Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 85

Keer op keer verbaas ik me over de hoeveelheid gemeenschapsgeld die best “makkelijk” word uitgegeven. Niemand hoeft blijkbaar verantwoording af te leggen, wil verantwoording afleggen of durft verantwoording af te leggen. Vindt niemand het ook maar de moeite waard om eens te informeren bij personen, verenigingen of stichtingen waaraan zij het geld hebben besteed of wel?

Ik vraag me ook weleens af of er iemand aan het einde van het jaar geld overhoudt en dit dan netjes terugstort. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat in dit hele bijzondere jaar niet alle subsidiegelden besteed konden worden omdat bv. veel activiteiten geen doorgang konden vinden. Dan zal die subsidie of een deel van die subsidie ook niet gebruikt zijn, denk ik dan.

Wordt dat geld dan ook weer teruggestort om het bijvoorbeeld het jaar daarop opnieuw te kunnen besteden?

Vreemd toch dat er met het geld van een ander altijd zo makkelijk omgegaan wordt. Nog vreemder is het dat degene die dat geld ter beschikking stelt ogenschijnlijk nooit eens informeert hoe het geld precies besteed is en of er wellicht nog iets overgebleven is.

Als ik bijvoorbeeld kijk naar de subsidies die zijn verstrekt door de gemeente Maassluis in 2020 om aandacht te besteden aan de stille kant bij armoede en eenzaamheid dan zie ik dat Stichting onder een Dak, Senioren Computerclub, Stichting Voedselbank Maassluis, Stichting Non- foodbank, Stichting BOOM Maassluis, Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland en Humanitas Nieuwe Waterweg Noord allemaal subsidies hebben ontvangen hiervoor. Het bedrag van al deze subsidies bij elkaar komt op ongeveer 325.000 euro. Toch best een aardig bedrag, zeker als je dan bedenkt dat we eigenlijk nog steeds horen dat eenzaamheid een groot probleem is in Maassluis.

Worden deze uitgaven verantwoord aan de gemeente of gelooft die het wel?

Voor de aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van het jongerenwerk betaalden we dit jaar ruim 360 duizend euro. Jongeren en jongvolwassenen werden daarnaast ook nog ondersteund door Enver bij enkelvoudige hulpvragen.

Het EnverE25-Team richt zich op gezinnen met kinderen, jongeren en/of jongvolwassenen uit Maassluis die individueel of als gezin, hulpvragen hebben die betrekking hebben op opvoeden of opgroeien, en/of factoren binnen het gezinssysteem die een gezonde opvoedsituatie in de weg staan. Ook voor hulpvragen met betrekking tot het groeien naar zelfstandigheid voor een jongere of jongvolwassene tot 27 jaar kan het EnverE25- team ondersteuning bieden. Dit “kostte ons slechts” 400.000 euro uit de subsidiepot.

We vinden het sowieso belangrijk om de kinderen in Maassluis in het algemeen een goede start en gelijke kansen te bieden. Veel peuteropvang locaties en stichtingen hebben dit jaar dan ook een beroep op de subsidiepot gedaan en toegekend gekregen. Het bedrag van al deze subsidies bij elkaar komt op ongeveer 600.000 euro. Ook hier dus een flink bedrag.

Het wijkteam van de gemeente Maassluis “VraagRaak”, word ook betaald door de gemeente.

Wijkteam VraagRaak is er voor iedere inwoner van Maassluis, jong en oud, er is geen verwijzing nodig. Advies en ondersteuning van VraagRaak is gratis. Als er specialistische hulp nodig is, is er vaak wel een eigen bijdrage aan verbonden maar dat laatste geldt niet voor jeugdhulp. Ze bieden hulp aan ouderen met eenzaamheidsproblematiek maar ook bieden ze opvoedondersteuning en jongerenwerk.

Is dit dan niet een beetje dubbelop vraag ik me dan af, zeker als er ook nog WMO-ondersteuning en jeugdhulp mogelijk is?

En dan te bedenken dat bijvoorbeeld onze jeugd hiermee “nog steeds niet van de straat is” en her en der in Maassluis voor flink wat ellende zorgt! Blijft toch bijzonder allemaal!

We hebben er met zijn allen ook heel wat voor over om samen gezonder te kunnen leven en mee te kunnen doen aan de samenleving. Met allerlei activiteiten tracht Seniorenwelzijn de Maassluise senioren te activeren. Toch meen ik me ook te herinneren dat vele activiteiten dit jaar niet doorgingen door Corona. Links om of rechtsom ging hier een totaal subsidiebedrag van ongeveer 380.000 euro naar toe.

