Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Op 8 november hebben wij als de gemeenteraad de begroting besproken en vastgesteld. Opvallend daarbij is allereerst de financiële onzekerheid over 2026. 2026 is dan ook nog niet sluitend. Dit komt voornamelijk door veel onzekerheid over gelden voor gemeenten vanuit het rijk. Voor ons prima, de kans is namelijk zeer groot dat het rijk, zij het in andere mate, gemeenten gaat compenseren voor dat jaar.

Gemeenten krijgen bovendien steeds meer taken vanuit het rijk. Daar is dan wel geld voor nodig om deze fatsoenlijk uit te kunnen voeren. Het jaar 2026 niet sluiten afsluiten wegens grote onzekerheid doen heel veel gemeenten. We staan als gemeente Maassluis dus niet alleen. Bovendien zouden we het onverantwoord vinden om nu flinke bezuinigingen door te voeren om in 2026 een sluitende begroting te hebben. We zouden dan bijvoorbeeld bepaalde faciliteiten moeten sluiten om deze over een paar jaar weer te openen. Dat is natuurlijk kolder en uiteindelijk veel duurder! Goede keuze dus om dat niet te doen.

Waar wij als GroenLinks blij mee zijn is dat we steeds meer punten die wij al vanaf het begin af aan roepen gerealiseerd zien worden. Tenminste in de begroting dan. Zo zijn er plannen voor: een Tiny forest (klein bos), een voedselbos en een bomenroute. Ook is het maaibeleid al aangepast wat veel beter is voor de biodiversiteit en dan voornamelijk voor de bijen.

Op het gebied van woningbouw gaan we nu ook de goede kant op. Voordat wij in de raad kwamen werd er voornamelijk gebouwd in het dure segment. Sterker nog er werden veel goedkope en sociale huurwoningen gesloopt om daar minder en ook veel duurdere woningen voor terug te zetten! Ook ging er een hoop gemeenschapsgroen verloren. Helaas zijn er nog een aantal plannen die gaan plaatsvinden die destijds al zijn beslist, zoals de locatie waar nu nog De Vliet staat. Daar worden goedkope woningen gesloopt, namelijk sociale huurwoningen, om er een stuk minder en peperdure woningen voor terug te bouwen. Ook het groen gaat daarbij verloren! Zo moet het dus niet.

Gelukkig zien we nu dat er steeds meer projecten uit het verleden worden bijgesteld. Zo moeten er meer betaalbare woningen komen in het Wilgenrijk, moeten erin het laatste stukje van het Balkon meer en betaalbarere woningen komen en wordt het project de Kade bijgesteld! En dat is maar goed ook, want in het oorspronkelijke laatstgenoemde plan zouden er grote en dure twee onder-één-kap-woningen vlak bij het metrostation moeten komen. Belachelijk natuurlijk!

Gelukkig zijn er nu plannen in de maak om meer in te zetten op betaalbare woningen! Bij de Koningshoek moeten ook zo ongeveer 500 betaalbare woningen komen. Dat mag wat ons betreft nog best wat meer zijn, want deze plek biedt kansen zo vlakbij het openbaarvervoer. Maar goed het is een begin!
Ook zijn we benieuwd naar de plannen op ‘t Stort. Deze plek biedt wat ons betreft absoluut potentie voor woningbouw!

Helaas zijn er ook nog een aantal zaken waar de gemeente het nog niet zo goed doet. Daar willen we echt verbetering in.

Zo is dit college allesbehalve ambitieus als het gaat om de energietransitie. Er wordt in de raad ook al snel naar andere gemeenten gewezen omdat zij wel wat doen en wij niet. Dit college heeft dan ook de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn losgelaten. Zij wil nu zoals het landelijk beleid is in 2050 pas energieneutraal worden. Maar er zijn nog geen concrete ideeën hoe zij dit willen vormgeven. Om te beginnen moet je wat ons betreft nieuwbouw minimaal energieneutraal bouwen. En dus ook de sportzaal aan de Sportlaan daarin meenemen. Daarom hebben wij een motie voor ingediend om de sportzaal aan de Sportlaan energieneutraal te maken. Deze was mede getekend door ChristenUnie en VSP Deze konden wij intrekken nadat de wethouder had gezegd dat we dit gewoon moeten gaan doen! Ook zegde zij toe dat het dak vol komt te liggen met zonnepanelen.

Een ander probleem in onze gemeente is het slecht scheiden van afval en dus ook relatief hoge afvalstoffenheffing. Dit komt onder andere omdat Maassluis op Rotterdam na het slechtste is in het scheiden van afval. Er komt wel een nieuw systeem aan. Dat heet omgekeerd inzamelen, maar dat duurt erg lang om te realiseren en loopt iedere keer fikse vertraging op. Maar omgekeerd inzamelen biedt geen oplossing voor batterijen, cartridges, opladers, cd’s, lampen, oude telefoons en overige apparaten. Daarom dienden we een motie in om de Blipvert te introduceren. Dit is een station waar je bovengenoemde producten kunt inleveren. Deze motie is aangenomen!

En dan hebben we nog het openbaar vervoer, ook daar valt nog een hoop te verbeteren. Daarvoor hebben we ideeën. We hadden al een keer een motie ingediend voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een nachtmetro en om als Maassluis mee te doen aan een weekendmetro. Deze haalde het toen niet. Daarom hebben we deze motie samen met D66 opnieuw gemaakt. Daarvoor hebben we onderzoek gedaan bij de MRDH over de kosten. Deze geschatte kosten blijken reuze mee te vallen. Daarom dienden we de motie nu toch weer in. Deze is mede ondertekend door LeefbaarMaessluys. Al snel bleek dat de collegepartijen zo een motie voor een weekendmetro niet zagen zitten. Wel kon de wethouder een toezegging doen dat hij met de MRDH om tafel zou gaan om dit bedrag te bespreken. Hij gaat dan kijken naar de mogelijkheden. Daarom hebben wij de motie uiteindelijk aangehouden.

Ik kan toch wel de conclusie trekken dat de verandering waar we al zo lang voor pleiten op een aantal punten aan de gang is, en op een aantal andere punten nog niet. Maar het is fijn als je ziet dat ons groene en sociale geluid terugkomt door concrete wijzigingen in het huidige beleid!

Uiteraard hadden we bij de begroting nog veel meer verbetervoorstellen en moties ingediend.

Onze gehele inbreng is te lezen op onze website:
GroenLinks in debat begrotingsbehandeling 8 november 2022 | GroenLinks Maassluis

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 295 lezers


Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  17 november 2022 at 15:20

  ”Verandering en/of Verwondering.”

  Het bouwen rechts en Groen is Links,
  is dat niet een beetje te slinks.