Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Wat is er toch aan de hand in Nederland: torenhoge inflatie, nijpende personeelstekorten in diverse sectoren, wachtlijsten bij diverse zorginstellingen, asielzoekers die nergens terecht kunnen, een gigantisch huizentekort, stikstofproblematiek en klimaatproblemen?

We hebben eigenlijk overal een tekort aan en te weinig van. Nou ja, behalve stikstof en co2 dan, daar hebben we nu juist een overschot aan. Hoe komt het dat we nu zoveel problemen tegelijkertijd hebben? Waar is het, wat ons betreft, mis gegaan? En wat moeten we doen om erger te voorkomen en de problemen zoveel mogelijk op te lossen?

Wat er wel en niet gelukt is
Sinds 2010 is de VVD alle vier de verkiezingen gekozen als grootste partij. De partij wilde iets doen aan de oplopende staatsschuld en de hoeveelheid ambtenaren. Dat waren zo een beetje hun belangrijkste standpunten. Marktwerking was daarbij het toverwoord. Die staatsschuld is alleen maar opgelopen. Dat is dus niet bepaald gelukt.

Maar zo min mogelijk overheidsbemoeienis en dus ook minder ambtenaren dat is wel gelukt. Dat klinkt fijn maar dat is het allerminst. Om te beginnen met de woningmarkt. De VVD vond dat de markt zijn eigen gang maar moest gaan als het gaat om woningbouw. Minister Blok, destijds verantwoordelijk voor woningbouw, heeft destijds nog flink zitten lobbyen om te investeren in: “the Dutch housemarket”. Het is een van de redenen waarom woningen nu onbetaalbaar zijn voor veel mensen. Na Minister Blok vond de VVD het welletjes met aandacht voor volkshuisvesting en hebben ze een minister hiervoor zelfs helemaal ‘weggedaan’. Niet meer nodig dus! De huizenmarkt lost het allemaal zelf wel op. Nou dat hebben we gezien. Ontregulering noem ik zoiets!

Wat er zwaar achterbleef
Terwijl er ‘links en rechts’ dikke villa’s en veel te dure twee-onder-een-kappers en rijtjeshuizen werden neergezet, bleven betaalbare en sociale huurwoningen zwaar achter. Er was geen regie. Zoek het maar uit, maak er wat leuks van wat past binnen de omgeving dan is het prima! Naar betaalbaarheid en de hoeveelheid woningen werd amper gekeken. In veel steden, waaronder ook Maassluis, werden juist betaalbare en sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor minder en vooral duurdere woningen. Maar …

Pas de laatste jaren begint het sentiment te draaien
Overheden proberen stukje bij beetje de regie weer terug te pakken. Helaas valt dat niet mee, want projectontwikkelaars zijn de afgelopen jaren flink verwend en zij zijn niet van plan in te leveren. Daar komt nog eens bij dat diverse materialen duurder zijn geworden, waardoor woningen bouwen ook weer duurder wordt. Toch geeft het kabinet hier niet genoeg prioriteit aan. Er is nu gelukkig weer een minister van wonen terug, maar echte grote verandering in beleid blijft uit. Sterker nog, het aantal vergunningsaanvragen voor nieuwbouw blijft, vergeleken met de tijd voor de kredietcrisis, nog altijd achter. Dit komt voor een deel door de stikstofuitstoot. Die kan het bouwen van woningen belemmeren. Ook dat is iets wat het kabinet niet wilde oplossen.

We weten al jaren dat er wat moet gebeuren om de stikstofuitstoot te reduceren
Helaas hebben de diverse kabinetten ervoor gekozen om liever weg te kijken en truukjes te bedenken om de echt regulerende regels te omzeilen. Helaas voor het kabinet stak de rechter daar terecht een stokje voor en er kwam meer druk op het kabinet.

Diverse planten en dieren dreigen definitief te verdwijnen als er niets gebeurt. Tijd voor actie dus! Maar ja, als je zo (te) laat bent moet je veel doen in korte tijd, in plaats van kleine stapjes. En ja, dat roept dan weerstand op van de boeren die ik uiteraard goed begrijp. Zij moesten immers jaren grootschaliger en efficiënter werken. En nu moeten ze ineens minderen en zal een deel van de boeren waarschijnlijk stoppen.

Extra pijnlijk is dat het kabinet daarnaast haast niets doet aan oplossingen binnen andere sectoren. Zo zouden zij een aantal slimme snelle oplossingen kunnen doorvoeren om de stikstofuitstoot tegen te gaan. Denk aan het schrappen van korte vluchten, met afstanden die ook makkelijk met de trein gedaan kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld vliegen naar Londen of Frankfurt. Daarmee zou je ook voor een deel het volgende probleem kunnen oplossen, namelijk het personeelstekort en de bijbehorende chaos op de vliegvelden. Helaas kiest het kabinet hier niet voor en wil het kabinet zelfs nog extra vluchten via Lelystad mogelijk maken. Ongelofelijk en onverantwoord!

