Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


[responsivevoice_button rate=”1″ pitch=”0.9″ volume=”0.8″ voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”]

stop de privatisering dan wel draai deze terug

We hadden al de Woningcrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, energiecrisis en asielcrisis. Daar komt nu nog een crisis bij, namelijk een openbaar vervoerscrisis. En precies daar wil ik het over hebben vandaag. Want, waarom is het openbaar vervoer in Nederland zo ontiegelijk slecht geregeld?

Minder treinen, minder bussen en minder metro’s! Dan nog een veerpont die met een enorme omweg slechts 1x per uur vertrekt en ook nog eens bij ieder beetje mist uit de vaart wordt gehaald. Echter, tegelijkertijd is de doelstelling wel dat meer mensen gebruik moeten maken van het openbaar vervoer en de fiets.

Waarom worden er dan minder trreinen, bussen en metro’s in gezet? Dat heeft volgens de vervoerders te maken met personeelstekort.

In mijn vorige column had ik het er al over hoe weinig moeite bedrijven doen om het personeelstekort op korte en lange termijn echt op te lossen. Ook had ik het erover dat het als OV-bedrijf loont om dergelijke problemen te hebben, omdat er dan weer excuses zijn om extra geld te vragen vanuit de samenleving. Maar, vervolgens verandert er niks aan de cultuur in OV-bedrijven. Sterker nog, zonder ook maar enige vorm van schaamte kondigen de OV-bedrijven een flinke tariefsverhoging aan. Terwijl het openbaar vervoer in Nederland nu al het duurste openbaar vervoer van Europa is.

Waarom moet er winst gemaakt worden op openbaar vervoer?

Waarom moet de samenleving opdraaien voor slechte beslissingen vanuit het bedrijfsleven?

Waarom hebben de openbaar vervoerbedrijven de zaakjes zo ontzettend slecht voor elkaar?


Waarom geeft het kabinet niet toe dat privatisering in het openbaar vervoer mislukt is?

Er zou dan ook flink geïnvesteerd kunnen worden in uitbreiding van het OV-netwerk en waar nodig in nieuwe voertuigen en vaartuigen, zoals de veerboten van Maassluis naar Rozenburg en terug.

Deze boten hadden eigenlijk al minstens 10 jaar geleden vervangen of gemoderniseerd moeten worden!

Bovendien kan het kabinet, als het openbaar vervoer in handen van de staat is, het openbaar vervoer echt goedkoop maken zodat het ook voor gezinnen loont om het openbaar vervoer te pakken. Dat is nu praktisch nooit het geval. Er zijn landen die, met voor ieder betaalbaar openbaar vervoer, al jaren het voorbeeld geven.

Op dit moment komt er vanuit het rijk een investering in het openbaar vervoer. Zo wordt het spoor verdubbeld tussen Dordrecht en Leiden, zodat er een lightrail-lijn komt naast de intercity’s. En er komt geld voor een brug in Rotterdam en een tramlijn van de Haagse Binckhorst naar Zoetermeer en terug. Dat zijn slimme investeringen maar het is bij lange na niet genoeg! Zo komt er geen metrotunnel in Rotterdam van noord naar zuid om een van de drukste overstap stations, namelijk Beurs, te ontlasten. Ook komt er geen metrolijn van Maassluis via het Westland naar Den Haag waar grote behoefte aan is en zijn vele gebieden voor mensen die slecht ter been zijn nog altijd slecht te bereiken met het openbaar vervoer.

De delen die nu slecht te bereiken zijn met het openbaar vervoer zijn bijvoorbeeld: het crematorium en het Wilgenrijk maar ook andere delen in Maassluis die wat verder van de metrostations afliggen.

Kortom, stop de privatisering!

We zien nu dagelijks hoe de burger het slachtoffer is van een vrije markt. Overheid, neem dus weer de regie! Want de markt is super inefficiënt en uiteindelijk een stuk duurder dan het zelf doen als overheid. Investeer bovendien gigantisch veel geld in alles wat de afgelopen jaren niet is gebeurd om dat nu wel te laten gebeuren. En maak reizen met het openbaar vervoer goedkoop, zodat mensen verleid en dus ook beloond worden als ze het openbaar vervoer te nemen in plaats van de auto!

Of zoals Herman Tjeenk Willink zei in zijn boekje groter denken kleiner doen: ‘We zien nu dagelijks hoe de burger het slachtoffer is van een overheid die zichzelf in de uitverkoop heeft gezet’. Daar kunnen we dus nu wat aan doen! En dat is hard nodig want ook lokaal staan we nu te vaak buitenspel als gemeenteraad, een goed voorbeeld daarvan is de veerboot waar we niks aan kunnen veranderen anders dan aankaarten dat we niet tevreden zijn met de gang van zaken en onze bevindingen doorgeven aan onze partijgenoten in de provincie.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 188 lezers


Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis

1 Reactie

 1. Bea Scheurwater
  16 december 2022 at 11:14

  https://medium.com/@beascheurwater/overpeinzingen-in-de-advent-caffde6c0fc5
  daarom Raoul. De mens het wreedste en arrogantste zoogdier, we leren het nooit