Stichting Publieke Evenementen Maassluis (SPEM) zal in Maassluis verschillende activiteiten organiseren in het kader van 75 jaar vrijheid in Maassluis. Een van deze activiteiten is dat er elke week een Maassluizer vertelt over zijn of haar idee wat vrijheid eigenlijk is.

 

Column nr: 8

Onlangs nam ik deel aan een training met als centrale vraag: ‘Hoe verrijk je een meerderheidsbesluit met de mening, ervaring, kennis en perspectieven van de minderheid/ander? Mijn verhouding met democratie en wat daarvoor nodig is, is voor mij regelmatig een worsteling. Ik vind het lastig om zonder oordeel een tegengestelde mening of inzicht te accepteren zonder hier iets mee te doen of een conflict te hebben. Een geruststellende gedachte is echter dat ik niet de enige ben en dit wél te leren is.

Mijn gevoel bij conflict lijkt veel op de algemeen Nederlandse teneur, namelijk ruziemaken of kop in het zand. Kijk maar eens naar een debat in de Tweede Kamer, een talkshow of gewoon op social media, de democratische beerput van onze tijd. Veelal beschamend! Democratie, zo leerde ik ooit, betekent dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Het is niet zo dat de meerderheid kan doen wat zij wil, maar dat er actief geluisterd wordt naar die minderheid om zodoende een beter besluit te nemen of een hernieuwde gedachte te vormen. Of het nou in werk, kerk, vereniging of de politiek is, het conflict lost zich niet op door er niet over te spreken of door de ander te vernederen of te overschreeuwen. Nee, dat los je op door het te bespreken! Met fatsoen en respect voor de ander, in alle eerlijkheid en met de nodige transparantie.

In mijn drie uitzendingen naar Bosnië, Macedonië en Afghanistan, maar ook in mijn rol als teamcoach heb ik gezien waar conflicten toe leiden en hoe verbitterd mensen naar elkaar kunnen zijn. Er wordt daarbij vrijwel altijd verwijtend naar de ander gekeken. Terwijl het begint met een beweging vanuit jezelf. Wees nieuwsgierig en niet veroordelend naar elkaar. Vragen als: ‘Wat heeft de ander nodig?’ en ‘Wat kan ík in dit conflict betekenen?’ helpen enorm!

Maar om deze vraag te stellen is vrijmoedigheid nodig. Vrijheid (krijgen en nemen) om jezelf moedig te uiten. Ik gun mensen die vrijmoedigheid zich te uiten in het vaste vertrouwen dat datgene wat anders lijkt, een verrijking is op de eigen werkelijkheid en bijdraagt aan duurzame vrijheid en welvaart; voor nu en in de toekomst!

Harmen Mooibroek

Projectmanager | Teamcoach | Veteraan


Stichting Publieke Evenementen Maassluis

Stichting Publieke Evenementen Maassluis

SPEM | De Stichting Publieke Evenementen Maassluis is in 20219 opgericht om de activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid te organiseren, begeleiden en te coördineren. Per 2021 is op verzoek van de gemeente het takenpakket uitgebreid tot meerdere (deels jaarlijkse) activiteiten.