Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Er bestaat de illusie dat er historisch besef is. Dat is niet zo. De mens is kort van memorie. We onthouden weinig, hebben niet veel interesse in de geschiedenis zo gauw het ouder is dan 25 jaar. Dat is namelijk ongeveer de periode waarin weer een nieuwe generatie het levenslicht ziet.

De babyboomer is de laatste die nog iets van bewustzijn heeft van wat de Tweede Wereldoorlog feitelijk heeft betekend. Zij groeiden op met de getraumatiseerde generatie, die overigens de grootste ellende nooit met de eigen kinderen besprak.

Er is veelal een houding van ’terugkijken heeft geen zin, we moeten door’. Dat is voor een individu een prima strategie, maar fnuikend voor de opvoeding en de ontwikkeling van het bewustzijn van volgende generaties.

Is dat erg? Om dat te begrijpen moet je genoeg leef tijd hebben, m.a.w. dat hangt er vanaf hoe oud je bent. Als je zelf meer dan zestig jaar op deze aardkloot rondloopt,, kun je makkelijk meer dan een jaar overzien. Iemand die tachtig is, overziet bijna de ontwikkeling van een eeuwlang. Om bij die laatsten te blijven: vijfmaal zo een leven en je zit terug in 1624. Er is veel gebeurd sinds die tijd. Heel veel. Dankzij de boekdrukkunst is er veel gedocumenteerd, maar misschien nog heel veel meer niet. Dus we weten mogelijk heel veel niet in die zin dat er veel kennis en inzicht uit die voorbije jaren teloorging. Dat geldt voor alle tijden. We zien dat concreet aan de kennis van natuurgenezing, maar ook aan heel veel geheime kennis in de bibliotheek van het Vaticaan die krampachtig wordt weggehouden voor ‘de gewone mens’. Kijk ook eens naar de Verenigde Staten die informatie niet vrijgeeft over de moord op Kennedy, daarnaast ook veel geheime wetenschappelijke onderzoeken.

Vanuit bovenstaande besef is het onbegrijpelijk dat verhalen uit de Bijbel en de Koran door de eeuwen heen onveranderd worden verteld. We weten niet hoe de context toentertijd was, niet hoe het taalgebruik toen was. Het begrippenkader was ongetwijfeld anders. De verhalen zijn ongetwijfeld ingekleurd om kracht bij te zetten aan de geloofwaardigheid van de boodschap die toenmalige belanghebbenden ten gunste van zichzelf wilden uitdragen.

Is dat laatste zo? denkt u wellicht. Jazeker! Kijk maar naar hoe in onze eigen tijd de Holocaust wordt ontkend. Kijk naar hoe de sympathie voor bepaalde landen wordt beïnvloed. Kijk naar hoe Trump en Biden onzin verkondigen. Hoe de VS destijds op valse gronden Irak aanviel onder Bush en dit voortzette onder Obama. Er is zoveel misinformatie.

Vanuit dat besef concludeer ik dat de geschiedenis ons helemaal niet zoveel leert. En dat wat we ervan leren, heeft zelden eeuwigheidswaarde. Wat eerst goed leek en onze steun had, is heden heel anders. Neem de sterk afgebrokkelde steun voor Israël en hoe dat vooral komt doordat er geen historisch besef is. Dat land kwam trouwens pas in 1948 zeer gekunsteld tot stand door toedoen van Europa en de VS. Als je de eeuwen die daaraan voorafgaan bekijkt, dan snap je beter waarom de Palestijnen zo fanatiek weerstand blijven bieden. En dat probleem zal voorlopig niet worden opgelost.

We zijn namelijk als mensen niet in staat om langdurig op vreedzame wijze te proberen het eigen gelijk enigszins te behalen. Daar zijn we namelijk nog steeds te primitief voor, getuige de vele conflicten die overal ter wereld steeds weer opflakkeren. Om het grijpbaar te maken: getuige de vele burenconflicten in het ‘vreedzame’ Maassluis in het ‘beschaafde’ Nederland. Heb daarom medelijden met de armzalige hedendaagse mens …

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 179 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | (Inval)columnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient | Als iets mij te zeer raakt, schiet ik... verbaal uit mijn slof | Afwezig op de 'socials' zoals FB en Twitter

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!