Wist JIJ dat? Is er een definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Column nr: 72

In de Maassluise Courant “De Schakel” stond gisteren een heugelijk bericht! Met een feestelijk tintje en met taart werd onlangs gevierd dat er een nieuw samenwerkingsverband is ontstaan die tevens ook een contract hebben getekend met ROGplus. ZorgSamen heet deze nieuwe club en bestaat eigenlijk uit een samenwerking van een aantal bestaande partijen, ASVZ, DirectZorg, Pameijer, Stichting Onder Een Dak, en GGZ Delfland. In opdracht van het ROGplus gaan zij, o.a., de Maassluise burger ondersteunen.

ZorgSamen MVS ondersteunt inwoners met een Wmo indicatie

ZorgSamen MVS zet de ondersteunings-behoefte van de persoon centraal, dat heeft, volgens de partijen, niet alleen een positief effect op het welzijn van de persoon maar ook op het ontzorgen van individuele burgers, wijken en daarmee het lokaal bestuur.

Het ondersteuningsaanbod sluit aan op de missie van ROGplus. De missie van ROGplus is een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van elke inwoner met een (latente) hulpvraag. De juiste ondersteuning op maat.

Bij mij rezen er direct een aantal vragen; Hoe is dit samenwerkingsverband tot stand gekomen en met welk doel? (was dat niet alleen om de gunning binnen te halen?) Is de gemeente nu goedkoper uit en krijgen en nemen zij nu de kans om zicht te krijgen op de resultaten van deze nieuwe organisatie? Komt er nu eindelijk eens een kosten-/ batenanalyse?

Zeer recent zelfs waren er toch geluiden dat de budgetten niet toereikend zijn en heeft de gemeente Maassluis bij het rijk aangegeven dat er meer nodig is willen ze de juiste zorg kunnen blijven bieden?

In een wat ouder onderzoek van “lysias Advies”, uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie Maassluis werd een belangrijke vraag gesteld:

“Heeft de gemeenteraad van Maassluis voldoende zicht op de wijze waarop het door de raad vastgestelde beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door ROGplus, op de doelmatigheid en rechtmatigheid van deze uitvoering en heeft de raad voldoende mogelijkheden om waar nodig tijdig bij te sturen?”

Uit dat onderzoek werden vervolgens een aantal opmerkelijke conclusies getrokken:

De Raad heeft weinig zicht op het WMO beleid, komt het terecht bij de mensen waar het voor bedoeld is? Wordt er geen misbruik van gemaakt?

En wat is het effect van de geboden ondersteuning, hebben mensen er daadwerkelijk baat bij? Men heeft geen idee! De Raad blijkt wel de mogelijkheden te hebben om dit te onderzoeken en na bijvoorbeeld een evaluatie moment bij te kunnen sturen maar maakt daar in de praktijk dus geen gebruik van.

Dat noem ik dan een gemiste kans, want waarom zou je niet af en toe eens meekijken om te zien of de Maasluise burger baat heeft bij die dure ondersteuning. Als je voor een dergelijk traject een paar honderd euro per week betaalt, mag je op zijn minst toch verwachten dat er ook echt iets geleverd wordt en mensen ermee vooruitgaan.

Door oude wijn in nieuwe zakken te presenteren lijkt het misschien een verbetering maar welke garanties zijn geboden dat deze oude partijen niet gewoon op dezelfde voet doorgaan?

Wat uit het onderzoek van “Lysias Advies” verder ook niet echt duidelijk werd is het relatief hoge aantal cliënten die ondersteuning nodig hebben. Het zou kunnen dat het ROGplus “ruimhartig toekent”, of dat er in Maassluis “gewoon” veel mensen wonen die speciale ondersteuning nodig hebben of dat er wellicht onvoldoende plek is bij beschermd wonen locaties waardoor deze burgers dus ambulante ondersteuning nodig hebben. Ook dit blijft natuurlijk een bijzondere vraag. Temeer daar er in de Maassluise Courant twee weken geleden een artikel stond dat iedere gemeente eigenlijk vanaf volgend jaar verantwoordelijk zou zijn voor opvangmogelijkheden als beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

De MVS gemeenten hebben er echter voor gekozen dit niet volgend jaar te realiseren maar hier tien jaar voor uit te trekken. Volgens wethouder Corine Bronsveld zou er, door langer de tijd te nemen, meer kans op succes zijn en de verandering minder druk opleveren voor de gemeente.

Tja, dan is het ook niet raar dat de WMO gelden de pan uit stijgen.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 231 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Editor's Rating

De laatste columns van Trudie zijn een genot om te lezen omdat zij maatschappij kritisch naar relevante onderwerpen kijkt en deze onder de loep legt. Daarmee weet zij veel lezers aan zich te binden.
Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Gastcolumnist in zomer 2017

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    27 juni 2020 at 14:10

    BINGO, UIT HET (MAASSLUISE) LEVEN GEGREPEN