Wist JIJ dat? Is er een definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

column nr: 60

We leven in bijzonder spannende tijden, en als u deze column leest op donderdag weten we meer over de gang van zaken in USA. Overal verandering van bestuur, US, DE en ook in ons land gezien de val van het kabinet.

In China werd ooit iedereen die kon lezen en schrijven geliquideerd door ‘lynch mobs’ met Mao’s Rode Boekje in de hand, de eerste culturele revolutie. In de Sovjet Unie verging het iedereen die het niet met Stalin( en opvolgers) hetzelfde als hierboven beschreven.

Er is heden een heksenjacht begonnen door BigTech en de perfide media op mensen die Trump gesteund hebben en daarbij proberen zij Trump tot voorbeeld te maken van hun macht om ‘de andere helft’ van het land dodelijke angst aan te jagen.

Alles heeft twee kanten. De moderne technische mogelijkheden hebben inmiddels bewezen, -want geloven doen we zo druk niet meer- dat de evolutieleer bijvoorbeeld in de prullenbak kan. Er zijn diverse soorten mensen geweest, en die hebben soms ook (tijdelijk) naast elkaar geleefd. Bewijs? De genen van de Neanderthaler zijn nog steeds aanwezig bij diverse bevolkingsgroepen.

In de Middeleeuwen was de Kerk ook een wereldlijke macht, en stond boven de keizer, die kroonde hij of deed hem in de ban, en riep heilige oorlogen uit. Dit schrijf ik op omdat ik in een krant vorig jaar las dat een journalist zich afvroeg waarom de Paus altijd rechts stond…

.In Iran o.a.is het nu hetzelfde, geen scheiding der machten. De religieuze leider bepaalt.

Er komt steeds meer aan het licht: er zijn boeken indertijd geschrapt uit de Bijbel, bv boek van Henoch. Trouwens in alle geloven op aarde komen God/Goden uit de Hemel, deze hebben meer macht en wijsheid dan de aardbewoners.

Dat er oudere grotere culturen zijn geweest, vind ik aannemelijk gezien de piramides, niet alleen in Egypte maar ook in Zuid-Amerika, die veel gelijkenissen vertonen. Hoe kon men dat in die tijd zonder computers en mechanische werktuigen? Ook de kennis van astrologie was opvallend.

Nu zat ik onlangs te kijken naar een documentaire over Johan van Oldenbarnevelt, de eerste en misschien wel de grootste staatsman van Nederland. Vertrouweling van Willem van Oranje en mentor van Maurits. Toch onthoofd op het Binnenhof op 71 jarige leeftijd. Hoe kon dat? Niets nieuws onder de zon! Wat nu overal gebeurt, gebeurde een paar honderd jaar ook in Nederland. Ook hij wordt beschuldigd via “media”: toen waren dat pamfletten en liedjes.

Hij is Raadpensionaris en zorgt voor het 12 jarig bestand. Maurits vertrouwt dat bestand niet -hij was legeraanvoerder; belang bij oorlog?. Ook toen waren politici heel geraffineerd in het beïnvloeden van de mening van het volk.

Uiteindelijk wordt Van Oldenbarnevelt beschuldigd van landverraad. De hele familie van hem wordt ook beschimpt. Maurits gaat zijn “spindokters” geloven. Enfin de elite van toen, zoals o.a. de toenmalige burgemeester van Amsterdam (Pauw) is het vaak oneens met Van Oldenbarnevelt en zou gezegd hebben wie ben jij? Je bent van gewone komaf (… en dus onbetrouwbaar.) Deze man is de spin in het net van de politieke zowel als de pamfletten campagne. Hij is medeoprichter van de VOC en wordt (om het gewenste resultaat te bewerkstelligen) tot rechter benoemd in het proces tegen Van Oldenbarnevelt. Het is overduidelijk een politiek proces. Het gaat altijd over wie het voor het zeggen heeft. Toen ook zeker binnen de kerk. Van Oldenbarnevelt staat tolerantie voor, maar dat gaat fout binnen bepaalde stromingen bij de protestanten, de hardliners zullen we maar zeggen die zijn contact met de roomse Spaanse koning verdacht vinden.

Altijd gaat het om macht en/of persoonlijke vetes, of wraak, toen en nu.

Van Oldenbarnevelt heeft Maurits, die stiekem op verzoek van Engelse ambassadeur wil toetreden tot de Orde van de Kousenband, verboden een eed te zweren om teveel Engelse invloed te weren.

Later bij Willem V speelt de Engelse invloed weer mee. Ook dan worden via pamfletten, zoals nu met twitter en facebook, beschuldigingen geuit. Iemand waar je vanaf wil, geef je de schuld van alles wat misgaat, De coupe van Maurits leidt tot polarisatie tussen protestanten en roomsen. Maurits trekt door de gewesten en vervangt besturen met behulp van zijn leger door prinsgezinde besturen. De sfeer wordt niet beter in het land.

Bij Willem V, de patriotten verzetten zich tegen het vermolmde bewind van de stadhouder die aan de leiband van de Engelsen loopt en tegen de erfelijke baantjescultuur in de stadsbesturen. Oranjes zijn door lid van de Kousenband te worden gaan behoren tot de (nog steeds) machtigste leiders van de wereld.

Hoop doet leven. Ik zie veel gelijkenissen met wat er nu om ons heen gebeurt.

Wat zal de uitkomst zijn V voor Victorie, Vrede, of Verdoemenis. Het is maar net door welke bril je (wil) kijkt.

Het hete hangijzer, de prik. Vraag uzelf af waarom u de prik wilt. Omdat u bang bent ziek te worden? Of denkt u dat we dan ons leven weer terug krijgen uit 2019?  Ter info: november 2018 staakten de verpleegkundigen, overbelast, toen kwam corona. Ik ben bang dat dát voorlopig niet aan de orde is, waarom anders gesproken vanaf het begin over Nieuwe Normaal?

Gates zei alles blijft zo tot iedereen geënt is, minimaal tot 2022. Waarom zijn er dan EU prikpaspoorten in de maak?

Of denkt u, ik wil geen gedoe en op vakantie naar Verweggistan? Dat lijkt dan verdacht veel op Chinese politiek, je krijgt punten als je braaf ja knikt… bonuspunten dus als je de prik neemt.

Het is UW keuze. Het is maar net wat uw prioriteiten zijn. Iedereen heeft een antenne, de stem van het hart. Persoonlijk ga ik af op die antenne, als het niet goed voelt voor mij dan is het NEE.

Ik wens u allen veel vertrouwen in uw innerlijke stem en moed en vooral wijsheid toe. Vrijheid is niet te koop.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 203 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Columnist per 9-2016 | Stelt vragen die tot nadenken | Vertowijk Bewonerscommissie 1 | VerenOfLood