Wist JIJ dat? Is er een definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 64

Terugkijkend, en dat doen we vaak tegenwoordig, ben ik erg dankbaar voor wat ik allemaal heb kunnen en mogen doen, zeker ook voor mijn laatste werkgever. Samenwerken met 17 verschillende nationaliteiten heeft mijn blik verruimd en dan vind je niet snel iets gek, vele gewoontes. Samenwerken voor hetzelfde doel; dat was het geheim – denk ik.

Waarom konden wij dat wèl en kan de EU het niet? Geen gezamenlijk doel, Nationalisme? Maar wat waren we blij in WOII toen de Amerikanen te hulp schoten, de trots op hun Europese roots zorgde voor vrijheid, het gezamenlijke doel.

Ik ging altijd met plezier naar het werk. Niemand had last van mijn temperament, dat was wel erg wennen met pensioen, integrerend in Maassluis.

De tijd lijkt steeds sneller te gaan, de ontwikkelingen van de techniek ook en die kunnen jouw hart laten opspringen van vreugde. Tenminste bij mij als ik bv kijk naar Albert Lin, een jonge Chinees die met nieuwste techniek 3D beelden kan laten zien en zo verborgen onontdekte steden van uit de lucht kan laten zien; dus wat onder bomen ligt maar ook wat er onder een stad ligt zoals in Acco, tunnels die weer herontdekt worden.

In de Bijbel staat dat er veel KENNIS zal zijn aan het einde der tijden, maar weinig WIJSHEID.

Inmiddels is door diezelfde techniek ook gebleken dat we de geschiedenis van onze aarde moeten herzien. Beeldjes geschat op 500 jaar oud blijken 17.000 jaar oud te zijn (ook geologie nu doet mee, samenwerken, luisteren naar andere diciplines). Die techniek heeft inmiddels bewezen dat veel wat in de Bijbel beschreven is op waarheid berust, verwoesting Jericho bv alleen de oorzaak is onderhevig aan dichterlijke vrijheid.

We weten inmiddels ook dat er in vele culturen goden waren die half mens half dier waren. Hindoeïsme, Egypte, maar ook bij volken dieper in Afrika, zoals de Dogon.

Zelfs in Japan, waar de keizerlijke familie af zou stammen van amfibische wezens, Daragun= Draak. Overal komt niet alleen een dier voor als godheid ook de naam toont gelijkenis. Dregan in India, Dragoni in Swahili, dragoï in de Baskische taal. Dat de mensheid het (nog) niet bevat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is dat een hoogontwikkelde beschaving de aarde bezocht of verlaten heeft.

Zijn die ontdekkingen bedoeld als waarschuwing pas op, ga niet te ver, je vernietigt jezelf?

Dan heb ik het over o.a. transhumanisme, de mens als product. Een verzamelnaam voor technieken die een nieuwe mens creëren met behulp van nanotechniek en biomedische techniek, waarbij men hem ook van buitenaf kan besturen.

Denk eens aan al die wetenschappers die niet alleen voor gek verklaard werden vroeger maar ook gedood om hun ideeën als De aarde is rond.. Denk ook aan films, (strip)boeken waarin we (voorbereid?) kennismaken met aliens, vaak kwaadaardige, ook waarschuwingen?

Quantum dot technologie, wordt al gebruikt

Patent WO/2020/060606 was registered on 26 March 2020. The patent application was filed by Microsoft Technology Licensing, LLC, headed by Bill Gates, back on 20 June 2019, and, on 22 April 2020, the patent was granted international status. The title of the patent is “Cryptocurrency system using body activity data”.

Kennis genoeg, men denkt alwetend te zijn maar ik vrees dat men onwetend is over de gevolgen.

De mens als godheid. Waar staat trouwens dat de mens het belangrijkste schepsel is? Mensen zijn ook zoogdieren, kuddedieren ook. Zij leefden ook als dieren, rondtrekken op zoek naar voedsel en met respect voor andere schepsels

We kennen allemaal de uitdrukking “Als je de mensen leert kennen ga je van de dieren houden.”

Wie weet wordt de wereld bevrijd van deze “beschaving” een Duizendjarig Vrederijk, maar dan zonder mensen misschien? Geniet van onderstaande beelden, de tekst en de bijbehorende muziek.

Filmpje:

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 156 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

 

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Columnist per 9-2016 | Stelt vragen die tot nadenken | Vertowijk Bewonerscommissie 1 | VerenOfLood

1 Reactie

  1. Martin
    6 maart 2021 at 06:47

    Heel realistisch!