Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Vele mensen vroegen erom hoe ik de verkiezingsuitslagen duid. Bij deze wijd ik er een column aan. Hoe duid ik dan de verkiezingsuitslagen van de Provinciale Staten? Voor de duidelijkheid, wat ik schrijf is dus mijn persoonlijke mening.


Mensen willen verandering, dat is wel duidelijk geworden. De BBB (Boeren Burger Beweging) heeft daarbij ongekend hoog gescoord. Vanuit het niets is de BBB in alle provincies de grootste geworden. Waar in Zuid-Holland de BBB vooral kiezers uit de rechterflank trekt, trekt de BBB in het noorden van het land zowel linkse als rechtse kiezers naar zich toe. En in Drenthe en Friesland is de BBB in alle dorpen en steden de grootste partij geworden. Een zeer knappe prestatie van de BBB!


Maar als we uitzoomen zie je dat er meer opvallende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden dit jaar.


1, Ten eerste, men stemt voornamelijk om invloed uit te oefenen op de Eerste Kamer en niet op de provincie. Dat viel me vorige provinciale verkiezingen ook al op. Forum voor Democratie werd toen de grootste partij, terwijl de partij in alle provincies een bijna identiek programma had en er geen enkele keer werd deelgenomen bij de provinciale debatten.
Nu blijkt uit onderzoek dat een groot deel van de BBB-stemmers erop heeft gestemd als tegenstem op het kabinet.


2, Mensen willen duidelijkheid! De grote winnaar BBB zegt duidelijk waar ze voor staan en winden er geen doekjes om. Dat geldt ook voor de andere partijen die het goed hebben gedaan.


3, Rechts populistische partijen hebben flink moeten inleveren. Naar mijn idee zijn veel mensen wel klaar met grootspraak en met verdeeldheid zaaien, door de schuldvraag van grote complexe vraagstukken in de schoenen van minderheden te schuiven. Je ziet waar het toe leidt: het leidt helemaal nergens heen. PVV en Forum hebben naar mijn idee daarom flink moeten inleveren. Ja 21 is dan wel in de Eerste Kamer gekomen. Maar, dit staat niet in verhouding tot het verlies van Forum en de PVV.


4, GroenLinks heeft het opvallend goed gedaan in Zuid-Holland! We hebben in Zuid-Holland dan ook een zetel erbij gekregen. Dat betekent dat we van 5 naar 6 zetels gaan. In Rotterdam werd GroenLinks voor het eerst de grootste partij tijdens de provinciale statenverkiezingen en ook in Maassluis heeft GroenLinks er als een van de weinige zittende partijen flink wat stemmen bijgekregen!


5. De opkomst was hoger dan vier jaar geleden maar ook hoger dan vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Ik denk dat dat komt omdat mensen het kabinet nu meer zat zijn dan vier jaar geleden. Met de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar was Rusland net Oekraïne binnengevallen. Op dat moment waren veel mensen niet bezig met de verkiezingen en op welke partij ze wilden gaan stemmen.


Wat moeten we nu met deze uitslag doen als het aan mij ligt? Het kabinet moet de regie pakken en duidelijkheid geven wat zij nu willen. Gaan we door op de ingeslagen weg of worden de doelen verzet? Helaas heeft het kabinet één soort koers: “de laat de provincies het maar oplossen mentaliteit”. Dat is nu precies waar de kiezer niet op zit te wachten. Het kabinet moet snel actie ondernemen en ervoor zorgen dat de veestapel gaat krimpen. Zelfs de BBB is het daarmee eens zolang dat op vrijwillige basis is. Begin daar dan alvast mee en pak dan ook de andere industrieën aan, zoals het schrappen van de korte vluchten en het inzetten op beter openbaar vervoer! Daar kan toch niemand op tegen zijn, zou je denken?

In de provincie is de kans groot dat BBB en GroenLinks in een coalitie terechtkomen. Daar ben ik heel blij mee, want GroenLinks gaat nooit accepteren dat het aantal natuurgebieden verkleind wordt in de provincie. De BBB wil dat graag. Ik wens alle partijen in de provincie succes met het formeren en hoop op grote verandering!

De verkiezingsuitslagen kun je bekijken op:
https://app.nos.nl/nieuws/ps2023/

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 145 lezers


Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis