Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Naar aanleiding van berichtgeving in de media:  Waarom niet vooraf overdenken wat we horen en zien?  Waarom niet eerst onderzoeken voor iets als waarheid te aanvaarden? Waarom niet verantwoordelijkheid dragen om woorden weloverwogen en bewust uit de mond te laten rollen en een conclusie trekken die getuigt van onderzoek en waarheid?

Ik lees het -niet nader toe te lichten, want onjuiste- mediabericht en realiseer me dat dit alle potentie in zich draagt om bij te dragen aan verdeeldheid en polarisatie. Dat bericht gaat mij door merg en been. Ik ervaar een weerstand en kan dit moeilijk bevatten… waarom? Ik weet dat er achter de schermen zo hard gewerkt wordt aan verbinding en nu – dat bericht lezend – voelt het alsof die verbinding onder vuur ligt.

Krijgt dit bericht nu ruimte om als een olievlek te verspreiden? Wat nu te doen vraag ik me af? Hoe deze situatie te begeleiden? Ik spreek met een andere betrokkene om van gedachten te wisselen. Wat is wijsheid?

Ik kies ervoor om geen aandacht te schenken aan onjuiste motieven maar richt mijn focus op verbinding en daar hoort alles en iedereen bij inclusief de schrijver van het mediabericht.

Mijn voornemen (verbinden) komt spoedig in actie.

Ik word aangesproken: “Patries heb je het ook gehoord?…” Hij deelt zijn gevoel en ervaart het mediabericht als een werkelijkheid. Nú kan ik dus vanuit betrouwbare bronnen benoemen hoe de vork werkelijk in de steel zit. “Owh… oké, jeetje, dat wist ik niet!”, is de reactie. Hij krijgt een ander beeld van de situatie.

Het is ook mooi om te zien hoe iemand alle betrokkenen, die in het kwade daglicht worden gezet, een hart onder de riem steekt: “Dit is niet jullie schuld, jullie hebben niets gedaan, blijf gewoon wie je bent en doe wat je normaal ook zou doen”. Er word een oprecht vertrouwen in hen uitgesproken!

Uiteindelijk heeft deze onjuiste berichtgeving geen bestaansrecht gekregen bij de inwoners van Maassluis en het geweldige is dat degene die het eerste woord had verspreid tot inzicht is gekomen. Zijn beeld is aangescherpt en lijkt zich nu te focussen op wat waar is.

Een mooie afronding denk ik zo, één gedachte, één mening, één vooroordeel krijgt geen bestaansrecht wanneer deze niet door anderen wordt gevoed. Zelf bewust nadenken is in deze tijd geen overbodige luxe.

Deze ervaring doet me weer beseffen dat ook één verbindende gedachte lifechanging kan zijn.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 242 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Editor's Rating

Een "niet nader toe te lichten onjuist bericht in de media" vormt de aanleiding om te argumenteren dat het beter is eerst zelf onbevooroordeeld verder te onderzoeken, voordat je een bericht uit de media klakkeloos deelt, retweet etc. Dat laatste maakt namelijk dat jij onbedoeld meehelpt met verspreiden van eventueel onjuiste informatie die -zoals in het anonieme voorbeeld- aanzet tot verdeeldheid in plaats van verbinding.
Patricia van Lingen

Patricia van Lingen

Patricia van Lingen | activiteitenbegeleidster | buurtcentrum De Hooftzaak |
verbinding verwondering inspiratie | Dichteres | Boomredder

4 Reacties

 1. Aad Rieken
  20 februari 2022 at 11:37

  ”Ze Zeggen Dit & Schrijven Dat…,

  en hebben het van horen, zeggen.
  Maar graaf je dieper in ‘zwart gat’,
  dan valt er heel wat uit te leggen!

 2. Yvonne Ligthart
  20 februari 2022 at 10:50

  Wat een duidelijke column zeg. Iedere dag lees je wel een oordeel over bepaalde gebeurtenissen die er op dat moment de meeste aandacht krijgen.en dat kan zijn op t.v of fb en dan slaan de mensen op hol met hun gedachtes en t liefst delen met andere mensen die ook zo negatief denken. En dan wordt t zo groot en vuil gemaakt dat er geen omkeer meer is. Dus de eerste die iets schrijft op fb die zou eerst even moeten onderzoeken of dat wel de waarheid is en dan volgt de 2e vanzelf. Dus met andere woorden Geef het voorbeeld van positieve en hoopvolle feedback .En dan gebeuren er wonderen.

 3. Barry Smoor
  20 februari 2022 at 09:50

  Vaag stukkie. leest altijd lekker weg wat Patricia schrijft maar hier is geen touw aan vast te kopen.

  • 20 februari 2022 at 12:08

   TER TOELICHTING:
   Een “niet nader toe te lichten onjuist bericht” is aanleiding om te schrijven dat het beter is eerst zelf onbevooroordeeld verder te onderzoeken voordat je een bericht uit de media klakkeloos deelt, retweet etc. Dat laatste maakt dat jij onbedoeld meehelpt met verspreiden van onjuiste informatie die –n het anonieme voorbeeld- aanzet tot verdeeldheid in plaats van verbinding.