Tot slot een laatste zijn de kosten voor een diëtiste. Aan iedere huisartsenpost is, zover mij bekend, wel een diëtiste verbonden, in ieder geval kan je huisarts je naar een diëtiste verwijzen en deze kosten worden bijna altijd helemaal of deels vergoed door je ziektekostenverzekering. Toch vond de gemeente Maassluis het ook nog noodzakelijk om hier een subsidie voor te verstrekken aan hulporganisatie Careyn, het was niet zo`n hoog bedrag maar toch.

Je vraagt je toch af ‘waarom?’.

Ik blijf van mening dat we heel kritisch mogen kijken naar waar gemeenschapsgeld aan besteed wordt en andersom we ook van al deze organisaties mogen vragen om zorgvuldig met ons geld om te gaan. Van onze gemeente mogen we tenslotte vragen om een zorgvuldig oogje in het zeil te houden en na afloop inzicht te vragen in ieders kasboekje.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 268 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

 

 

 

 

 

 

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Forum voor Maassluis■ Steunraadslid 2022-2026 ■

3 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  28 november 2020 at 23:43

  YVONNE Als jij mij gebeld had zoals beloofd, dan had ik ook nog het Financieel verslag van 2019 van SW met je door kunnen nemen, daar staat in dat er rond de 65000 euro is terug gestort naar de gemeente geld dat besteedt had moeten worden aan ouderen, het hele jaarverslag roept toch wel een aantal vragen op.
  De politiek blijft met de armen over elkaar zitten een staart in de verte.

 2. Yvonne Boeckx
  28 november 2020 at 15:48

  Beste Trudie
  Het informeren bij personen, verenigingen of stichtingen waar zij het geld aan hebben besteed lijkt mij als burger een must. Een must waarbij ik ook grote vraagtekens bij heb. Niet alleen als burger maar ook als bijzonder bestuurslid van de BCdeVliet. Wij hebben aangaande de subsidieverstrekking en besteding van o.a. SW reeds meerdere malen hier kritische vragen over gesteld.
  Zeker je vraag: ”wordt dat geld dan ook weer teruggestort om het bijvoorbeeld het jaar daarop opnieuw te besteden” levert bij mij dezelfde wrevel op als dat jij blijkbaar hebt.
  In de wandelgangen verneem je van subsidieontvangers, maak het toegekend geld vooral op anders krijg je wellicht volgend jaar minder. Of stel je jaarverantwoording zo op dat het op papier opgemaakt is, fluitje van een cent voor een gehaaide boekhouder. Of geeft men het restant subsidiebedrag aan het einde van het jaar nog even snel uit? Dit geld zou dan weleens aan “onnodige zaken” uitgegeven kunnen worden. Puur om volgende jaar weer hetzelfde subsidiebedrag aan te vragen en/of zelfs meer.
  Terugstorten op de wijze waarop de subsidie verstrekking nu werkt is tegen de stroom in zwemmen.
  Transparantie in deze is zeer belangrijk. Laat subsidieontvangers aantonen met project rapportages (vooraf en achteraf) waaraan de gelden worden besteed, dus gespecificeerd. Leg dus verantwoording af, maar nog beter controleer als subsidieverstrekker.
  Als BCdeVliet voorzien wij de Gemeente Maassluis ongevraagd van een overzicht waaraan de ontvangen subsidiegelden zijn besteed. Denk aan bedragen van maximaal 500 euro welke niet in verhouding staan met de verstrekte subsidie bedragen waar de transparantie zoek is.
  Het klopt als je opmerkt dat de door Senioren Welzijn niet georganiseerde activiteiten (opmerking: het zijn de vrijwilligers die het uitvoeren) zou moeten resulteren in het overhouden van subsidiegeld. Corona ligt hiervan aan de grondslag. Zullen we het jaarverslag over 2020 afwachten?
  Probleem is ook dat het overgrote subsidiegeld aan sommige Stichtingen wordt besteed aan gebouwen en personeel. Niet alleen een Stichting maar ook een Gemeente zou eens kritisch moeten kijken, zitten we/men niet in een te duur en te groot pand? Is er geen omgekeerde piramide in een organisatie van een Stichting waardoor er te veel bureau klevers zijn en te weinig doeners?
  Als ik puur als lid van de BC deVliet kijk met hoe weinig subsidiegeld (dankzij Gemeente Maassluis en St Haella klein Coronahulp) wij heel veel hebben gedaan in het afgelopen Corona jaar. Dan bevestigd dit temeer dat er ongelooflijk veel subsidiegeld wordt uitgegeven zonder werkelijk wetende waaraan dit op is gegaan of zal gaan.
  Het is en blijft gemeenschapsgeld wat inderdaad “te makkelijk” wordt uitgegeven.
  Ik sluit mij volledig aan bij datgene wat je hebt geschreven.

 3. Bea Scheurwater
  28 november 2020 at 13:33

  AMEN.