op www.knipoog.nu.

Gaandeweg in de woordenschoonheid gedompeld, komen we met een ommetje weer bij de maatschappelijke opkikkers. Want, wanneer we daar ook nog eens dichterlijk mee omgaan, dan vergroot dat het gevoel van een december als brug naar een ‘maatschappelijke lente’:

Voor hulp aan de voedselbank zijn politiek en burger genegen
Want, er niet lang hoeven komen, is natuurlijk een zegen
Voor een tastbaar gebaar worden sociale verbanden voor actie beproefd
Met het krijgen waarvan de een teveel heeft, wordt ieder minder bedroefd

We weten met goede wil de financiële gaten niet te verhullen
En, kunnen we ongemakkelijke hiaten opvullen
Met voor het goede doel het tekort aan dagelijkse behoeften tegengaan
Worden gever en ontvanger door blijdschap aangedaan

Want, wat je ook doet om de ander een hart onder de riem te steken …:

Prettige en bemoedigende woorden maken evenzo het verschil en tonen met klank de goede wil. Als dat geen opkikker(en) is!


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 136 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber