Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 66

Men staat te springen om weer vrij te zijn, van de lente te genieten en van elkaar. Sommigen staan te springen voor een prik omdat ze denken dat alles dan weer NORMAAL wordt. Weten we nog wel wat normaal is?

Het is normaal tegenwoordig om naar het verleden te kijken met de mentaliteit van nu.

Laten we dat ook eens doen, wetenschappelijk/historisch en niet vanuit een religieus standpunt naar de gebeurtenissen die ertoe geleid hebben dat we Pasen vieren.

Judea is bezet door de Romeinen. Het Romeinse Rijk is een wereldrijk, dat nooit meer geëvenaard zal worden, zeker niet in tijdsduur. Het wordt efficiënt en met emotionele chantage (kinderen van stamhoofden worden mee naar Rome genomen als chantagemiddel, ongehoorzaam? Kinderen ter dood gebracht) en veel wreedheid geregeerd.

Jezus is een rabbi en één met een groeiend aantal volgelingen.

In de Thora staat dat de Messias zal komen om het volk te bevrijden. Niet zo vreemd dat de nodige mensen denken dat Jezus letterlijk de Romeinen het land uit zal werken. Vanuit dat oogpunt zou je je ook kunnen voorstellen dat Judas zwaar teleurgesteld is en zo tot zijn besluit komt.

Pesach, herdenking van de uittocht uit Egypte, verlossing van slavernij, opstanding zo u wilt herrijzenis van het Volk Israël.

Veel mensen in de stad Jeruzalem. Het broeit en de prefect Pontius Pilatus wil geen gedoe. Als er rellen komen dan zal hij hard ingrijpen want de keizer krijgt zulke dingen ook te horen en dat kost hem zijn carrière of erger.

Kajafas de hoge priester is ook bang voor rellen, bang dat onder zijn land- en geloofsgenoten een bloedbad wordt aangericht. Bang ook dat een deel van zijn landgenoten hém daarvan de schuld geven. En nog erger dat de prefect de tempel verwoest en hij zijn aanzien en inkomsten kwijt is. Goede raad is duur.

Jezus wordt beschuldigd van godslastering [ wat dat teweeg kan brengen merken we nog steeds, Denk aan Charlie Hepdo, de vermoorde Franse leraar en de censuur op de vertaling van de Divina Comedia van Dante. ]

Godslastering word volgens de Joodse wetten bestraft met steniging. [ Dat gebeurt ook met overspelige vrouwen toen en nu nog hier en daar. ]

Als dat gebeurd zou zijn, was er misschien helemaal geen Christendom geweest, maar Kajafas wil zijn handen er niet aan branden en gaat naar de prefect. Zo kan Kajafas zijn handen in onschuld wassen. De prefect is de enige die een doodvonnis kan vellen. Hij vindt echter dat het een religieus verhaal is dus doe het lekker zelf… [Politiek, Politiek ja ook toen al.]

De koning der Joden. Gevaar voor Rome toch? En zo geschiedde en het moest ook nog eens super snel want Pesach. Jezus werd — – -voor een misdrijf die in de ogen van de Romeinen geen hals misdrijf- gekruisigd als een moordenaar en een staatsgevaarlijke opstandeling, die hij niet was.

Het Christendom is uitgegroeid tot een wereldgodsdienst met zijn hoofdzetel in Rome of all places.

Misschien is zo ook onbewust antisemitisme ontstaan. Het verhaal van Jezus is eerst mondeling overgeleverd en later opgeschreven, toen Christendom aan invloed won en het Romeinse rijk tanende was. Winnaars beschrijven de geschiedenis door hun eigen gekleurde bril. De Joden zijn niet te vertrouwen hebben één van hun overgeleverd aan de vijand. En de Romeinen, die heidenen hebben hem vermoord. De Christenen konden dus hun handen wassen in onschuld. Of Pontius Pilatus dat echt heeft gedaan, durf ik te betwijfelen. Hij was een harde onbuigzame man en behoorde tot de Romeinse elite anders was hij geen stadhouder geworden, volgens Philo van Alexandrië. Een corrupte wrede heerser die het volk uitbuitte.

Hebt u dat besef ook? Dat er eigenlijk NIETS is veranderd? Overmatig geweld tegen demonstranten (Museumplein), gewetenloze strijd om macht, dikke vette ik, volk wordt niet aan gedacht (Omzigt gate). Het snel doorjassen van wetten om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag ( corona, alle fouten worden vergeten).

Ik wens u allen gezegende Paasdagen, zonnige lente en veel licht, liefde en kracht. Deo Volente zijn we binnenkort bevrijd van geweld en bedrog en herrijst het NORMALE Nederland.

Hoog, kijk omhoog, daar schijnt de zon en is het licht.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 205 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021