Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Bij het lezen van het Maassluise nieuws drong het woord diversiteit zich bij mij op. Dat werd mij ingegeven door een cultureel leven dat weer aan het ‘loskomen’ is. Maar hoe ervaar jij dat ‘loskomen’? Op het culturele vlak zie ik onlangs Koningsdag als een uiting daarvan. Het liet zien dat velen zin hadden zich uit te dossen, zich ‘onder te dompelen’ in spelletjes en zich tegoed te doen aan uitingen van de creatieve geest.

Het diverse ontstond vanuit het willen hebben van een feestelijke Koningsdag als aanleiding. Aandoenlijk was hoe de Koninklijke Familie in de weer moest met het lokale dialect. Dit was een speelse uiting van hoe je vanuit nieuwsgierigheid kunt omgaan met de diversiteit aan talen en dialecten die ons land kenmerkt. Het is ook altijd leuk te zien op welke manier kinderen groot plezier hebben op een dergelijke nationale feestdag.

Die dag is sowieso een impuls om allen jong van geest te blijven en een diversiteit in talen en dialecten, door een speels samen organiseren, uit te drukken.

Het is goed geen waardeoordeel te hebben over de manier waarop en de mate waarin ieder bijdraag, want divers ben je met elkaar. Natuurlijk danken uitgelaten kinderen een mooie speelse Koningsdag aan de organisatorische wijsheid van volwassenen. Ik doe met deze stelling slechts een veronderstelling. Maar het hebben van onze ‘rijkdom’ aan veronderstellingen is ongetwijfeld deel van ‘het waarom’ een thema als diversiteit zo’n aandacht geniet. Er valt heel wat over uit te wisselen. We bestuderen het zelfs, want een leergang over Diversiteit is de universiteit al binnengedrongen.

Diversiteit is dus een hot topic!

Dat vraagt van deze column met het vergrootglas op diversiteit om niet in details te verzanden. Om niet teveel te gaan variëren (= is diversiteit in werkwoordvorm) in thematiek en de rode draad niet te verliezen, ga ik geen andere woorden verbinden met diversiteit. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan: biodiversiteit, diversiteitsmaatregelen en diversiteitstypen. We gaan dus niet aan taalakrobatiek doen, maar schetsen diversiteit vanuit een Maassluis en organisatieperspectief.

Zodoende zet ik de door SamenzijnwijMaassluis georganiseerde en geslaagde Doe-Mee-Markt in het zonnetje. Op 2 mei was Theater Koningshof een smeltkroes van culturele uitingen. Veel sociaal maatschappelijke-, sport- en culturele organisaties uit Maassluis lieten zich zien én horen. Het chapeau is hier gelegen in een praktische toepassing van diversiteit, dit in de zin van verscheidenheid. Het diverse werd hier ingekleurd door afwisseling, waarbij de serieuze kant van diversiteit tegelijk werd ingegeven door het bieden van gezelligheid. Daarmee kreeg ook Theater Koningshof een ereplaats toebedeeld. Om dan toch de definitiekant van diversiteit meer tot een geheel maken, zagen we hier ook ‘het verschijnsel met mensen met verschillende etnische of culturele achtergronden’. Er was voor elk wat wils. Al met al een dag om trots op te zijn, ook als een toonbeeld van ‘een goed voorbeeld doet goed volgen’.

Het woord ‘diversiteit’, maar dan vanuit een organisatieperspectief, zet ik ook in de context van gelijke rechten en kansen voor iedereen en het kunnen omgaan met onderlinge verschillen. Zo steekt de Rijksoverheid in op het uitgangspunt dat er behoefte is aan een diversiteit aan zienswijzen. Dit omdat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten de gezamenlijke denkkracht vergroot. ‘Alle ministeries en enkele rijksorganisaties hebben daarom een document ondertekend om onder andere serieus werk te maken van diversiteit op de werkvloer.’ Dat heet de Charter Diversiteit. Met de ondertekening daarvan zegt een werkgever toe een effectief beleid te bevorderen om met diversiteit aan zienswijzen te kunnen omgaan.

Het is mij gelukt om het woord diversiteit niet direct te koppelen aan andere woorden. Dat valt echt niet mee, want diversiteit wordt vaak onlosmakelijk met inclusie genoemd. Daarbij gaat het dan over een organisatie/omgeving die zo goed mogelijk gebruik maakt van de diversiteit aan talenten en kansen op de arbeidsmarkt.

Voor we het weten doen we dan toch aan taalakrobatiek.

Laten we het er voor nu op houden, dat wanneer we een gedeeld begrip hebben van diversiteit er een stap is gezet richting het kunnen omgaan met zichtbare en onzichtbare eigenschappen van mensen. Het inclusieve zit ’m erin dat iedereen wordt gerespecteerd en zich thuisvoelt. Dat was nu ook precies wat de Doe-Mee-Markt beoogde. Zo kon worden ervaren dat het woord diversiteit vanuit de aandacht daarvoor meer is geworden dan een zelfstandig naamwoord.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 151 lezers

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Columnist periode 09-2019 tm 05-2023 | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber