Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Een paar weken geleden mocht ik meehelpen bij de inzameling voor de Voedselbank. Indrukwekkend om het enthousiasme en de inzet vanuit de organisatie en de vrijwilligers te zien.

Na een halve dag in de kraam bij het station had ik al moeite om thuis weer warm te worden, laat staan de vrijwilligers die de hele dag buiten in touw waren!

Leuk om te zien wat mensen allemaal komen brengen. Spullen vanuit het kerstpakket of etenswaren speciaal gekocht voor de Voedselbank.

Op een gegeven moment was ik met iemand in gesprek over het inzamelen. Deze persoon was van mening dat geld geven eigenlijk veel praktischer is, omdat er ook regelmatig spullen binnenkomen die over de datum zijn.

Thuisgekomen moest ik daar nog even verder over nadenken en mijn conclusie is dat deze persoon een paar dingen over het hoofd ziet. Bijvoorbeeld dat er ook heel veel extra dingen gebeuren als je spulletjes geeft.

Opgegroeid met de Bijbel moet ik denken aan het Bijbelverhaal over de bijdrage van een arme weduwe (Marcus 12:41). Bij een inzameling in de tempel gaf die mevrouw twee heel kleine muntjes, een bijdrage waar je eigenlijk niets aan hebt.

Maar Jezus wist de bijdrage op waarde te schatten. Want die arme vrouw had in verhouding haar hele bezit gegeven vergeleken met andere bezoekers aan de tempel.

De vergelijking gaat niet helemaal op. Maar wat ik wil zeggen: Als je iets geeft dan is dit altijd iets vanuit je hart. Op het moment dat je in je kast op zoek gaat naar spulletjes voor de Voedselbank dan doet dit iets met je. Je doet er moeite voor, je brengt het weg en komt daarbij in contact met andere mensen. Misschien zamel je de spulletjes wel in samen met je buren.

En zonder dat je het doorhebt zijn de opbrengsten van de inzameling veel meer dan de ingezamelde goederen. Je hebt ook onderlinge aandacht en nieuwe contacten ingezameld.

Natuurlijk is het mooi en handig wanneer er geld wordt ingezameld. Dit geld is gericht te besteden.

Maar vergeet niet dat iedere gift waardevol is. Want ook het groentepotje dat misschien niet meer bruikbaar is door het verstrijken van de houdbaarheidsdatum heeft wel een warm hart en onderlinge contacten opgeleverd. Een waardevolle bijdrage!

Ik wens iedereen een gul 2023 toe! Een jaar waarin je mag uitdelen van wat je zelf gekregen hebt.

Voor de één is dit geld, voor de ander het tweede artikel van de bonus aanbieding, of je leeft met iemand mee in gedachten of je bidt voor iemand, weer een ander geeft zijn of haar tijd door te helpen als vrijwilliger. En zo kunnen we allemaal iets doen. Alles is waardevol en zo maken we samen een liefdevol Maassluis.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 183 lezers


Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

1 Reactie

  1. Clifton Mollis
    29 december 2022 at 09:24

    Ihn mehmohrihaemzie.