We hebben niets aan schijnoplossingen en onterecht de schuld geven
Sommige partijen komen met simpele oplossingen die in de realiteit óf niet uitvoerbaar zijn óf ze komen met schijnoplossingen. Het doet me denken aan de bijgevoegde cartoon.

De schuld van het niet kunnen vinden van een huis of jouw persoonlijke financiële ellende leggen bij vluchtelingen is oneerlijk en niet terecht. Veel vluchtelingen willen graag aan het werk, helaas werkt het systeem hen tegen en mogen zij niets doen. Het is ongelofelijk zonde in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook een gemiste kans op het gebied van versnelde integratie. Maar ja, stel je voor dat vluchtelingen zich hier prettig voelen, dat lijkt het kabinet niet belangrijk genoeg te vinden. Dat het tekort aan woningen ook voor deze groep een probleem is, zal je vast niet ontgaan zijn. Ik schaam mij dat in een van de rijkste landen ter wereld vluchtelingen buiten moeten slapen. Dat geldt overigens ook voor dakloze mensen. De dakloosheid neemt al jaren toe en het kabinet doet hier precies niets effectiefs aan. Tijd om welvaart eerlijker te verdelen. Want grote bedrijven, pandjesbazen en andere vermogende mensen betalen vaak erg weinig belasting in Nederland.

Door de inflatie wordt het verschil tussen arme mensen en rijke mensen groter. Met criminologie heb ik geleerd dat als het verschil tussen arm en rijk te groot wordt, dan neemt de criminaliteit flink toe. Is dit dan wat de VVD met hun credo: “law and order“, wil?

Pak de regie terug, want de markt regelt niet alles
Dit zijn slechts een aantal punten waarin het kabinet faalt. Helaas zijn dat er nog meer dossiers waar de bevolking hoofdpijn van krijgt en die er niet goed voor staan: zoals de energietransitie waarbij voortgang ontbreekt, wachtlijsten bij diverse zorginstellingen en bij de jeugdzorg die maar langer worden. Dat kan zo niet doorgaan! Mijn advies aan dit kabinet: PAK DE REGIE TERUG! De markt regelt niet alles vanzelf. De markt zorgt er alleen maar voor dat rijke mensen nog rijker kunnen worden. Tijd dus om de regie terug te pakken en de problemen op te lossen!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 227 lezers

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis

2 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  25 augustus 2022 at 11:40

  Oude vormen van bestuur hebben als voornaamst doel het handhaven van bezit en macht, kapitaal. In de nieuwe geschiedenis waarin wij leven, zijn wij klaarblijkelijk noch niet veel verder gekomen als de oude machthebbers. Gaat men vormen van collectieve intelligentie gebruiken om de wereld voor catastrofes te behoeden?

  RET-vervoer die voor iedereen in Maassluis gratis toegankelijk is (bejaarden, jongeren plus minima voorop). Zou dit niet een belangrijk lokaal project voor doorgaans utopisch GroenLinks Maassluis en haar geschifte nichtje van 66 (laat dat democratie er hier maar van af) moeten zijn in plaats van hun al te vaak baarlijk ideëel luchtfietserij of het door hen afgedwongen publiek wensdenken & fatsoen?

  Geconfronteerd met snel stijgende water, olie, diesel & gasprijzen die de pan uitrijzen, een gierende inflatie, de uit armoede isolatie van- en ondraagbare kosten van levensonderhoud voor de burgerij (koopkracht), de uitdagingen van milieu-, klimaat- en verkeersstroom-veranderingen, en fors lasten verzwaringen door (indirecte) belastingen, nemen veel lands- regio- en stads regeringen binnen geheel Europa (behalve weer in Nederland) frisse maatregelen. Gratis OV voor iedereen toegankelijk maken is hierbij een middel waarbij men veel vliegen in een klap vangt, incluis op het Europees spoorwegnetwerk. Dit zou niet alleen een erg belangrijk project van de Europese Unie moeten zijn, maar ook van de nationaal en de lokaal politiek partijen. Incluis van ’n meer pragmatisch GroenLinks.

  Gratis OV (voor doelgroepen), Rotterdam, Schiedam, Hoek van Holland heeft het al, Maassluis niet!

  Marcel Thomassen

  • M. de Jong
   26 augustus 2022 at 10:17

   Ik vraag me echt af wanneer dit gedoe ophoudt…

   Ben bang dat ik het niet mee maak,( en ik geef mezelf nog tien jaar..)