Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Vlak voor de zomer vakantie was daar dan eindelijk een nieuwe college met een nieuw Coalitieakkoord 2022-2026. Wat staat Maassluis volgens dit nieuwe college allemaal te wachten? En wat vinden wij daar dan van?

Allereerst viel op dat het nieuwe Coalitieakkoord weinig concreet is. Gelukkig heeft D66 daarom een motie gemaakt voor een concreet uitvoeringsprogramma. Deze hebben we vervolgens als gehele oppositie ingediend en de motie voor een concreet uitvoeringsprogramma is uiteindelijk unaniem aangenomen.

Meer aandacht voor betaalbare woningen

Op het gebied van woningbouw zijn we tevreden dat we als gemeente streven naar 35% sociale woningbouw in de stad. Helaas zien we tegelijkertijd dat het college maar 15% middeldure huur en betaalbare koopwoningen wil realiseren. Dat vinden wij een gemiste kans. Deze woningen kunnen er namelijk voor zorgen dat mensen kunnen starten of doorstromen vanuit een sociale huurwoning. Hier moet wat ons betreft dus meer aandacht naartoe en dus moeten er meer middeldure koop- en huur woningen komen.

De Zaneveldflats moeten wat ons betreft blijven staan! De sloopdrift zorgt alleen maar voor extra woningzoekende op de sociale huurmarkt, terwijl de wachtlijsten al zo vol zijn. Slechts 50% van het aantal sociale huurwoningen komt terug op deze locatie en is dan alleen geoormerkt voor ouderen in de huidige plannen. Hier zijn wij dus echt zwaar op tegen!

Herontwikkeling en verdichting

Over de herontwikkeling van Kapelpolder zijn wij positief. Alleen hier wordt nu al een poos over gesproken. Wanneer verwacht het nieuwe college nu echt concrete plannen te hebben, vragen we ons af? Nu weten we alleen dat het college voornemens is de gemeentewerf te verplaatsen naar bedrijventerrein De Dijk. We verwachten dat er over de Kapelpolder meer concrete plannen komen te staan in het uitvoeringsprogramma. Wat ons betreft wordt er in de Kapelpolder vooral ingezet op appartementen, zodat de doorstroming in de omliggende wijken beter op gang komt en er meer mensen kunnen genieten van een huis aan het water en er meer ruimte blijft voor gemeenschapsgroen.

Wij vinden het fijn te lezen dat het college niet voornemens is in het groen te bouwen maar kiest voor binnenstedelijke verdichting. We moeten het weinige groen dat we hebben behouden.

Kansen voor een betere voorbeeldfunctie

Op het gebied van duurzaamheid zijn wij zwaar teleurgesteld. Het college wilt geen windmolens plaatsen in Maassluis. Dit zal op bedrijventerrein De Dijk wel zoden aan de dijk zetten als het gaat om het energieneutraal maken van onze gemeente. Iets dat toch echt moet gebeuren uiteindelijk. Wat gaat het college nu dan wel concreet doen om te zorgen zodat we energieneutraal zijn in 2040? Het antwoord: “zich houden aan de toch al verplichte landelijke doelstellingen”. Een zeer teleurstellende uitkomst! Er zijn zoveel mogelijkheden die nu onbenut worden gelaten. Bijvoorbeeld daken die nog leeg zijn en vol kunnen worden gezet met zonnepanelen en de aanleg van groene daken. Bovendien geeft de gemeente ook niet altijd het goede voorbeeld. Neem nu het gemeentehuis. Deze voldoet nog lang niet aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. Actie is vereist, want met pappen en nat houden komen we er niet en is Maassluis niet klaar voor de toekomst! Ideeën genoeg om de stad energieneutraal te maken. Nu de uitvoering nog!

Ondanks de slechte aanrijtijden van de ambulances wil het college geen ambulancepost in Maassluis. Een besluit waar wij niks van begrijpen. De aanrijtijden moeten echt beter in Maassluis.

Ook aan de winkelopeningstijden veranderd niks terwijl de behoefte er wel is om langer of op andere tijden open te gaan. Bovendien wijken veel mensen nu uit naar omliggende plaatsen om hun boodschappen te halen op zondagochtend. Dat is wederom een gemiste kans voor Maassluis.

Altijd nog wat om te verbeteren

Het college heeft tijdens het opstellen van het Coalitieakkoord aan alle partijen gevraagd of zij nog punten hadden om mee te nemen in het Coalitieakkoord. Uiteraard hebben wij van deze gelegenheid gebruik gemaakt en zien wij bepaalde zaken erin terugkomen. Zo valt in het akkoord nu te lezen dat er een mogelijkheid is een tiny forest aan te leggen in Maassluis.

Het college geeft verder aan te onderzoeken of de parkeerplekken voor vrachtwagens aan de Industrieweg verplaatst kunnen worden naar de rand van de stad. En het college schrijft dat zij onderzoek willen doen naar de mogelijkheden voor jongerenwoningen nabij de metrostations. Wat ons betreft moet het college dit gewoon gaan doen want dit kan makkelijk in Maassluis en dat scheelt ook weer een hoop tijd en geld!

Fijn dat we op zo’n manier toch een aantal van onze punten kunnen terugvinden in het coalitieakkoord! Uiteraard vinden we nog veel meer goede en minder goede zaken in het Coalitieakkoord. Kortom, we zullen ons inzetten voor wat er te verbeteren is voor Maassluis. We zullen ook komende periode het college kritisch blijven volgen en controleren.

Ook zullen we initiatieven indienen om de stad groener, socialer, vrijer en gezelliger te maken.

Mocht u mee willen denken of ook plannen hebben om Maassluis beter te maken dan horen wij deze plannen uiteraard graag. U kunt altijd mailen naar r.kleijwegt@maassluis.nl

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 385 lezers

 

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis

1 Reactie

  1. Dick.Pasterkamp.
    28 juli 2022 at 12:13

    Over het invullen van de Kapelpolder wordt al heel lang gesproken ik hoor de rode sjaal wethouder nog zeggen, dat er 42 miljoen over zou blijven uit de op brengsten van het Balkon waar zijn die gelden gebleven er was niet eens voldoende geld om de aanleg van de tunnel aan het eind van de Mozartlaan te betalen. Zijn er met die gelden de ellende met de Palet brand betaald? Voordat er wat de Kapelpolder gebeurd gaat er nog heel wat water door het Scheur.