Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 59

Een nieuw jaar, een nieuwe kans voor de mensheid. Nu heeft alles twee kanten: ook het afgelopen jaar heeft positieve dingen aan het licht gebracht maar ook negatieve uiteraard.

Bij de eerste lockdown bleek een enorme daling van de CO2 uitstoot, minder (vlieg)verkeer, maar …  je neemt mensen hun mobiliteit niet meer af, hun (vlieg) vakantie. Dus zet de overheid in op een kleinere groep, de boeren. Zijn we al vergeten dat we schrokken toen bleek afhankelijk te zijn van China voor grondstoffen voor medicijnen?

Willen we ook afhankelijk zijn van buitenland voor (al) ons voedsel?

In alle redelijkheid en billijkheid, Nederland, op Luxemburg na, het kleinste land in Europa, maar wel, het dichtst bevolkte land, moeten we dat echt volbouwen met huizen? Met windmolens die niet te recyclen zijn en zonder subsidie niet overleven? Of weilanden vullen met zonnepanelen, niet het meest geschikt middel op onze geografische ligging. En nog meer mensen perse op willen nemen, terwijl er ook al mensen uit Europa hier komen werken en dan ook nog gehuisvest moeten worden. Mensen waar geen werk voor is, hier zeker niet, de VPRO zond in 2017 documentaire uit over immigranten in Sicilië, die duidelijk liet zien het schril contrast van verwachtingen van immigranten die een paradijs beloofd is en dan tot de ontdekking komen dat de realiteit anders is. Niemand wordt beter van deze situatie.

Eerlijkheid duurt het langst. Het ontbreekt vooral aan MOED. Moed betekent angst voelen & toch je hart volgen. Die zijn er geweest, Spartacus, Leonardo da Vinci, Luther, Pim Fortuyn. Laten we dit jaar eens NIET iedereen afbranden die anders denkt, met name niet in de krant of op tv. Democratie is vrije meningsuiting en die staat nu op de tocht. Open Mind, zelf denken en vooral zelf (durven) besluiten.

En laat de overheid, met hun voorbeeld functie het GOEDE voorbeeld geven.

Wat te denken van de Rutte doctrine: zijn persoonlijke opvatting, het afschermen van informatie, door discussies niet vast te leggen, is ongrondwettig. Colleges van B&W hanteren het ook. Wie maakt de dienst uit in onze democratie?

Wereldspelers als Microsoft, de WHO, bestuurders/ambtenaren die geen verslagen maken omdat zij het zo wel prima vinden? Of de gekozen volksvertegenwoordigers die hun dagelijkse besturen moeten controleren, maar die vaak de middelen zijn ontnomen. Zoals ook in Maassluis duidelijk is geworden, het tegenstribbelen om notulen te maken, uiteindelijk worden er verslagen gemaakt, zou hetzelfde zijn, wat niet waar is, de hamvraag is natuurlijk, weten ze het niet? Of is het willens en wetens? Ik weet niet wat erger is.

Nederland is nog nooit zo verzuild geweest als nu. Het gaat om de “club”, niet meer om Nederland, maar ja, gezien door de ogen van niet-Nederlanders is ons land ook geen land maar een onderneming (Houellebecq).

Het hangt ervan af wie er een fout maakt. Dat werd dit weekend ook weer duidelijk. We herinneren ons nog wel de bruiloft van Grapperhaus: zijn “club” putte zich uit in begrip, empathie, behalve voor de “ander” de burger, die aso’s.

Wat lees ik in de krant over de demonstratie in Haarlem. Eerste bericht: “burgemeester wordt ter verantwoording geroepen door VVD en Hart van Haarlem”. De laatstgenoemde partij had haar huiswerk niet gedaan want in de buitenlucht hoeven mondkapjes niet. Vandaag een soort van vriendelijke rectificatie in de krant, GEEN veroordeling of aanval. De foto in de krant was suggestief, ik heb andere gezien, keurig op witte stippen, dus wèl afstand.

zie FOTO’s

Mevrouw zei “Ik ga de burgemeester vragen of hij de zaak belangrijker vindt dan de regels”. Kijk: Louise van Zetten zet HET probleem duidelijk neer. Ja Louise, in een democratie gaat de zaak, de mens, de vrije meningsuiting (grondrecht) ALTIJD voor de regels. Regels zijn richtlijnen, hulpmiddelen en geen doel op zich. De terreur van de regeltjes. Dan krijg je robots, afvinkers.

Gebrek aan verantwoordelijkheid: het beste voorbeeld is dat van een gemeente én een rechter die iemand met een uitkering 7000 Euro wil laten terug betalen omdat zij de REGELS niet had gevolgd, namelijk opgeven dat ze wel eens boodschappen krijgt van haar moeder!!

Hoe zit het dan met al die mensen die naar de voedselbank gaan?

Zo zitten we dus met figuren die zich niets herinneren. Die willen, Rutte, Hugo, Asscher zij willen door…. Maar dat is niet aan hen toch?

Zo kon het dus ook in Maassluis gebeuren dat bewonerscommissies geen inhoudelijk antwoord kregen betreffende de geluidsoverlast. Niet nodig volgens B&W en de raad stond erbij en keek ernaar. Zoals gezegd laten we dit jaar de redelijkheid en billijkheid vooropstellen en niet de regeltjes.

Laten we ons alsjeblieft als mensen gedragen, mensen die fouten maken en dan de verantwoordelijkheid nemen als dat gebeurt in het belang van het algemeen. Helaas hebben we te maken met politiek en het feit dat het velen aan moed ontbreekt. Zo konden de Romeinen 400 jaar lang met veel geweld, (emo)chantage, verleiding, omkoping de dienst uitmaken. De Kelten, de Germanen waren het onderling niet eens en dus geen partij voor de geoliede machine van de Romeinse bureaucratie en hun getrainde leger. Moderne voorbeelden zijn bv China en Iran. Pas toen men gezamenlijk optrad, stortte het Romeinse Rijk ineen. Hebben we wat geleerd? Diverse hebben het geprobeerd na hen. De EU zou weer net zo glorieus worden, zelfde fout, zelfoverschatting, neerkijken op barbaren, aso’s, burgers. Brexit.

Problemen los je niet op met de mensen die ze veroorzaakt hebben, en al helemaal niet met angst en een nieuwe crisis.

Kijk naar het recente onderzoek over democratisch gedrag van bestuur, raad en gemeente Maassluis. Voor zover het rapport al bruikbaar en representatief is, valt de kloof op én het verschil met andere gemeenten.

Isa Kriens sprak in Haarlem en raakte mij met haar 3 punten die ik u niet wil onthouden en het kabinet, B&W en raadsleden wil meegeven ter overdenking, inspiratie:

1 stoppen met leven uit angst, is geen leven.

2 een mens is meer dan zijn mening.

3. ga niet voor de winst, ga voor de waarheid.

Ik wens u allen veel wijsheid, empathie, en gezondheid voor 2021

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 206 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021