column nr 8

Steeds vaker zie en hoor ik in de media dat mensen maatregelen in het kader van de klimaatverandering door menselijke invloed maar onzin vinden, en zelfs als een hoax bestempelen… We hebben in het recente verleden ook te maken gehad met de nadelige invloed van verkeer en industrie op het milieu en klimaat.

Tijd voor een geheugensteuntje!

ZURE REGEN:

In de jaren 60 werd duidelijk dat de natuur en ons milieu ernstig bedreigd werden door zure regen. Massale vis- en vogelsterfte als gevolg en er werd geconstateerd dat heel veel bomen in Europa ziek werden of dood gingen. De oorzaak van de zure regen was de vervuiling van de lucht door hoge concentraties zwaveldioxide, stikstofdioxide en de ammoniak uit de veehouderij.

Ook toen waren er “klimaatontkenners” en bedrijven die snelle maatregelen in de weg stonden.

Pas in de jaren 80 werden er in Europees verband concrete maatregelen genomen. Raffinaderijen en kolencentrales werden verplicht om met uitstoten van zwaveldioxide te stoppen, in auto’s werd de katalysator verplicht, boeren mochten hun mest niet meer uitrijden, enz. Over grote bospercelen en meren werd kalk uitgestrooid om de zuren te neutraliseren. Na al deze maatregelen ging het weer langzaam beter, een catastrofe is voorkomen, al zal het naar verwachting toch tot 2070 duren voor de zure-regen problematiek is opgelost.

Wie meer wil weten over zure regen:

Video: zure regen

GAT IN DE OZONLAAG:

Ook het gat in de ozonlaag ligt nog vers in het geheugen. Rond de jaren 70 ontstaan door o.a. schadelijke cfk-stoffen, die in koelkasten en in spuitbussen werden gebruikt.  Een ernstig probleem, zonder de ozonlaag als UV-filter is op aarde geen enkel leven mogelijk. Door een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van cfk’s herstelt de ozonlaag stukje bij beetje.

Dat het herstel niet zo snel gaat als men verwachtte, komt omdat er verspreid over de wereld toch bedrijven zijn die het verbod op cfk’s niet respecteren. Met name in de productie van isolatiemateriaal worden illegaal cfk’s gebruikt, die cfk’s komen niet alleen vrij bij de productie maar ook bij het verschepen, verwerken en weer verwijderen van dit materiaal.

NU:

Nu hebben we te maken met een versnelde opwarming van de aarde, ook weer veroorzaakt door mens, verkeer en industrie. Urgent is het drastisch verminderen van de CO2 uitstoot. Gebruik van schoner vervoer en schone hernieuwbare energiebronnen is niet alleen een voorwaarde om de opwarming van de aarde te vertragen, maar ook hard nodig om naar een betere luchtkwaliteit te streven.

Aan de benodigde maatregelen hangt natuurlijk ook een prijskaartje, onze regering moet ervoor zorgen dat de rekening eerlijk verdeeld wordt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zou het uitgangspunt moeten zijn, daarbij moet gekeken worden naar de effectiviteit en toepasbaarheid. Alternatieven moeten betaalbaar, veilig én voorhanden zijn.

Hoe verder?

Zo’n voorstel van de Metropoolregio om overal betaald parkeren in te voeren om zo het autogebruik te verminderen, vind ik een vreemd plan zolang er geen alternatief is voor de burgers, bovendien erg nadelig voor de winkeliers. Natuurlijk ben ik in het kader van duurzaamheid en schone lucht voor minder auto’s op de weg, de fiets is verreweg het beste alternatief, maar niet iedereen kan of wil dat.

Een schoon, fijnmazig en frequent rijdend Openbaar Stadsvervoer (betaald uit de Algemene Middelen en dus voor een ieder vrij te gebruiken) zou in Maassluis goed kunnen werken om het autogebruik te verminderen. Parkeerterreinen zouden gedeeltelijk voorzien kunnen worden van hoge zonnedaken – de stroom die dat oplevert kan rechtstreeks gebruikt worden in de winkelcentra én aangewend worden voor accu-oplaadpalen voor ov-busjes, auto’s en e-bikes.

Een investering die zichzelf terug zal betalen.

