Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 68

LATEN WE HET VOORAL BIJ DE FEITEN HOUDEN

Dwangmatig liegen is een psychische aandoening, mooier kunnen we het niet maken. Pathologisch liegen is een symptoom van gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen: ernstige ziektes die behandeling noodzaken.

Uit onthullingen door RTL Nieuws uit gelekte notulen van de ministerraad, blijkt dat niet alleen Rutte, maar het hele kabinet langdurig over de toeslagenaffaire gelogen heeft tegen de Kamer. Er was geen bewindspersoon -behalve degene die lekte- die gewetenswroeging kreeg en uit die verziekte gijzeling door onwaarheden stapte. Hoe losgeslagen moet je zijn om aan de macht te willen blijven? Want daar gaat het om: behoud van macht. In de gelekte notulen zou staan dat het voltallige kabinet vond dat Kamerleden niet kritisch mochten opereren, ze moesten zich volledig aan het partijbeleid committeren.  Kremlin spelen aan de Hofvijver, aldus de keiharde column van Nausicaa Marbe,

Helaas zijn het feiten.

Ik stel: niemand die betrokken was bij de leugensessies in de ministerraad mag terugkeren op een bestuurlijke post. Rutte, Hoekstra en Kaag zijn onhoudbare lijsttrekkers. Alleen door nieuwe verkiezingen zou er enige kans zijn op ontluikend vertrouwen. Fouten erkennen, consequenties trekken, schoon schip maken. Eerst moeten de voormalige coalitiepartijen offers brengen en hun moreel disfunctionerende kopstukken lozen, anders verandert er niets.

Ik lees vanmorgen met verbazing dat op het lijstje van Tjeenk Willink op de laatste plaats staat “versterking democratische rechtsorde”. Is dat niet juidt de allergrootste crisis nu die opgelost moet worden? Weet Tjeenk Willink wat de burgers willen? Staat dat ook in zijn rapport?

 

Helaas is het chronisch geworden, ook lokaal was er kabaal vorige week. Maassluis staat op de kaart, dat wel natuurlijk. Ook lokaal is het “normaal” om volledig aan het partijbeleid te committeren, dat was in 2014 ook al by the way.

Ik heb ook geluisterd naar de vragen die gesteld werden alhier, op de PvdA na door de oppositie. Daar miste ik toch wel een paar vragen.

Zoals:

“Na het voorjaarsreces willen we graag weten wie verantwoordelijk is voor dit besluit, is dit één persoon geweest? Heeft iemand het ondersteund? Of opdracht gegeven? Is er na het onafhankelijk medisch bureau dat adviseerde dat 50 uur hulp nodig is onderzocht of wellicht een andere wet wel soelaas biedt in plaats van de WMO? De WLZ misschien, is er echt moeite gedaan?”

Helderheid, eerlijkheid fouten erkennen, consequenties trekken en moreel disfunctionerende figuren lozen. Landelijk en lokaal de hoogste tijd. Feiten.

Civil Servants. Betaald en in dienst van de burgers, mensen. Die beoordeel je niet vanachter jouw bureau. Als degene die beslist ook betaald dan is de onafhankelijkheid zoek toch? Fact checked.

En ja mensen maken fouten maar wat helaas niet meer normaal is om dat te erkennen. Heel ouderwets, geen woorden maar daden. Wat we nodig hebben is vertrouwen en rust, ergo een andere manier van besturen met nieuw gezichten. Dat zijn de harde feiten. Hoogste tijd dat bestuurders hun verantwoording nemen.

Samen zijn we Maassluis: Is er al iemand van het bestuur/raad met bloemen naar de bewuste familie geweest? Sorry seems to be the hardest word.

Even nog een nostalgisch nabrander. Een gouwe ouwe All you need is love, love, love van de Beatles. De mentaliteit van die tijd was toch aangenamer in mijn herinnering. Jeugdsentiment, flower power, witte fietsen, ach, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te gaan en staan waar je wou, India, backpacken in US of Australia, Egypte prikkie halen bij de GGD, malaria, cholera, tyfus (en de pokken, jazeker had ik nodig voor Canada in de 70’s). Er werd nog gelachen toen ik vroeg bij GGD Den Haag toen ze het rijtje opnoemde “sta je me nu uit te schelden?”

John het is nog erger geworden….en ik ben het helemaal met je eens.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 254 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021