Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Er zijn veel groepen die zich achtergesteld voelen, miskend, gediscrimineerd, niet gezien enzovoort. Het komt zo vaak voor dat het best een bindende factor zou kunnen zijn, maar ja dat pas niet bij het jullie-tegen -wij principe. Dat is namelijk wat er aan de hand is.

Er zijn veel tegenstellingen die bedoeld of onbedoeld, bewust of onbewust mensen tegen elkaar opzetten.

Het begint al vroeg wanneer ons geleerd wordt om net zo goed of beter te worden als vriendjes, oudere familieleden bij zwemdiploma’s en het zet zich voort in de diverse sporten. Er moet altijd beter gepresteerd worden dan die ander(en). ‘De beste zijn’ houdt per definitie in dat anderen dat niet zijn. Dat zijn dan de losers, de verliezers.

Het wordt erger bij rasverschillen, sociale achterstand, leerachterstand, een handicap (pardon, een beperking). Het zijn (onterechte) redenen voor plagen en pesten. Uitmondend in geweld, vandalisme en criminaliteit.

In the struggle for life zien we daardoor oplichterijen, achterstellingen die leiden tot drugshandel en witwasserij. Het is lastig om je daaraan te ontworstelen als je in bepaalde kringen verkeert, de foute rolmodellen geven geen aanleiding tot fatsoenlijk gedrag. We zien ook in Maassluis bepaald gedrag dat op of over de grens tussen fatsoen en onfatsoen (lees criminaliteit) gaat.

Er zijn in ons land en onze stad groepen die de mond vol hebben van ‘respect’ maar daar niets tegenover stellen. Het is en blijft iets wat je moet verdienen. Het is in die zin niet gratis.

Ik probeer het weleens te nuanceren maar dat lukt steeds minder goed. Het gaat steeds vaker fout als er sprake is van een heel andere culturele achtergrond gecombineerd met een niet-Europees geloof. De normen die dan gehanteerd worden zijn gevoed met statements die de gemiddelde Nederlander tot een varken bestempelen, dat je mag oplichten en bedriegen en uit de weg ruimen.

Laat ik dit onderwerp hierbij laten, maar ik vrees dat het een etterend gezwel is in de maatschappij waarvoor geen medicatie bestaat. Zolang we zachte heelmeesters aan de macht hebben, houden we stinkende wonden.

Ik hoop dat het tijdens mijn leven nog niet echt uit de hand loopt en wens de volgende generaties meer wijsheid toe dan de huidige machthebbers.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 185 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | Invalcolumnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient.