column nr: 65

Ik hoor het mezelf af en toe zeggen: “om eens een eufemisme te gebruiken”. Ik vermoed dat ik geen uitzondering ben maar over het algemeen zijn we aardig voor elkaar. We proberen elkaar niet te kwetsen maar misschien doen we dat dan juist wel. Aardig zijn voor elkaar is prima maar duidelijkheid ten opzichte van elkaar is in sommige gevallen meer dan nodig. Is die duidelijkheid er niet dan kunnen wrijving en frustratie ontstaan en bestaat de kans dat mensen van elkaar vervreemden en uit het zicht verdwijnen. Kortom duidelijkheid schept ook vrijheid in denken; je kropt niets op. Maar dat is soms moeilijk in het dagelijks leven.

Waarom dit quasi filosofische stukje? Ik werd getroffen door twee dingen op deze maandag 24 juni. Een stukje in het Algemeen dagblad met een mooie foto erbij ergens in Rotterdam maar die had net zo goed in Maassluis gemaakt kunnen zijn. Overigens stond er ook handhavers op de foto. Op de foto een min of meer compleet ledikant dat tegenwoordig natuurlijk een slaapbeleving wordt genoemd. De handhavers waren op zoek naar de dader en die worden met enige regelmaat gepakt doordat er camera’s geplaatst zijn bij de bakken waar je afval kwijt kan. In het artikel had men het over “naastplaatsers” als dat geen mooi eufemisme is voor iemand die buiten de lijntjes kleurt, minder aangepast gedag vertoont of gewoon een tokkie met enig asosiaal gedrag is en zijn of haar afval gewoon dumpt onder het motto: “Als ik er maar van af ben”.

In Rotterdam kwam een wethouder op het idee om camera’s te plaatsen. Dat moet een briljante wethouder zijn om dit te bedenken. De beelden zijn continue beschikbaar en daarmee handhavers gestuurd en dat werkt.

Nu vraagt u zich wellicht af waarom er in Maassluis geen camera’s staan op punten die regelmatig middelpunt zijn van overlast. De vraag die de fractie van Maassluis Belang reeds een aantal malen heeft gesteld en waarop de burgemeester telkens weer antwoord dat dit juridisch heel lastig ligt. Er vallen dan woorden als proportionaliteit en subsidiariteit. Moeilijke woorden om aan te geven dat het middel op de juiste manier moet worden toegepast en moet opwegen tegen de ernst van de mogelijke daden. Klinkt allemaal geweldig maar het lost niets op. Als het in Rotterdam kan dan kan het hier ook. Waar een wil is is een weg! Want ook vandaag laat Facebook in Maassluis een voorbeeld zien van ongewenst afval dumpen. Ik heb me voorgenomen om -mocht ik getuige zijn van een dergelijke daad- hierover een poging te doen om in gesprek te komen met de dader.

Of camera’s te realiseren zijn, is zowel juridisch als financieel zeer onzeker. De Maassluise schatkist heeft een meer dan zichtbare bodem om eens een eufemisme te gebruiken. Desondanks zijn er keuzes mogelijk. Keuzes waarover de gemeenteraad op twee aankomende dinsdagen in overleg gaat met het college en met elkaar. De opmaat van de begroting voor volgend jaar is in de maak.

Het zou ons iets waard zijn als de Maassluizers hun afval gewoon netjes scheiden en afvoeren dat scheelt al enorm in de kosten die we toch met z’n allen moeten opbrengen. De gemeente is altijd bereid om u te helpen met grote stukken afval als dat voor u problemen geeft. Daarover bestaat geen enkele onduidelijkheid maar u moet het wel melden, dan staan de mannen (m/v) van het stadsbedrijf zo bij u op de stoep.

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Columnist 2014-2016 | Gemeenteraadslid voor Maassluis Belang | Speaker bij Excelsior Maassluis | gastcolumnist 2018- 2022

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    26 juni 2019 at 08:43

    “(K)amera(ad)?

    Hitte & Zon-neveld”