Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Patricia had geen tijd deze ronde en Yvonne had net een actueel thema waarmee zij mooi kan invallen.

Redactie

column nr: 67

Een paar dagen na mijn column, “Dus toch verkrachting in Maassluis”, valt de Maassluise Schakel op onze mat (19 november). Mijn blik richt zich op het woord Onderzoek op de voorpagina.

Nee dacht ik, serieus… nu gaat het gebeuren. Het college gaat een onderzoek instellen naar het feit dat wij als burgers niet tot nauwelijks worden geïnformeerd over veiligheidszaken in Maassluis. Een onderzoek naar hoe het toch kan voorkomen dat het College zaken liever onder de tafel houdt en niet wil delen met de burgers van Maassluis.

Er zijn immers redenen genoeg voor de Gemeente, om te gaan onderzoeken: “Hoe de Maassluizer denkt over de manier waarop in Maassluis besluiten worden genomen”. Toch?

O sorry, ik ben even op een zijspoor beland, even in de war gebracht.

“Hoe denken wij burgers over de besluitvorming.” Dat is dus het doel van een enquête vanuit de Gemeente:  www.maassluis.nl/democratie

Ik zou zeggen, vul hem vooral in.

Alhoewel de laatste pagina je uitnodigt je emailadres in te vullen, wees gerust: ook zonder emailadres vermelding kun je het formulier in sturen. En ja, ik heb hem wel degelijk ingevuld omdat ik, wellicht tegen beter weten in, ervanuit ga dat er ooit iets gedaan gaat worden met deze enquête.

Een enquête waarvan ik u bij voorbaat ga vertellen dat juist de doelgroepen die klachten hebben deze niet in zullen vullen. Veelal vanuit het gedachtegoed “Het helpt toch allemaal geen ene fluit, er wordt toch niet ons geluisterd”. Geef ze eens ongelijk, voorbeelden te over momenteel. Mensen die wel braaf mee waaien met de wind zullen daardoor een vals positief beeld achterlaten over de mening vanuit de burgerij. En nee… ik waai dus niét met die wind mee, maar dat wist u al.

Maar terug naar de desinformatie betreffende veiligheidszaken. Laten we eerlijk zijn, je wilt toch graag als burger “gehoord” worden en niet “genegeerd”. Je wilt vooral het gevoel hebben dat er “geluisterd” wordt naar de burger en dat er vooral daarop wordt geanticipeerd door de verantwoordelijke op het Stadhuis.

Het is verdraaide jammer, simplistisch uitgedrukt, dat wij nieuwsgaring over veiligheidszaken elders moeten lezen. Zoals weer op 20 november jl., in het AD, de aanhouding van 6 minderjarigen voor gewelddadige straatroven in Maassluis en Schiedam, waarvan 1 minderjarige uit Maassluis.

Voordat u verder leest; laat ik even duidelijk zijn wat betreft politieke partijen. Mijn politieke voorkeuren deel ik nooit met mijn lezers, deze zijn niet relevant. Daar waar ik het nodig vind als burger geef ik mijn visie weer, ongeacht welke politieke partij. Ik heb een gruwelijke hekel aan mensen die mij willen voorzien van stempeltjes en graag hun hokjesgeest toe willen passen.

Maar even voor deze tijdspanne, voor de duidelijkheid, beste lezer, voordat ik verder uitweid en er verkeerde indrukken ontstaan.

Op 3 november jl. is er door Forum voor Maassluis een Veiligheidsmotie ingediend.

Mijn column over “Dus toch verkrachting in Maassluis” werd op 14 november jl. geplaatst.

De motie van FvM, welke strijd voor de belangen van de bewoners van Maassluis en dus een lokale politieke partij is, is dus al voor het verschijnen van mijn column van d.d. 14 november jl. ingediend.

En vreemd genoeg… UNANIEM afgewezen. Terwijl alle politieke partijen op de hoogte waren van het haperen van de veiligheid in Maassluis. Of wisten ze van niets of werd het gewoon doodgezwegen? Opvallend is dat geen enkele politieke partij deze motie steunde.

We spreken in deze van een blinde vlek en wel eentje die ik ook herken bij de verhoren tijdens de Commissie Toeslagaffaire. Weet niet hoe het u vergaan is maar het veelvuldig vermelden van “dat hadden we anders moeten doen”, “dat had ik toen niet op mijn netvlies” of “ik heb er geen andere herinnering aan” zijn een aantal van de dooddoeners opgenoemd door de verantwoordelijke uitvoerders.

Ik heb er in ieder geval een nare smaak van overgehouden.

Aan de andere kant heb ik genoten van de felheid van Renske Leijten (SP) die haar frustraties niet voor zich kon houden en het woord Hypocriet zegevierend de ether in gooide. Jammer dat Pieter Omzigt (CDA) niet in de commissie mocht plaatsnemen.

Struisvogelpolitiek, blinde vlek. Noem het wat je wilt maar zowel landelijk als lokaal gaat er nogal eens was mis, ernstig mis. Zo ook met de volledig afwijzing van de veiligheidsmotie van FvM.

Probleem is in de politiek: dan heb je dus “Nee” gezegd tegen een veiligheidsmotie en dan kun je naderhand niet meer terugkrabbelen. Want dan sta je gigantisch voor joker, dan zou je wel eens ongeloofwaardig over kunnen komen…

Ja ja. Je kunt dus niet alleen niet terugkrabbelen maar je blijft als politiek/college ook nog eens verder zwijgen.

Wat je niet benoemt is er niet.

Waarschijnlijk had de raad op dat moment “een en ander niet op hun netvlies” of er “een andere herinnering aan” en besloot daarom unaniem de veiligheidsmotie af te wijzen.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 431 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx | Zaterdagcolumnist (2 wekelijks) | 8/2015 - 2/ 2020