column nr: 6

De laatste weken heeft taal in de media zoals Maassluise Courant ongemerkt een bijzonder plek. In deze column kijken we eens naar talige aandacht binnen Maassluis en daarmee ook naar enkele activiteiten die taal in Maassluis een gezicht geven.

Met deze openingszinnen vallen we al gelijk met de neus in de boter. Wat bedoel ik eigenlijk met ‘taal heeft een bijzondere plek’, ‘talige aandacht’ en ‘taal een gezicht geven’. We kunnen genieten van mooie woorden, zonder dat we eigenlijk weten wat er staat. Mooi is dat! Maar, bedoelen we dan dat dat inderdaad mooi is of dat het juist irritant is, ‘een mooie boel’ in dat geval?

Goed, we maken het concreter door stil te staan bij enkele artikelen uit de MC en daarbij oog te hebben voor de betekenis van taal.

Op 7 november kopt de MC, naar aanleiding van de begrotingsbehandeling op 5 november: ‘Motie roept gemeente op duidelijke taal te gebruiken’. De gemeenteraad  ging unaniem akkoord waarin het college wordt opgeroepen om de communicatie richting inwoners te verbeteren en de raad hierover voor 1 mei 2020 te informeren. Een verheugend bericht! Enige tijd geleden haalde de voor vele burgers onbegrijpelijk taal van de overheid zelfs het 8 uur journaal. Het levert grote problemen op, omdat een aanzienlijke groep mensen niet alleen moeite heeft met onze regelneverij, maar het schept ook een problematische afstand. Dit terwijl taal juist tot een verbinding tussen overheid en burger moet leiden om steun te bieden óf voor een belangrijk antwoord. De aangenomen motie verdient applaus omdat ‘communicatie richting inwoners’ een stap is voor het omgaan met de zojuist genoemde afstand die landelijk aan de orde is.

Die communicatie wil ik lezen als ‘talige (eveneens verbeeldende) informatie leveren die eenvoudig begrijpbaar is én overheid en burgers tot het beste gesprek brengt’. Als eenvoud volgens de Van Dale onder andere ‘niet gezocht en natuurlijk’ noteert, dan is dat een directe uitnodiging tot bezinning over ons taalgebruik, zoals het 8 uur journaal beoogde.

Een ander vernuftig stukje taal komt voort uit de keuze voor een ‘ja-ja-sticker’, om inwoners actief te laten kiezen voor het in de bus willen ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen. Het is gelijk een goed voorbeeld over de betekenis van taal en daarmee de waarden die het uitdrukt. Prachtig, slechts twee letters J en A die een heel verhaal vertellen. Wanneer we allemaal weten wat er met ja-ja wordt bedoeld, kunnen we voor de onderlinge communicatie zonder woorden voortaan volstaan met ja op de brievenbus.

Hoe effectief wil je taal hebben!

Hiermee is dan gelijk gezegd dat wanneer we taal een betekenis geven en elkaar daarin kunnen begrijpen (= taal op waardenniveau), er efficiëntie ontstaat door het gebruik van die taal. Dus laten we vooral gebruik maken van de eenvoud in taal, opdat je bij het collectief begrijpen van taalgebruik alleen maar wat hoeft te zeggen in de trant van ja-ja! Een pakkende uitnodiging om overbodige taal te vermijden.

Het onderstreept dat we ook hier lokaal wat mee moéten
Andere voorbeelden waarmee er binnen Maassluis iets op gang is gekomen, door krachtige toepassing van taal, betreffen initiatieven over eenzaamheid. Ook voor dit thema speelt landelijke aandacht mee en is het woord een heus verhaal geworden. Het onderstreept dat we ook hier lokaal wat mee moéten. Het wíllen bestaat dan bijvoorbeeld uit een ‘Kerstfeest-programma in de Stad’, de ‘Week van de Ontmoeting’ in oktober en een in juli gehouden Gedichtenwedstrijd ‘Geef eenzaamheid woorden’.

De vaststelling is steeds dat ontmoeting het belangrijkste is, zoals ook gebleken is bij de al voor de vierde keer in Koningshoek gehouden ‘Langste tafel’ met als thema ‘samen eten, samen leven’. Maar Maassluis gaat door en wel met taal als aanleiding voor ontmoeting. Want, inmiddels wordt er voor de creërende liefhebber van poëzie, en luisteraar niet te vergeten, maandelijks op de tweede dinsdag van de maand het Literair Café Tussen De Vlieten ‘Woordkunst’ gehouden.

de tweede dinsdag van de maand het Literair Café Tussen De Vlieten ‘Woordkunst’

Er is duidelijk actie in Maassluis om taal meer een verbindende factor tussen mensen te kunnen laten zijn, of het nu gaat om de woorden Ontmoeting, Kerstfeest, Woordkunst, Eenzaamheid of een Gedichtenwedstrijd gaat of het sociaal samen-zijn dat eruit voortvloeit.

Een mooi beweeglijk woord dat ‘voortvloeien’ trouwens. Het drukt prima uit wat Maassluis beoogt, namelijk dat we niet stoppen met hetgeen goed is en een samenleving verband geeft. Het doet mij denken aan een uitspraak van Herman van Veen ‘Alles is cultuur, de rest is bijzaak’.

Het is ook belangrijk erbij stil te staan als woorden hét verschil maken, zoals er in de MC van 24 oktober aan wordt herinnerd dat 100 jaar geleden het Vrouwenkiesrecht haar intrede deed. Slechts één woord, maar we pakken gelijk een verhaal in de nekvel dat meer dan honderden jaren bestrijkt. Noem Vredespaleis en de verhalen over mensenrecht barsten los.

Magistraal die energie van taal, om elkaar te vinden en niet op afstand te zetten. Als we ‘eenzaam’ lezen als ‘samen één’, dan wordt eenzaam vanzelf ontmoeting en een efficiënte waarde die ons in beweging zet!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 160 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave


André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    19 november 2019 at 08:41

    “(S)AMEN!”