Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Deze week begon ik met mijn groep 6 met het schrijven aan ons eerste betoog. Het blijkt al een hele opgave om tot een fatsoenlijk argument te komen, maar dankzij een aantal hulptechnieken en teamwork kwamen we er samen uiteindelijk wel.

Gisteren begonnen we met onze inleiding. Dat er geen enorme lettergroottes mochten worden gebruikt, viel tegen. Lekker groot was het devies. En het liefst groen, geel en oranje. Op het bord deed ik het voor; hardop nadenkend en daarna meteen typen wat ik had gezegd. Schrijven is hardop denken. Daarna daalde in de klas een absolute rust neer. Er werd driftig gedacht en getikt. Ultieme concentratie. Ik genoot. En zij ook.

Creatief schrijven en technologie
Creatief schrijven is een essentieel onderdeel van verhalen vertellen, poëzie maken en boeken schrijven. Net als velen van u geniet ik dagelijks van de mooie woorden en zinnen van anderen en bij vlagen mag ik hier mijn bedenksels neerpennen. Maar in de moderne tijd wordt technologie steeds meer ingezet om dit proces te vergemakkelijken. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en ‘natuurlijk taalverwerken’ (NLP) kunnen helpen bij het herschrijven van bestaande content om deze beter te maken. Hoewel de AI van deze column had bedacht dat het zou bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën, geloof ik daar niet in. Nu niet meer.


Hogeschool paniek
Afgelopen week verscheen bericht in het nieuws over AI die teksten zou kunnen schrijven als een mens en nog geen twee dagen daarna ontving ik een email van mijn hogeschool waarin gewaarschuwd werd voor het gebruik van AI. En wat doe je dan als brave student? Je rént naar de desbetreffende verboden apps om te kijken of het écht werkt! “Schrijf een vergelijking van de onderwijssystemen in Amerika en Europa” en daarna “Vergelijk de begrijpend leesmethodes met elkaar.” Eens kijken wat de computer ervan zou bakken. Dikke teleurstelling. Prachtige woorden en prachtige zinnen maar een nachtmerrie van een tekst om doorheen te moeten. Om over het gebrek aan inzichten maar te zwijgen. Voorlopig zal er nog flink wat input van de mens nodig zijn. Een geruststelling voor de paniekerige opleidingen.


Hoe zal onderwijs veranderen?
In de toekomst zal er ongetwijfeld veel verbeterd worden aan de apps, maar vooralsnog blijken de technologische teksten behoorlijk droog van stof te zijn. Van creatief schrijven is geen sprake. Een gemiddelde blogschrijver komt bedrogen uit. Toch betekent deze ontwikkeling wel degelijk iets voor het onderwijs.


Zeker nu zou ik pleiten voor meer energie in het huidige stel-onderwijs. Voor kinderen van nu is het des te belangrijker zelf een goede schrijver te worden en een eigen stijl te ontwikkelen. Wat maakt een goede tekst? Hoe is een tekst opgebouwd? Welke stappen zijn er nodig om tot een goede opzet te komen? De leerlingen moeten leren spelen met taal om een eigen schrijfstijl te ontwikkelen. Elke columnist, elke boekenschrijver heeft zijn eigen charme tenslotte. Dat maakt lezen zo leuk en bepaalt welk boek uit het rek getrokken wordt. A way with words.


De computer zal zeker een rol gaan spelen, maar het is aan de mens om onderscheid te maken, te schaven en toe te voegen. Originele ideeën zullen nog steeds van de mens afkomstig zijn. Docenten zullen technologie wel steeds meer moeten invoegen in het onderwijs om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Dat was ooit de basis was, moet nu bij geschaafd worden om weer te passen bij de huidige trends.

De laatste trends
Ai werd in eerste instantie bedacht als schrijf assistentie (WA’s: writing assistants) om het structureren van argumenten, vinden van de juiste woorden of het vastleggen van ideeën. Grammarly en ProWritingAid zijn daarvan voorbeelden. Tegenwoordig zijn er sites als Jasper of copymatic die volledige teksten kunnen ontwikkelen, van titel en subtitels tot complete teksten. Hoewel het zeker kan helpen een writers block te doorbreken, blijken de teksten nog onvoldoende te voldoen aan de verwachting. De computer stelt zelf nieuwe teksten samen uit een enorme verzameling van al geschreven teksten in de database. Nieuw en origineel? Not really.


Stelonderwijs
Uit literatuur blijkt dat stelonderwijs gebaat is bij een stevig kader voor leerlingen, niet alleen inhoudelijk maar ook procesmatig. Leerlingen hebben het nodig te weten hoe ze het schrijven zelf moeten aanpakken. Modelen (voordoen) en mee laten schrijven kan een manier zijn om eerste stappen te zetten. Overzichten met stappenplan en opzet van de tekst kan een tweede belangrijke manier zijn om te ondersteunen als docent. We hebben als onderwijs nog steeds een zeer belangrijke rol, misschien wel belangrijker dan voorheen. Wij zijn degenen die ervoor zorgen dat er over tien jaar nog interessante, grappige, mooie en filosofisch sterke teksten ontstaan, al dan niet ondersteunt door technologie.

PS

Ai heeft me getracht te helpen met deze tekst. Uiteindelijk sneuvelde 99% van de technologische tekst. Misschien ben ik te eigenwijs, maar het is aannemelijker dat de technologische teksten nog weinig charme en eigenheid brengen. Eigenheid. De essentie van schrijven.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 124 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Het is vandaag █ zaterdag 25 maart 2023 █
Cindy van der Houven

Cindy van der Houven

Cindy van der Houven | Pedagoog en docent | Woensdagcolumnist 1x 4 weken | Coachingbureau Cindy | Stichting Feniks |