Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Goed nieuws vanuit Maassluis. Waren we een aantal jaar geleden nog een krimpgemeente. Nu zijn we een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Maassluis is afgelopen jaar gegroeid met 1153 inwoners.

Zie ook dit bericht van het AD.

Meestal zijn mijn columns kritisch maar als iets de goede kant op gaat, moet dat ook gezegd worden. Dat die extra woningen geen overbodige luxe zijn, blijkt wel uit al die schrijnende verhalen die we nog steeds erg veel horen.

Aanvankelijk was de koers niet gericht op sociale huurwoningen. Gelukkig is de gemeenteraad de laatste tijd bijgedraaid als het om woningbouw gaat. Toen ik hier net woonde, alweer ruim 7 jaar geleden, was de gemeente nog vooral bezig met plannen maken om sociale huurwoningen te slopen en dan een stuk minder en duurdere woningen neer te zetten. Ook was iedereen destijds nog groot fan van de zeer dure nieuwbouwwijk Wilgenrijk.

De partijen die toen is de raad zaten hebben ingestemd met een wijk waar amper betaalbaar gebouwd werd. In commissies werd zeer kritisch gereageerd als er plannen waren voor hoogbouw, om daarmee meer woningen toe te voegen. Zo werd het originele plan van de Kade met meerdere torentjes aan de Handelskade in nieuwbouwwijk de Kade afgekeurd.

Deze teneur en het gebrek aan groen en het door mij missen van een visie op de energietransitie, maakten dat ik mij niet vertegenwoordigd voelde door de lokale politiek. Daarom besloot ik een afdeling van GroenLinks op te richten. Met een aantal partijgenoten lukte dat. We hadden andere en vernieuwende ideeën om Maassluis betaalbaarder en tegelijkertijd ook groener te maken. Maar we kwamen niet onder de indruk uit weggejoeld te worden door andere partijen. Hoe konden we nou zoiets bedenken! Meer betaalbare woningen? Daar waren er toch al veel van in Maassluis. Met ‘de hoogte in’ willen jullie toch geen nieuwe burgemeesterswijk? Als we dan uitlegden dat dit vooral nodig is om de doorstroming te bevorderen en jongeren ook een kans te geven op een woning, zag men dat niet in. Dat is nu anders!


We hebben diverse veranderingen ingebracht, maar op het gebied van woningbouw ben ik zeker trots dat een groot deel wat wij toen al riepen nu gaat gebeuren!

Zijn we er dan al? En draait alles nu op rolletjes? NEE, zeker niet! Helaas zijn er nog een aantal plannen waar we fel op tegen zijn. Zo moet de oude Vlietlocatie verdwijnen om daar minder en vooral hele dure woningen neer te zetten. Ook het groen achter dit gebouw moet eraan geloven. De rechter heeft het plan voorlopig stilgelegd wegens diverse bezwaren vanuit de omgeving tegen dit plan. Het college gaat nu waarschijnlijk met een nieuw bestemmingsplan komen. We vrezen echter dat dit de boel niet perse beter maakt. Maar goed, we wachten het even af. Zolang het groen niet kan terugkomen in het nieuwe plan en het aantal nieuwe woningen lager is dan het huidige aantal zullen wij tegen stemmen!

Een plan waar we ons ook tegen verzetten is de sloop van de Zaneveldflat. In tegenstelling tot woningen die terecht op de sloopnominatie staan, zijn het kwalitatief goede woningen die met een goede renovatie nog meekunnen. De sociale woningen die gesloopt worden komen niet allemaal terug in het gebied. Bovendien worden de sociale woningen die wel terugkomen gelabeld voor ouderen. De huidige bewoners die niet kunnen kopen en nog geen 55 jaar of ouder zijn hebben dus het nakijken. Het college heeft bovendien bedacht om het voorzieningenveld Burgemeesterswijk ernaast bij het plan te betrekken zodat het aantal woningen netto toeneemt. Maar op dit voorzieningenveld staan nu geen woningen, maar een school en sportschool die gesloopt gaan worden. Dat is eigenlijk gewoon een ander plan. Het is ook jammer dat in de nieuwe plannen het groen grotendeels verdwijnt.

Weer terug naar het heel goede spoor van de gemeente.

Zo doet het college nu ook zelf voorstellen om te verdichten in wijken die al in aanbouw zijn. Voorbeelden van bestaande plannen waar we afgelopen jaar op een positieve manier hebben bijgestuurd zijn de Kade, het Wilgenrijk en het Balkon. In deze wijken wordt bovendien niet alleen verdicht maar ook een stuk betaalbaarder gebouwd met de nieuwe plannen. En dat is belangrijk, want de dakloosheid neemt triest genoeg nog altijd toe. Ook kon er extra vergroend worden bij de Kade doordat het parkeren ondergronds gebeurt. Een ander succes wat afgelopen jaar is geboekt, is dat er eindelijk studentenwoningen komen in Maassluis. Daar roepen wij al jaren om. Een motie van Leefbaar Maassluis gaf nu dan de doorslag. Belangrijk, want diverse Maassluise studenten willen gewoon hier blijven wonen. Nu zijn er nog geen woningen voor hen.


Ondanks kritische noten gaan we de goede kant op, maar we zijn er nog niet!

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 263 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis | Columnist 2017-2023

2 Reacties

 1. Raoul Kleijwegt
  25 januari 2023 at 22:44

  Dag M v Assen BC “Bewoners Belangen Talmastraat”e.o.
  De plannen die u omschrijft heb ik nog niet voiorbij zien komen.
  Wel over de transformaties van voornamelijk leegstaande bedrijven naar woningbouw. Daar zijn we uiteraart groot voorstander van. Wat betreft de woningen vind ik het dubbel. Aan de ene kant is het 100% sociale huur die ze ook nog eens aan het opknappen zijn. Aan de andere kant komen er als we in deze buurt op wijkbezoek gaan veel klachten over de kwaliteit van de woningen. We hebben daarover al met verschillende instanties gesproken en zij zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is beter om deze woningen te slopen. Een goed alternatief kan dat plan maken en een slecht alternatief kan het plan breken. Maar uiteraart horen we voordat we hier definitief een standpount over in nemen eerst nog de mening van de bewoners zelf om zo tot een goed beeld te komen. Kort om antwoord op je vraag: We hebben hier nog geen sterke mening over en willen voordat we hier wat van vinden eerst met de bewoners in gesprek.

  Met vriendelijke groet,
  Raoul Kleijwegt

 2. M v Assen BC "Bewoners Belangen Talmastraat"e.o.
  13 januari 2023 at 14:53

  Raoul wat is de reaktie van Groen Links om de Kapelpolder (BETAALBAAR SOCIALE HUUR) geheel of gedeeltelijk te slopen om te dure of koop neer te zetten?
  Gaat Maassluis al z’n history slopen? de wijk staat er 100 jaar en men woont er vaak met plezier en betaalbaar.