Column nr: 63

Praten over onvrede en dat overbodig vinden. Ook dat is politiek, je schrijft een column en dikt wat zaken flink aan en noemt dat dan een wedstrijdje “ver plassen” PvdA lid De Bruin gaat toch voorbij aan een aantal zaken. Wat klopt is dat er drie onderdelen zijn die samenhangen in de ontsluiting van een deel van Maassluis dat volgebouwd gaat worden. Met dit volbouwen wordt overigens voorbij gegaan aan een roep van diverse plaatsgenoten om delen van Maassluis open en groen te houden of te maken.

De roep om meer woningen is echter sterker. De plannen voor de Kade zijn goedgekeurd door de raad maar er is veel overleg geweest over de ontsluiting en daarover zijn blijkbaar bij diversen misverstanden en niet alleen bij de oppositiepartijen. Je kunt aan het einde van het debat dit geringschattend een overbodig debat noemen maar dan ga je m.i. voorbij aan de problemen die de mensen in de omgeving hebben en die massaal de publieke tribune bevolkten.

Het is oude politiek: “ wij weten wat goed voor u is” maar dát kan anno 2019 niet meer.

Het verplaatsen van de overgang van het Havenplein naar het Stationsplein, de aanleg van een robuuste Handelskade en de inrichting van de Julianalaan hangen ontegenzeggelijk samen. En thans wordt er slechts een deel uitgelicht en daarover wil de gemeente een info-avond houden. Terecht dat omwonenden schrikken vooral doordat er een vastgesteld plan lag. “En de gemeenteraad dan, moet die hier niets over zeggen”? Een Handelskade die in de beleving van partijen niet robuust is, althans zo komt het op de mensen over. En 50% van het verkeer van de kade zal richting Julianalaan gaan, waardoor de verkeersdruk – om nog maar te zwijgen over de milieutechnische aspecten – enorm zal toenemen.

communicatie van B&W in vele ogen onduidelijk

Er bleek een Babylonische spraakverwarring te zijn ontstaan over de Handelskade. Wat is robuust? Wat is verbreed? Kortom de communicatie hierover was in vele ogen onduidelijk. Geen nieuw fenomeen overigens die onduidelijke communicatie.

Alleen bij de coalitiepartijen bestond die onduidelijkheid niet. Leve het dualisme!! Wethouder Voskamp legde geduldig uit hoe zijns inziens de vork in de steel zat.

Maar dat had vooraf uiteraard al duidelijk moeten zijn bij vooral de bewoners van de Julianalaan. Hij wist daarmee voor de oppositie duidelijkheid te verschaffen. Vooral de opmerking dat het vrachtverkeer van en naar het industrieterrein de Dijk gewoon over de Handelskade richting Havenplein kan rijden en de Julianalaan links of rechts kan laten liggen was voor ons een eye-opener.

Er lag inderdaad een motie om het college te verzoeken terug te gaan naar de tekentafel maar om dit nu te vertalen dat er geluiden waren om het college naar huis te sturen moet wel uit een hele dikke PvdA duim komen.

consultaties geven richting en zijn niet besluiten!

Mijn conclusies

 1. Een quasi boze burgemeester over een samenvatting van een overleg over een consultatie is te zwaar aangedikt. Consultaties leiden over het algemeen niet tot besluiten maar tot een richting. Over de uitvoering van een richting kunnen onduidelijkheden ontstaan.
 2. Dit debat is geen wedstrijd “ver plassen”! Begrijpend lezen is blijkbaar niet iedereen gegeven en dat is jammer voor de mensen in deze gemeente.
 3. De opmerking van dhr. De Bruin “Jammer dat met zo’n actie kiezers denken: “ze drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was!”. Hij kent blijkbaar de gedachten van de kiezer, je zou bijna denken waarom kalft de PvdA dan zo af?

Voor de oppositie is het geen optie om voorbij te gaan aan een stuk onvrede van bewoners van Maassluis die een groot belang hebben in deze ontwikkeling van de Kade is voor de oppositie geen optie. Deden wij dat wel dan zou De Bruin gelijk hebben en wordt er uiteindelijk getekend bij het kruisje.

 

Editor's Rating

In de column van afgelopen dinsdag wordt stelling genomen ten aanzien van het handelen van de oppositie. Als de onderbouwing en argumenten in jouw ogen niet kloppen, is het goed om tegengas te geven. Als lid van een partij uit de oppositie moet je dan jouw politieke verantwoordelijkheid nemen. Maassluis Belang doet dat en nuanceert het verhaal. Opvallend is dat er voor de zoveelste keer sprak is van een boze burgemeester. Dát is ons insziens geen goede zaak. Er werd fatsoenlijk gedebatteerd, dan past daar geen geïrriteerde reactie!
Aad Solleveld

Aad Solleveld

Columnist 2014-2016 | Gemeenteraadslid voor Maassluis Belang | Speaker bij Excelsior Maassluis | gastcolumnist 2018- 2022

2 Reacties

 1. Loek Molmans
  3 april 2019 at 17:57

  In dit commentaar over een eerdere column kan ik mij volledig vinden .

 2. Jan van der Maarel.
  3 april 2019 at 17:40

  Aad, mee eens!

  Taken gemeenteraad
  De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:
  Vertegenwoordigende rol: raadsleden treden op namens de inwoners
  Kaderstellende rol: raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel bewoners aangaan zoals wonen en werken, fietspaden en wegen en sociale zaken. De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook neemt de gemeenteraad besluiten over gemeentelijke wetten (verordeningen).
  Controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.