Wist JIJ dat? Dit doen columns met de lezer ...(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 84

De woonvisie 2019 – 2024 begint met mooie openingszinnen: “Een woning is een eerste levensbehoefte, maar een woning is veel meer dan alleen een dak boven je hoofd ter bescherming tegen de kou of de regen. Je woning is je thuis: waar je slaapt, waar je eet, waar je ontspant en waar je vrienden en familie ontvangt. Waar je kinderen opgroeien of kleinkinderen komen spelen.”

Dat de woningmarkt al geruime tijd onder druk staat is inmiddels algemeen bekend, ook de woonvisie van vorig jaar benoemd dit knelpunt. Een van de oplossingen is dat er de komende jaren flink gebouwd zal gaan worden. Als je een rondje Maassluis maakt hoor je links en rechts dan ook de heimachines druk aan het werk en zie je overal huizen de grond uitgestampt worden. Denk aan de bebouwing op het Balkon, het Wilgenrijk en aan de P.C. Hooftlaan. Een groot deel hiervan zijn koopwoningen vaak in een duurdere prijsklasse, die lang niet voor iedereen is weggelegd.

De Gemeente Maassluis heeft, in nauwe samenwerking met Maasdelta, plannen ontwikkeld voor de sociale huurwoningen. Maassluis beschikte in 2019 over ongeveer 5.500 sociale huurwoningen, waarvan de meeste in eigendom zijn van Maasdelta.

Uit onderzoek is gebleken dat er de laatste jaren een forse stijging is ontstaan van mensen op zoek naar een sociale huurwoning, de gemiddelde wachttijd ligt nu dan ook op vier jaar en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Het streven van de gemeente Maassluis is dat minimaal 33% van de woningvoorraad sociale huurwoningen moeten zijn. De gemeente zet in op een groei van het aantal sociale huurwoningen naar een totaal van 6020 in 2030.

Het belangrijkste instrument waarmee de gemeente Maassluis hoopt een verbetering van de woningmarkt te bewerkstelligen is – naast het bouwen van nieuwe woningen – de doorstroming beter op gang te krijgen. Doorstroming van ouderen die nu nog grote eengezinswoningen bewonen maar ook de doorstroming van bewoners van huurwoningen naar koopwoningen. Ik las in de Schakel van deze week dat verschillende politieke partijen ten behoeve van die doorstroom, afgelopen dinsdag een motie hebben ingediend. Het college werd verzocht om te onderzoeken hoe de doorstroom van ouderen naar een passende woning verbeterd kan worden. Deze motie werd ondersteund door alle fracties behalve door Forum van Maassluis, de motie werd aangenomen.

Toch een beetje vreemde motie als je nagaat dat dit allemaal al in de Woonvisie van de Gemeente Maassluis beschreven staat. Vandaar dat Forum voor Maassluis deze motie ook niet steunde.

Waar men binnen de partijen en het college mijns inziens beter de discussie over had kunnen voeren is de 27.000 statushouders die volgend jaar een sociale huurwoning moeten gaan krijgen. Dit aantal ligt komend jaar een stuk hoger doordat de IND de achterstanden die ze hadden aan het wegwerken zijn. Statushouders krijgen voorrang op de sociale huurwoningen waardoor de krapte voor dit soort woningen alleen maar zal gaan toenemen. Weliswaar is het cijfer van 27.000 een landelijk cijfer maar ook de gemeente Maassluis zal verplicht worden om een aantal van deze statushouders een onderkomen te gaan bieden. c

Voordat er nu weer hele discussies gaan ontstaan over discriminatie en dergelijke wil ik duidelijk maken dat ieder mens recht heeft op een dak boven zijn of haar hoofd. Daar pleit ik al jaren voor. Dat heeft voor mij niets te maken met je achtergrond. Waar het mij wel omgaat is dat ik vind dat iedereen dezelfde rechten moet hebben, als de één vier jaar op een woning moet wachten dan geldt dat ook voor de ander.

Ik denk dat het dan ook belangrijk is dat er nu al nagedacht gaat worden over alternatieve huisvesting die aangeboden zou kunnen worden, hetzij in tijdelijke woningen, hetzij in omgebouwde kantoorpanden etc. Start ieder geval tijdig het gesprek hierover in plaats van je kop in het zand te steken en af te wachten tot deze nieuwe bewoners op de stoep staan en er nog meer stagnatie op de woningmarkt zal ontstaan.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 158 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Gastcolumnist in zomer 2017