Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Spullen die je goedkoop koopt kunnen uiteindelijk door slechtere kwaliteit ook duurkoop zijn. Dit is zo wanneer goedkope spullen sneller kapot gaan dan spullen die wat duurder zijn.

Een voorbeeld: toen ik net op mezelf ging wonen had ik een dweil nodig. Ik kocht een dweil bij de Action voor zo’n 5 euro. Deze ging tijdens de eerste keer dweilen al stuk. Daarom besloot ik daarna op zoek te gaan bij de Blokker, voor een betere maar ook een stuk duurdere dweil. Dat was gelukt en het leuke is dat deze dweil nog steeds prima werkt, terwijl ik hem al heel vaak heb gebruikt. Per dweilbeurt is de duurdere dweil dus een heel stuk goedkoper en het gebruikersgemak is ook nog eens optimaal.

Nu hoor ik je denken, wat heeft dit met de lokale politiek te maken? Nou, heel veel.

Op gemeentelijk bestuursniveau worden belangrijke keuzes gemaakt waarbij er gekozen kan worden uit verschillende varianten. Een meerderheid van de gemeenteraad in Maassluis heeft naar onze mening te vaak gekozen voor de goedkoopste variant zonder na te denken over de gevolgen in de toekomst van deze keuze.


Voorbeelden
Een voorbeeld, is het crematorium. Deze wordt nu groter gemaakt omdat we daar extra geld voor hebben vrijgemaakt in de vorige raadsperiode. Gek genoeg is er in het verleden bij het besluit over indertijd de bouw van het crematorium gekozen voor een kleine en goedkopere variant. Maar ja al vrij snel na de opening merkten veel bezoekers en personeel op dat dit geen fijne en vooral houdbare situatie was, en zoals het nu nog is. Één ruimte heeft nu twee verschillende functies. Het personeel van het crematorium moet in de aanwezigheid van de gasten de hele boel iedere keer verbouwen. Op zijn zachts gezegt niet heel handig maar ook totaal niet efficient. Als samenleving moeten we nu op de blaren zitten van de keuze voor de goedkope variant die toen is gemaakt. De verbouwing die gaat plaatsvinden, levert extra hinder op en is uiteraart een heel stuk duurder als dat we destijds gelijk haddden gezegd we gaan voor een duurdere variant. Kiezen voor de goedkope variant en een zaal wegbezuinigen is dus uiteindelijk duurkoop gebleken. Helaas zijn er nog meer voorbeelden waarbij goedkope oplossingen uiteindelijk duurder hebben uitgepakt.

Neem nu de sportzaal aan de Sportlaan. Deze moest van een meerderheid van de raad per se in het roekenbos komen zonder parkeergarage, maar wel met extra parkeercapaciteit. De rechter heeft nu voorlopig een streep door dit plan gezet. Je zou zeggen: neem als college je verlies! Echter, ‘het plan aanpassen en zorgen voor een parkeergarage, zodat er minder bomen gekapt hoeven te worden omdat er simpelweg minder ruimte nodig is of nog beter … versneld een andere nieuwe sportzaal realiseren’. Nee dat zit er niet in. Het zou te duur zijn. Het effect van deze nog actuele keuze van de raad is nu wel dat we nog steeds zonder nieuwe sportzaal zitten. En de uiteindelijke realisatie alleen maar duurder wordt.
Hebben we ons lesje nu geleerd vraag je je waarschijnlijk af. Het antwoord is helaas, ‘nee …!’

Nieuwe ontsluitingsweg Wilgenrijk
Er komt een nieuwe ontsluitingsweg vanaf het Wilgenrijk naar de Westlandseweg die verbonden is met de Burgemeesterswijk. Ook verhuist de school, die nu achter de Zaneveldflats staat, naar een nieuwbouwlocatie in het Wilgenrijk. De oude school wordt dan gesloopt. Bij dit plan zou ook een fietspad moeten komen. Het fietspad zou in eerste instantie van het Wilgenrijk via een tunneltje naar de kant van de Molenwijk doorlopen. Diverse bewoners uit de Molenwijk waren daar niet blij mee. De belangrijkste redenen dat zij niet blij waren met het plan waren de onlogische bochten en de extra ruimte voor de fiets die ten koste gaat van de speelruimte voor de kinderen in de molenwijk. De raad vroeg het college te onderzoeken of er ook andere opties waren zoals een tunnel aan de kant van de Burgemeesterswijk. Uit dat onderzoek komt naar voren dat een tunneltje aan de kant van de Burgemeesterwijk prima mogelijk is. Dit is ook wat ons betreft de meest veilige en toekomstbestendige oplossing, omdat je langzaam- en snelverkeer van elkaar scheidt en er in de tunnel geen bochten of andere kruisingen zitten. Helaas wilt het college nu het liefste een gelijkvloerse variant omdat deze goedkoper is. Dit is overigens ook de enige variant waar je als gemeente geen subsidie voor krijgt. Maar bij deze variant moet je als fietser allerlei omwegen nemen en een scherpe bocht maken om omhoog en omlaag te gaan om de steeds drukker wordende Westlandseweg over te steken. Dat wordt een grote flop, zeker gezien het feit dat deze route ook een belangrijke schoolroute moet worden en echt niet alle automobilisten hun snelheid gaan matigen op dit stuk. Bovendien belemmert de gelijkvloerse kruising de doorstroming van zowel fiets als autoverkeer.

Ongelofelijk, dat het college toch alleen maar aan de centen lijkt te denken en dat de fietser duidelijk op de laatste plaats staat. Want, de auto kan wel lekker doorrijden met de eivormige (deels tweebaans) turborotonde die er komt. Ook kunnen een aantal woningen aan de Weverskade gebruik maken van het “fietspad” om naar de Westlandseweg te komen. Het wordt dus ook nog eens een ontsluitingsweg. Hoe kan het college met dit plan naar de raad komen, terwijl we juist in de mobiliteitsvisie hebben afgesproken dat de fietsers en voetgangers prioriteit moeten hebben?
En we met het veiligheidsbeleid hebben afgesproken dat verkeersveiligheid prioriteit moet hebben? Helaas is de praktijk anders en blijkt dat de visies die we hebben vastgesteld vooral plannen op papier zijn, waar in de realiteit niks mee wordt gedaan.

Mijn grote vrees met dit plan is dat er eerst een ongelukken moeten gebeuren en dat we dan over 10 à 15 jaar alsnog zeggen dat daar een tunneltje moet komen omdat het een onveilige oversteek plek is. Met dit plan is goedkoop dus uiteindelijk ook gewoon weer duurkoop, met een hoop extra ellende van dien!

Wij hebben als GroenLinks dan ook een debat aangevraagd over dit plan. Gelukkig hebben D66 en CU dit ook gedaan. We zullen uiteraard met voorstellen komen om toch voor de tunnelvariant te gaan!

Hier een tekening van de geoptimaliseerde variant, wat ons betreft de beste variant:
https://maassluis.notubiz.nl/document/12578512/3

De ‘goedkope’ variant waarvoor het college tot nu toe voor kiest: https://maassluis.notubiz.nl/document/12578514/2

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 287 lezers


Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis