Stichting Publieke Evenementen Maassluis (SPEM) zal in Maassluis verschillende activiteiten organiseren in het kader van 75 jaar vrijheid in Maassluis. Een van deze activiteiten is dat er elke week een Maassluizer vertelt over zijn of haar idee wat vrijheid eigenlijk is.

Column nr: 7

Ik ben geboren in 1948 in Maasland en heb dus de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Wel kan ik mij herinneren dat mijn ouders na de oorlog in de jaren vijftig in ons gezin tijdelijk kinderen opnamen uit Polen en Hongarije waar toen politieke spanningen waren.

Leven in vrijheid is een groot goed en brengt verantwoordelijkheid met zich mee door ook naar de stem van de minderheid te luisteren, ze een naam te geven en te erkennen.

Een van de boeken die mij persoonlijk raakte over de oorlog in Nederland, gaat over hoe de bezetter is omgegaan met ons joodse bevolkingsdeel. In dat boek ‘Kille mist’ van Raymund Schütz wordt tot in detail beschreven hoe door verschillende partijen de joden groot onrecht is aangedaan. Na verplichte registratie door de bezetter werden hun burgerrechten afgenomen en daarna golden voor hen de begrippen rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en notariële vertrouwelijkheid niet meer. Door dit systeem raakten zij hun geld, huizen en bezittingen kwijt en eindigde voor velen hun leven in een concentratiekamp.

Ook in Maassluis hebben wij in januari stilgestaan bij de slachtoffers van de holocaust bij het lichtmonument, ontworpen door Daan Roosegaarde. Gelukkig waren er tijdens de bezetting ook mensen met moed en plichtbesef om in verzet te gaan tegen deze terreur van willekeur en censuur.

Ik ben door mijn ouders opgevoed in het besef van verantwoordelijkheid. Ik heb geleerd om dienstbaar te mogen zijn aan medemens en samenleving. Dat was in de tijd waarin Nederland weer tot bloei kwam en er voor mijn generatie veel mogelijkheden waren om je te kunnen en mogen ontwikkelen. Mijn persoonlijke ervaring is dat samenwerken met anderen – ook in mijn werk in de gemeenteraad – in het algemeen leidt tot de beste resultaten.

Ik besef heel goed, gelet op de huidige oorlogen en onderdrukking in verschillende landen, welke grote verworvenheden ons democratisch rechtsbestel en onze rechtstaat met zich meebrengt: Vrijheid van godsdienst, meningsuiting, onderwijs, en van vereniging en vergadering. Onverdraagzaamheid naar onze medemens moeten we in grote verantwoordelijkheid en saamhorigheid blijven bestrijden. Want vrijheid en vrede zijn niet vanzelfsprekend en daaraan moeten we dagelijks blijven werken.

John Dolstra


Stichting Publieke Evenementen Maassluis

Stichting Publieke Evenementen Maassluis

SPEM | De Stichting Publieke Evenementen Maassluis is in 20219 opgericht om de activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid te organiseren, begeleiden en te coördineren. Per 2021 is op verzoek van de gemeente het takenpakket uitgebreid tot meerdere (deels jaarlijkse) activiteiten.