Rare uitwassen – zoals de grootschalige houtkap van de laatste tijd ten behoeve van biomassacentrales zijn wat mij betreft uit den boze. We hebben juist méér bomen nodig om CO2 op te nemen en de lucht te zuiveren! Er zijn veel mensen ziek door luchtvervuiling. Luchtwegproblemen (astma, COPD), ook infectieziekten en hart-en-vaat aandoeningen komen steeds vaker voor. Mensen in steden en/of in de buurt van drukke wegen leven aantoonbaar een stuk korter.

Fijnstof, ultrafijnstof, ozon (O3), zwaveldioxide (SO3) en stikstofdioxide (NO2) zijn de grote boosdoeners, en komen allen in de lucht door de uitstoot van industrie, houtstook en verkeer.

METEN=WETEN

Sinds begin van dit jaar doet de DCMR een proef in Maassluis om een beter beeld te krijgen van de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in onze woonomgeving. Op 10 locaties hebben vrijwilligers een meetpunt gecreëerd. De proef duurt een jaar en de resultaten van januari zijn reeds verwerkt. De wettelijke norm is dat de gemiddelde grenswaarde van de NO2 concentratie 40 microgram per kubieke meter mag zijn.

Op onderstaand kaartje kunt u zien dat in januari deze grenswaarde op één meetpunt in Maassluis overschreden wordt, en op meerdere meetpunten er tegenaan zit.  Benieuwd hoe de uitkomst is na een heel jaar meten.

Gezondheidswetenschappers menen dat er al bij de helft van de wettelijke grenswaarde van NO2 ernstige gezondheidsschade veroorzaakt kan worden. Het kan ons allemaal raken, daarom de hoogste tijd voor adequate maatregelen!

Duurzame groet, Adri Huisman

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022

4 Reacties

 1. Peter
  16 april 2019 at 12:16

  Ik ben meetpunt Maassluis 04. Het meetpunt welek met 41 de norm al aardig overschrijdt. Industrieweg Maassluis. mede dankzij de minstens 26 bussen per uur van het vervangend vervoer Hoekse Lijn. En dan reken ik nog niet eens de gewone lijnbus 33 en alle “Sorry geen dienst bussen” die naar hun pauze punt op het Conline terrein af en aan rijden.

  • adrihuisman
   16 april 2019 at 16:34

   Hallo Peter, benieuwd of er bij jouw meetpunt een groot verschil zal optreden als de metro eenmaal in werking is! Zelf ben ik meetpunt 5, 37 mg/m2 – ook niet mis….

 2. Cindy
  16 april 2019 at 08:11

  Kritische kanttekeningen:
  1 de correlatie tussen temperatuur en CO2 is niet recht evenredig en zelfs grotendeels nog onbekend.
  2 alle maatregelen zorgen voor een effect van 0,0004% verandering. De bijdrage van Nederland is bijna nihil. Dit werkt niet tenzij internationaal. En dan met name China, de grootste vervuiler die tientallen kolencentrales bijbouwt.
  3 aan de top wordt aardig verdiend aan ‘het milieu’. Onpartijdig zou ik al die adviezen niet noemen.
  4 er zijn goedkopere maatregelen zoals in Skandinavië, waar niet over gerept wordt. Is dat niet wat kortzichtig? Als we dan willen innoveren, innoveer dan écht.

  • Henk van Woerden
   17 april 2019 at 08:50

   @Cindy.
   Mag ik je plaatsen in het hokje van de kritische klimaatonkenners?
   Daar heb ik begrip voor, we hebben het goed, Nederland is een fijn land. En dat moeten we allemaal opgeven vanwege dat klimaatgezeur. En wat kan je er nu eigenlijk zelf aan doen? Het leven is al ingewikkeld genoeg.

   Maar helaas. Er is ook zoiets als een werkelijkheid.
   1. Je stelt dat de relatie CO2 en temperatuurstijging niet lineair is. Dat klopt, het is nog erger, CO2 lokt een “versterkt klimaateffect” uit.
   2. De bijdrage van Nederland is klein al is die wel groter dan je bewering. Daarom zijn de afspraken van Parijs zo belangrijk. Nederland bungelt onderaan als het gaat om die afspraken waar te maken, Andere landen doen dat beter. En China is ongeveer de koploper, Daar wordt de meeste duurzame energie van de hele wereld bijgeplaatst.
   3. Ja er valt goed te verdienen aan duurzame energie. Dus niet mopperen maar meedoen! Koop een aandeel in een windmolenpark of een zonnepaneel.
   4. Scandinavie heeft vooral waterkracht als goedkope duurzame energiebron vanwege de fjorden. Wij hebben een geschikt wind en zonklimaat, daar moeten wij het mee doen.