Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 77

De Hoekse Lijn staat weer in de belangstelling, 2 jaar te laat en 500 miljoen duurder dan gepland, hoe kan dat? We weten nu dat het voor de start al bekend was, dat men te ambitieus was, raadsleden konden wel adviseren maar de wethouders van de gemeenten die meededen hoefden er niet naar te luisteren. Kort gezegd er is praktisch geen controle mogelijk, een soort autocratie dus landelijk en ook lokaal. Zitten we niet gevangen in een falend staatsbestel?

Is dat het nieuwe normaal? Voor de bühne luisteren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen afvinken en dan: ”We hebben besloten” wordt er geregeerd door wijze leiders of machtswellustige psychopaten wordt er steeds vaker geroepen. Zitten we in een Kakistocratie?

We kijken ook met verbazing naar Den Haag, wat daar gebeurt mág helemaal niet. En dat begon met de kreet, het nieuwe normaal. Ik vond dat direct al raar, wat is normaal én zijn ze helderziend?

Ongrondwettig en toch gebeurt het. De Tweede Kamer is net als een gemeenteraad blijkbaar machteloos.

Kakistocratie

Dat woord komt van Kaikstos=oud grieks “slechtsten” en kratos=macht. Vrij vertaald: de slechtsten, minst capabele, meest gewetenloze inwoners zijn aan de macht (Tjeerd Andringa, RU Groningen). Volgens hem vertonen Westerse regeringen kenmerken van Kakistocraticy. Om bijvoorbeeld president te kunnen worden in de USA heb je behalve (veel) geld ook de steun van de Deep State nodig. Die zijn zich wild geschrokken toen het Trump zonder hun steun toch lukte. Wat doe je dan? Dan kapsel je zo iemand in! Zeg maar wat CDA geprobeerd heeft met Omzigt, sensibiliseren: tot rede brengen, zijn kritiek te staken in het belang van de partijpolitiek. Trump kreeg Bolten als veiligheidsadviseur, Bolten was betrokken bij het in gang zetten van de oorlog tegen Irak.

Om mensen op machtsposities onder controle te houden is het belangrijk dat ze chantabel zijn. Waarom in hemelsnaam zult u vragen. Voorbeeld: een oorlog op leugens baseren is typisch kakistocratie, (Bolten) dat moet je dus kunnen, als een systeem kandidaten voor een toppositie selecteert om koste wat kost resultaten te krijgen dan wordt er niet alleen op intelligentie maar ook op psychopatie gezocht.

WTF??!! zult u denken

Psychopaten hebben namelijk een nauwelijks ontwikkeld geweten. Er is geen rook zonder vuur. Terzijde:  zou er dan ook waarheid schuilen in die horror verhalen over o.a. pedofilie?

Een ander kenmerk is als machthebbers de binnenlandse belangen opofferen voor hun buitenlandse belangen. Lees Confessions of an economic hitman (John Perkins)

Kijk eens naar wat er nu weer gebeurt in Afghanistan… die beelden, ik moest direct denken aan Vietnam… De chaos, de snelheid waarin het ineens moet, en wat dat kost aan mensenlevens, de mentaliteit ook. Nederland weer te laat, 25 gezinnen moet vannacht nog even een veilig plekje zoeken, hebben ze dan niets geleerd van Srebrenica?

Hier in ons land zien we het gezwalk tijdens de plandemie: alles moest binnen 2 uur sluiten, horeca alles. Waarom gaat dan een versoepeling altijd pas na een week waarschijnlijk in werking? Als het kabinet iets wil, is er direct een rechter beschikbaar. Burgers moeten máánden wachten.

De censuur op anders denken: het Westen strijd voor het verbreiden van democratie, vrije meningsuiting etcetera. Weg met de dictator, sancties toch? Wijzen met “Het zijn de Russen, de Chinezen, Trump enzovoort”. Steek de hand eens in eigen boezem, goed bedoeld of niet, ieder is vrij zijn eigen pad te kiezen, zijn religie, wel of geen prik. Ieder mens heeft ook ruimte nodig, via wetenschappelijk onderzoek weten we dat te veel mensen op elkaar zorgt voor korte lontjes en agressie (crowding). Afzonderen zorgt voor eenzaamheid, angst (isolation) De afgelopen 2 jaar heeft dat wel bewezen, met name het verdwijnen van de menselijke maat, geld macht, resultaat 100 mensen per dag overlijden aan uitgestelde zorg, mensen plegen zelfmoord, geen passende hulp of niet op tijd. En de kreet “het is overal” is geen excuus toch?

Dat superioriteitsgevoel heeft altijd – van wie dan ook en waar dan ook – tot onderdrukking en dictators, kakistocratie geleid.

Wat opgelegd wordt, werkt niet! Verandering, ontwikkeling is bottom up, en niét top down.

Zo bestaat de kibboets in Israël nog steeds, gemeenschappelijke boerenbedrijven, maar de Sovchozen van Stalin waren geen succes. Je moet er voor kiezen, beiden hadden hetzelfde socialistische ideaal. Misschien ook gewoon afgekeken van de eerste Christenen, samen delen, voor elkaar zorgen zonder winstoogmerk.

Waren dit de laatste?

 

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 275 lezers

 

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021