Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

In mijn vorige column sprak ik al over de komende landelijke verkiezingen. Niks geen komkommertijd dit jaar, iedere week wel weer nieuwe ontwikkelingen. Deze column schrijf ik op het moment dat ik een weekje vakantie in eigen huis heb gevierd.

Met alle regenbuien hebben we de geplande kampeerweek in de paraplubak gezet. En zo, kijkend naar de regendruppels, gaan als vanzelf mijn gedachten weer richting de politiek.

Wat is er nodig voor Nederland? Hoe kun je een land besturen wanneer inwoners zo verschillend van elkaar denken?

Ik ben ervan overtuigd dat je voor het beste resultaat toch tot elkaar moet komen.

Want wat je in de praktijk zult zien, is dat wanneer linkse partijen of rechtse partijen er beleid “doorheen drukken” dit toch onvoldoende draagvlak zal hebben in de samenleving. Met als gevolg dat de invoering van het beleid moeizaam verloopt.

Moeizame uitvoering van beleid zonder breed draagvlak zie je trouwens ook in onze eigen stad. Een goed voorbeeld in Maassluis is het afvalbeleid van de gemeente. Ik weet uit m’n hoofd niet meer precies hoe de stemverhouding was, maar er waren meerdere oppositiepartijen tegen het nieuwe afvalbeleid van de gemeente (de manier waarop afval gescheiden moet worden).

Daarmee was het draagvlak in de raad al dunnetjes. En met een opkomstpercentage van 47% bij de laatste gemeentelijke verkiezingen kun je in de praktijk wel aanvoelen dat het draagvlak bij uitrol over de stad over het algemeen niet groter zal worden. Een meerderheid in de raad is nog geen meerderheid op straat. Voor succesvol beleid heb je een zo breed mogelijk draagvlak nodig.

Terug naar de landelijke politiek. Op het moment dat deze column verschijnt, is het zonnetje weer tevoorschijn gekomen. Het vorige landelijke verkiezingsprogramma van mijn eigen partij is ook weer ingepakt in de vakantiekoffer. Met de bedoeling het nog even goed door te nemen en te kijken waar zaken aangescherpt zouden kunnen worden met de kennis die we vanuit onze lokale fractie en afdeling hebben.

Wilt u trouwens dingen meegeven die passen bij onze partij en in het landelijke verkiezingsprogramma een plek zouden moeten krijgen? Voel u vrij uw input te sturen aan fractieleden@maassluis.christenunie.nl.

Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

1 Reactie

 1. M. de Jong
  12 augustus 2023 at 10:10

  Dus hoe kun en moet je een land besturen?
  Mij lijkt het duidelijk.