Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen staan weer voor de deur.

GA STEMMEN WANT JOUW STEM DOET ERTOE!

De provincie is een soort bestuurslaag tussen het landelijke beleid en de gemeenten in. De belangrijkste taken van de provincie op een rij.

De provincie:

 • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening;
 • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen;
 • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
 • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving;
 • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
 • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering;
 • houdt toezicht op de waterschappen;
 • houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.

(Bron: rijksoverheid)

Het zal je niet verrassen maar ik ga sowieso stemmen op GroenLinks voor de Provinciale Staten en voor water natuurlijk bij de waterschapsverkiezingen. En wel om de volgende redenen.

Waarom GroenLinks:

1, Zij wil dat er meer woningen komen in de goedkope koop- en sociale huurwoningen. Deze moeten ook eerlijker verdeeld worden over de diverse gemeente in de provincie. Helaas is dat nodig omdat bijvoorbeeld gemeenten als Midden-Delfland, Westland en Lansingerland hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daarbij staat GroenLinks bouwen in het groen niet toe. Steden en dorpen moeten dus binnenstedelijk bouwen. In tegenstelling tot voornamelijk rechtse partijen, daarmee blijven de groene longen (natuurgebieden) van de provincie dus wel behouden.

Er doen zich verder ook mooie kansen voor om bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen om te bouwen naar woningbouw. Daarbij zet GroenLinks in op huizen voor de toekomst, dat houdt in: flexibel inzetbaar met daarbij circulaire bouwmaterialen.

2, GroenLinks Zuid-Holland heeft de ambitie om onze provincie de duurzaamste provincie van Nederland te maken.
Dat willen ze bereiken door voornamelijk in te zetten op: wind en zonne-energie. Ook willen ze de wegwerpeconomie aanpakken!

3, Zij wil dat Zuid-Holland een gezondere plek wordt. Dat doen ze door de vervuiling van water en lucht door fabrieken aan te pakken. Ook wil GroenLinks ervoor zorgen dat inwoners kunnen kiezen voor de fiets, de bus, tram, metro en de trein in plaats van de auto of het vliegtuig. Rotterdam Airport moeten daarbij krimpen in plaats van steeds verder groeien. Door alleen natuurlijke gewasbeschermers te gebruiken zorgen we voor schoon water en een schone bodem.

4, Zij wil dat iedereen zich betaalbaar en duurzaam kan verplaatsen.
Het moet voor iedereen in de provincie mogelijk zijn om met de bus of trein te reizen, ook voor mensen met een laag inkomen. Bussen rijden op waterstof. Verder wil GroenLinks ervoor zorgen dat er goed onderhouden fietspaden en meer fietssnelwegen komen.

5, Zij wil dat natuur de ruimte krijgt. GroenLinks wil ervoor zorgen dat het natuurnetwerk in Nederland ook in Zuid-Holland verder wordt aangelegd. Verder wil GroenLinks dat er meer rijkdom komt aan diverse soorten bloemen, planten en dieren.

6, Zij staat voor een open, ontspannen en bruisende provincie. Zuid-Holland is van alle inwoners. De kracht van de samenleving is de diversiteit en de ruimte voor eigen beleving. In religieus en cultureel perspectief. Op die kracht wil GroenLinks verder bouwen.

GroenLinks wil discriminatie aanpakken. Kleur, seksuele oriëntatie, leeftijd, opleidingsniveau of geslacht mogen niet uitmaken voor de kansen die je krijgt in Zuid-Holland. Ook mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat gebouwen, bussen en treinen ook voor hen toegankelijk moeten zijn.

Waarom ik bij de waterschappen kies voor Water Natuurlijk:

Droge voeten houden willen alle partijen bij de waterschappen. Maar hoe schoon het water moet zijn en hoeveel ruimte water krijgt en wie de rekening moet betalen daar verschillen de partijen nogal in.

De 4 belangrijkste redenen voor mij om op Water Natuurlijk te stemmen:

1, Het water in Zuid-Holland is het meest vervuild van heel Nederland. Een belangrijke oorzaak is het gebruik van pesticiden en meststoffen in de landbouw en glastuinbouw. Die tasten direct de waterkwaliteit aan. Ook het kunstmatig lage waterpeil in veenweidegebieden leidt tot problemen. Water natuurlijk wil dit probleem aanpakken! Dat is mooi want dit kan zo niet langer. De waterkwaliteit moet echt beter!

2, Water Natuurlijk wil volop inzetten op biodiversiteit.

3, Water Natuurlijk wil dat er bij de waterschappen meer rekening gehouden wordt met de natuur en dus niet alleen met de economische aspecten.

4, Water Natuurlijk wil dat de vervuiler betaalt. Wel zo eerlijk gezien het geld kost water weer schoon te maken.

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN!

Betaalbare huisvesting, goede waterkwaliteit en behoud/versterken van natuurgebieden gebeurt niet altijd vanzelfsprekend. Dat zijn politieke keuzes!

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 124 lezers


© 2023 STEM op AWP Ko Heijboer (MAASSLUIS)


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis | Columnist 2017-2023