column nr: 8

ORANJE GEKLEURD MAKEN WE LOKAAL OOK GELIJK EEN GOEDE EUROPESE BEURT

Altijd zijn er wel Nederland-overstijgende vraagstukken die het landelijk nieuws kleuren. Natuurlijk landen ze ook met regelmaat in de Maassluise Courant (MC). Zoals onze burgemeester met een sjerp  met wereldwijde aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Dan krijgt ons lokale suffertje een opdoffertje voor wat meer werelds elan.

Maar er zijn meer slepende kwestie die tot uitbarsting komen en zonder moeite alle kranten opschudden omdat ze in vele lagen van de bevolking betrokkenen raken. Nog een paar wake-up calls van de afgelopen week zijn: het besluit tot instellen van een vrouwenquotum, het uitgesproken vonnis over de Surinaamse ‘president’ naar aanleiding van de decembermoorden in 1982, de naar schatting 700 jongeren die dakloos worden na uit de kast te zijn gekomen en de constatering van de OESO * dat een kwart van de Nederlandse vijftienjarigen zo slecht leest dat ze niet begrijpen wat er staat.

Deze zo op het eerste gezicht te onderscheiden kwesties dringen overal wel in door en hebben ergens dan zeker ook met Maassluis te maken.

In column 4 typeerde ik het derde beeld van de tijdgeest als ‘heden ten dage veel impacts die onbetwistbaar een reactie opleveren en ons raken, zoals aanslagen, vloedgolven (een tsunami) en ontwrichtingen (verdrinkende vluchtelingen of plasticsoep). Te denken valt hier dus aan beelden van onontkoombare veranderingen’. Hier nu dus vier kwesties in de letterlijke zin van het woord als vraagstukken/problemen die een langdurig of moeilijk onderzoek vereisen. Typerend voor deze tijd?

Het vrouwenquotum speelt al jaren en kun je als een uitkomst zien van een veel groter vraagstuk. Van gelijke rechten voor mannen en vrouwen is nog steeds niet universeel sprake. Maar beter een fragmentarische stap dan geen stap. Gelukkig is een quotum vaak ook niet nodig. Zo heeft Finland de jongste vrouwelijke premier (34) ter wereld, al klinkt het voor daar vrouwvriendelijker dan het is. Maassluis doet voor vrouwenrechten-breed ook een belangrijke duit in de zak met de sjerp voor de burgemeester, die duidelijke voor meer staat. Deze kreeg hij in het kader van de internationale Orange the World Campagne met aandacht voor geweld tegen meisjes en vrouwen. Wereldwijd (tot 10 december, de VN-dag van de Rechten van de Mens) zijn gebouwen oranje (kleur van de hoop) gekleurd , met alhier een oranje verlichte Schansbrug.

Het oranje kan zo ook als campagne-functie verbonden worden met aandacht die gepaard gaat met het vonnis over de decembermoorden. Deze slepende geschiedenis is met recht een impact (een aanslag en vloedgolf) voor mensen die dagelijks dit droevige moeten dragen.

Prachtig is dan het bericht over de 66-jarige zangeres Cyndi Lauper (van onder meer Time After Time – 1984) die een prijs heeft gekregen vanwege haar inzet voor jongeren in de LHBTQ-gemeenschap vanuit haar stichting True Colors United, om dakloosheid onder die jongeren te voorkomen en bestrijden. Ook hier knetter actueel dus!

Dan trof Buitenhof zondag 8 december onze natie met evenzo grote vraagstukken die onvermijdelijk onze eigen stad ook niet voorbijgaan.

Aan de orde kwam de verschenen PISA-meting van de OESO *. Een blij geluid uit het onderzoek is er op de vraag ‘zijn vijftienjarigen gelukkig?’ Het blijkt dat kinderen zich goed voelen en minder worden gepest. Maar dan! Een kwart van de Nederlandse vijftienjarigen leest zo slecht dat ze niet begrijpen wat er staat. Die zogenaamde laaggeletterdheid wil zeggen dat je wel kunt lezen, maar niet begrijpt wat er staat. Het houdt ook een ontstaan gebrek in aan ervaring met lezen, dat maakt dat je het niet leuk vindt en het minder gaat doen. Dat houdt vervolgens de dreiging in dat de doelgroep laaggeletterd het onderwijs verlaat. Gedoe dus!

Wat er daarom moet gebeuren, is weer goed/diep gaan lezen, om wat je leest veel beter te kunnen begrijpen en je een mening te vormen. Het advies daartoe is het starten van een leesoffensief zodat we als Nederland internationaal niet verder wegzakken.

Is er nu een verbinding te maken met het feit dat de armoede in de MVS-gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) meer is gestegen dan elders (aldus de MC van 5 december), waarbij ongeveer de helft van arme huishoudens al minstens vier jaar van een laag inkomen leven? Jazeker, want de betekenis van taal verbindt zich weer sterk met het dagelijkse leven. Voorlichting, vroegsignalering en mensen helpen om te gaan met hun geld zouden verandering tegen armoede moeten brengen, evenals de sleutelwoorden nazorg en preventie. Tevens dan een rol voor scholen en werkgevers.

Met beter leren lezen door de doelgroep, dus eigenlijk straks met z’n allen uit het slop met elkaar veel beter begrijpen. Aan de bak dus met goed/diep gaan lezen, want daarmee wordt er geschaakt op meerdere borden tegelijk en werken we met taal aan veelheid.

Ik associeer ons tijdperk niet zo met oranje. Of het nu armoedebestrijding, het voorkomen van dakloos worden na uit de kast te zijn gekomen, verminderen van laaggeletterdheid óf aandacht blijven geven aan het trieste geweld tegen meisjes en vrouwen betreft.

Maar, als we dan toch tegelijk lokale en Europese vraagstukken positief oranje kleuren laat onze burgemeester de sjerp met ‘de kleur van de hoop’ dan vooral lang blijven dragen.

* PISA onderzoekt 3 jaarlijks vaardigheden en kennis in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen voor 15-jarigen, waarbij OESO de ‘Organisatie (denktank) voor Europese (economische) Samenwerking en Ontwikkeling’ is. De PISA-meting is een landenvergelijking van onderwijsresultaten.

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber